VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRA LETT

Az idei Móri Bornapok ünnepélyes megnyitóján SCHMIDT FERENC polgármester úr KISS JÁNOS nagyprépostnak, hajdan volt móri kanonoknak adta át városunk legmagasabb elismerését: a Mór Város Díszpolgára kitüntető címet.
KISS JÁNOS 11 évet töltött településünkön a római katolikus egyházközség élén. Fáradhatatlanul gondozta a hívők lelkét, segítette az elesetteket, biztatta a betegeket, s bölcs humorával, kedvességével irányította a gyermekeket. A lakosság körében nagy tiszteletnek örvendett. Barátságos, mosolygós üdvözlését nehéz volt megelőzni. Megfontoltsága, mély humanizmusa is példaképpé tette őt a móri emberek számára. A városban hívők, nem hívők egyaránt örültek díszpolgárrá avatásának.
Már 21 éve Székesfehérváron dolgozik. Jelenleg SPANYI ANTAL megyés püspök úr általános helyettese. Helynökként egyházkormányzati és liturgikus feladatokat is ellát. Munkatársával, KÓTAI RÓBERT káplán atyával három egyházközséget szolgálnak. A júniusban pappá szentelt fiatalember lendületességével, elkötelezettségével sok segítséget nyújt számára. Bőven van munkája így is. A december 4-i vasárnapon öt misét mutatott be.
Örvendetes, hogy a sok tennivaló 82. életéve ellenére sem fárasztja. Az időnként felszínre törő egészségügyi gondokon mindig túljut.

A székesfehérvári Jézus Szíve Plébánián készségesen ad interjíit lapunk szánára. A tőle megszokott közvetlenséggel meséli, milyen nagy meglepetés volt számára a díj átadása:
- Csak akkor fogtam gyanút ott a helyszínen, amikor munkatársammal érkezve gyorsan elválasztottak bennünket a rendezők, mondván, nekem máshová kell ülni... Szóval életem egyik nagy meglepetése ez a kitüntetés. Erre én egyáltalán neni számítottan, de nagyon jólesett. Mórról sok-sok kedves emléket és barátságot őrzök. Elköltözésem után, amikor beszélgetés kapcsán móri emlék idéződött fel bennem, mindig úgy kezdtem: "odahaza Móron az úgy szokás... úgy volt.... "Nincs egy éve, hogy a Megyeházán SZABÓ GABOR úr, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke meg is jegyezte: "János atyának még mindig Mór a szíve csücske." Valóban, még most is kötődöm Mórhoz, bár már itt is gyökeret vertem. De nekem minden beosztási helyemmel - Tabajddal is - megmaradt a kapcsolatom.
Több móri családdal levelezéssel, telefonon és személyesen is gyakran értekezem. Hivatalból is rendszeresen járok Mórra. Legutóbb a felújított Rókus kápolnát áldottam meg a megyés püspök úr megbízásából.
Ez az esemény különösen nagy öröm volt számomra, ugyanis 1975-ben, amikor én Mórra kerültem, nagyon rossz állapotban volt ez az épület. Volt, aki lebontását javasolta. 1976-ban aztán mégis sikerült nekünk /a móri egyházközségnek/ felújítani, s most csaknem 30 év múlva ez ismét megvalósulhatott. Örültem annak is, hogy volt híveimmel találkozhattam a szentelés kapcsán.

- Mit jelent az Ön számára a megyés püspök úr helyettesitése? Milven tevékenységet végzett ilyen minőségben még Móron?

- Egyházkormányzati feladatként egyházi rendezvényeken, tárgyalásokon képviselem Spányi Antal megyés püspök urat, amennyiben valamilyen ok miatt ő személyesen nem tud elmenni. Gyakran veszek részt a püspökséget érintő tárgyalásokon a püspök úr megbízásából. Nemrégiben sikeresen tárgyaltam a móri önkormányzattal a Szt. Erzsébet Katolikus Általános Iskola támogatása ügyében. A képviselőtestületi ülésen döntés született az újabb 10 éves megállapodásról. Könnyítette helyzetemet, hogy a képviselők közül többen ministránsaim voltak. Különben is szeretek Mórra menni, mert mindig elámulok a változásokon, a fejlődésen. A város joggal büszkélkedhet, s ennek kapcsán én is büszkélkedem.

- Gondolom, folyamatos, aktív kapcsolatot tart fenn a móri római katolikus egyházközség vezetőivel is.

- Hogyne. Nagyon nagyra értékelem SZÁRAZ LÁSZLÓ apát plébános úr munkáját. Szerencsés választás volt az ő Mórra történt kinevezése. László atya példamutatóan hivatásának élő pap, aki közvetlenségének köszönhetően egyaránt megtalálja a hangot a fiatalokkal és a város vezetésével is. Megnyugtatóan jó és eredményes az általános iskolánk vezetőségének munkája is. KOVÁCS BÉLA igazgató rendkíviil agilis és lelkiismeretes.

- Mit tetszik üzenni karácsony közeledtével a móriaknak?

- 11 év 11 karácsonyának emlékei idéződnek most fel bennem. Mindkét móri templomban számos élmény és emlék, a móriak buzgósága, szeretete, helytállása, karácsony-várása, amit együtt éltünk át. Azt kívánom Mór lakóinak, hogy az idei karácsonyt is szeretetben, békességben éljék meg.


KISS JÁNOS nagy-préposttal még hosszasan beszélgetünk arról, hogy rohanó világunkban milyen nagy szerepe van az emberi kapcsolatoknak. Vele született adottságának véli, hogy ő nemcsak köt barátságokat, de ápolja is azokat. 50 éves barátságaival büszkélkedik. Fontosnak véli a találkozásokat, az együttléteket, mert az ember igényli, hogy kibeszélhesse gondját és örömét. A tartós barátságok mindig sok örömet rejtenek számára. Az emberek között járva tapasztalja azonban, hogy a bizalom, mint emberi érték manapság kiveszendőben van. Karácsony ünnepe jó alkalom arra, hogy kapcsolatainkon elmerengjünk, s hittel, lelki erővel felvértezve változtassunk, amin szükséges.

Gárdonyiné Kocsi Ilona

Hordó, XI. évfolyam 12.szám
2005. december