Egyházmegyénk esperes kerületei - Vértesi kerület

"Csöppnyi Magyarország" - ez volt a könyv címe, amelyet a Vértesről és környékéről találtain, amikor móri szolgálatom kezdetekor a tájegységről igyekeztem valamit megtudni. A könyvet olvasva derült ki a cím indoklása, hogy itt valóban egymás szomszédságában otthonos a hegyvidék, az alföldre emlékeztető síkság, s megannyi más földrajzi jellegzetesség, sok-sok ezekre jellemző növénnyel, változatos állatvilággal.

Talán lehet állítani, hogy ez a kicsiben-létező sokféleség az itt élő emberek társadalmára is jellemző. Létezik ezen a tájon hegyi kisfalu és "szocialista" iparváros, "multi" telephely és bányászkolónia, borvidék és hagyományos gyökerű mezőváros, a kitelepítés traumáját még mindig fájlaló nemzetiségi közösség és beilleszkedni nem tudó kisebbség, megannyi élethelyzet, gondolkodásmód.

Ebben a tarka, olykor összekuszálódott világban élnek itt embertestvéreink, sokszázezren, ahány annyiféle, akiknek mégis megismételhetetlen a sorsa, s az egyetlen Jézus Krisztusra van szükségük ahhoz, hogy érdemes legyen élniük, küszködniük, örülniük. Ők és mi, közöttük élő - értük is felelős - keresztények, együtt vagyunk a Vértesi cspereskerület.

Bíztatnak bennünket a "remény jelei", életet hordozó egyházközségeink, a bicskei, a móri, a tatabányai iskolák ill. óvoda, az iszkaszentgyörgyi lelkigyakorlatos ház. S az "alsóbb rétegekből" a kegyelem gyönyörű tényei/forrásai is táplálnak:
Árpádházi nagyjaink bodajki szentélye, Brindisi Szent Lőrinc csókakői működése, a vértessomlói zarándokok lába nyoma, Vértesszentkereszt monasztikus szerzetesközössége, a majki kamalduliak, és a most is közöttünk szolgáló Kapucinus rend jelenléte.

Nincs félnivalónk. Ha sikerül befogadnunk az Egyház mai üzenetét és iránymutatását, s megújulnunk az imában és a szeretetben, a "pokol kapui sem vesznek erőt" rajtunk.

Száraz László
a Vértesi kerület esperese


1. Alcsútdoboz - Jézus Szíve plébánia, a bicskei - Szentháromság plébánia látja el
2. Batinka - Szent Vendel plébánia, a bodajki - Scgítő Szűz Mária plébánia látja el
3. Bicske - Szentháromság plébánia, plébános: Tóth Tamás, kise gítő lelkész: Lengyel Ervin
4. Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia, plébános: Molnár Károly
5. Bokod - Keresztelő Szent János plébánia, a pusztavámi - Pá duai Szent Antal plébánia látja el
6. Csabdi - Szent László plébánia, a bicskei - Szentháromság plébánia látja el
7. Csákberény - Szent Márton plébánia, plébános: Kalló József SVD
8. Csókvár - Szent Mihály főangyal plébánia, plébános: Horváth József
9. Csókakő - Szent Donát plébánia, a magyaralmási - Nagyboldog asszony plébánia látja el
10. Dad - Szent István király plébánia a pusztavámi - Páduai Szent Antal plébánia látja el
11. Fchérvárcsurgó Alexandriai Szent Katalin plébánia, a bodajki - Segítő Szűz Mária plébánia látja el
12. Felcsút - Nagyboldogasszony plébánia, a bicskei - Szentháromság plébánia látja el
13. liánt - Szent Vendel apát plébánia, a csókvári - Szent Mihály főangyal plébánia látja el
14. lszkaszentgyörgy - Szentháromság plébánia, a magyaralmási - Nagyboldogasszony plébánia látja el
15. Isztimér - Szent Anna plébánia, a magyaralmási - Nagyboldogasszony plébánia látja el
16. Kecskéd - Szent Anna plébánia, az oroszlányi - Munkás Szent József plébánia látja el
17. Környe -- Vízkereszt plébánia a vértessomlói - Sarlós Boldogasszony plébánia látja el
18. Magyaralmás - Nagyboldogasszony plébánia, plébános: Gerendai Sándor
19. Mór- Szent Kereszt plébánia, plébános: Száraz László
20. Mór-Kapucinus - Szentháromság templomigazgatóság, temp lomigazgató: Lunardi, Umberto OFM. Cap.
21. Oroszlány - Munkás Szent József plébánia, plébános: Kutschi András
22. Pusztavám - Páduai Szent Antal plébánia, plébános: Hortyi Gábor
23. Söréd - Szent Mihály plébánia a magyaralmási - Nagyboldogasszony plébánia látja el
24. Szár Keresztelő Szent János plébánia, a Tatabánya-Óvárosi - Szent István király plébánia látja el
25. Tatabánya-Alsógalla - Szeplőtelen Fogantatás és Szent Gál plébánia, plébános: Simon Péter
26. Tatabánya-Wnhida - Szent Mihály plébánia, plébános: Nagy László
27. Tatabánya-Felsőgalla - Szűz Mária neve plébánia a tatabánya alsógallai - Szeplőtelen Fogantatás és Szent Gál plébánia látja el
28. Tatabánya-Óváros - Szent István király plébánia, plébános: Nyárai Horváth István
29. Várgesztes - Szent Vendel és Szent Miklós püspök plébánia, a vértessomlói - Sarlós Boldogasszony plébánia látja el
30. Vértesboglár - Assisi Szent Ferenc plébánia, a csókvári - Szent Mihály főangyal plébánia látja el
31. Vértessomló - Sarlós Boldogasszony plébánia, plébános: Bedy Sándor
32. Vértesszőlős - Kisboldogasszony plébánia, a tatabánya-bánhidai - Szent Mihály plébánia látja el

Védőszent: Árpádházi Szent Margit
Esperes: Száraz László plébános (Mór)
H. esperes: Nyárai Horváth István plébános (Tatabánya-Óváros)


A fenti írás és az adatok a SZEM 2005. decemberi számában jelent meg.