2005

December 25. URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE

december 25. - január 1.

1. Holnap, Karácsony második napján a 10 órai szentmise kivételével a vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék. Fél 11-kor szentmise lesz a kórházi kápolnában.

2. Kedden, Szent János ünnepén a szentmisék kapcsán bormegáldást tartunk.

3. Szilveszter délutánján a Plébániatemplomban 4 órakor, a Kapucinus templomban 6 órakor kezdődik az évvégi hálaadó szentmise.

4. Szilveszter éjszakáján, az év utolsó perceiben, fél 12-től csendes szentségimádás lesz a Kapucinus templomban.

5. Jövő vasárnap, Újév napját, Szűz Mária Isten anyja ünnepét üljük. Délután 3 órakor szentségimádás kezdődik a Kapucinus templomban.

6. Megjelent egyházmegyei magazinunk, a SZEM karácsonyi száma. Családonként a hátsó padoktól elvihető. Önkéntes hozzájárulást a lap költségeihez köszönettel fogadunk.

December 11. ADVENT 3. VASARNAPJA

december 11. - december 18.

1. Az advent hajnali, "roráte" szentmiséket hétfőtől péntekig, 6 árai kezdettel a Szent Kereszt plébániatemplomban tartjuk. Szombaton a reggeli szentmise 8 órakor kezdődik a Plébániatemplomban.

2. Kedden, 13-án, a bodajki fatimai áhítatra fél 4-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Szombaton reggel 7 árakor szentmisét mutatunk be a Szent Vendel kápolnában.

4. A negyedik -ádventi alkotóház gyermekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik a katolikus iskola tornatermében.

5. A negyedik ádventi gyertyagyújtást az előesti szentmise előtt, szombaton negyed 6-kor tartjuk a Kapucinus templomban.

6. December 20-an este 7 órai kezdettel karácsonyváró hangversenyt tartunk a Kapucinus templomban a ,Magnificat" kórus, a bodajki „Szívhangok" kórus és Godzsa Béla orgonista közreműködésével. A műsorban Kecskés Artúr zenés pásztorjátéka 'is elhangzik. A belépés ingyenes, önkéntes adományainkkal templomainkat segítjük.

December 4. ADVENT 2. VASARNAPJA

december 4. - december 11.

1. Ma templomaink előterében, a szentmisék előtt és után ádventi vásárt tartunk.

2. Ma délután 3 órakor szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

3. Az ádvent hajnali, "roráte" szentmiséket hétfőtől péntekig, 6 órai kezdettel a Szent Kereszt plébániatemplomban tartjuk.

4. Csütörtökön, Szeplőtelen Fogantatás ünnepét üljük. A Plébániatemplomban 8 órakor, és a Kapucinus templomban 9 órakor is lesznek szentmisék, melyeken a katolikus iskola diákjai is résztvesznek.

5. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása a Kapucinus közösség rendi ünnepe, amelyben a rend, fő védőszentjére elvlékezik. Az ünnep kapcsán három napos szent triduumra hívjuk a kedves testvéreket, melyet kedden, szerdán és csütörtökön az esti szentmise keretében tartunk.

6. A harmadik ádventi alkotóház gyermekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik a Szent Imre közösségi házban.

7. Szombaton délelőtt 10 órakor a Prohászka év megnyitó szentmiséjére várja a móriakat is Püspök atya, a székesfehérvári bazilikába.

8. A harmadik ádventi gyertyagyújtást az előesti szentmise előtt, szombaton negyed 6-kor tartjuk a Kapucinus templomban.

9. Jövő vasárnap a 10 órai szentmisén a gitáros kiskórus énekel.

10. Püspök atya nevében is köszönjük azok segítségét, akik a személyi jövedelemadó 1 %-óról elmúlt évben a katolikus egyház javára rendelkeztek. Mindannyiunk érdeke, hogy erről most se feledkezzünk el, és bíztassunk az 1 % felajánlására másokat is.

November 20. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

november 20. - november 27.

1. A mai vasárnapon a perselygyűjtés az egyházmegyei karitász javára történik. Az adományok 40%-a a helyi karitász csoport munkáját támogatja.

2. Csütörtökön este 1/4 8-tól a liturgikus bizottság megbeszélését tartjuk a plébánián.

3. Az első ádventi alkotóház gyermekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik a Szent Imre közösségi házban. Előre jelezzük, hogy az ádventi vásárt templomaink előterében december 4-en, Advent 2. vasárnapján fogjuk tartani.

4. Az Egyházközségi Karitász és a Képviselőtestület szociális munkacsoportja minden kedves idősödő testvérünket hívja és várja november 26.-án, e hét szombatján, délután 14 órára a katolikus iskola tornatermébe, az idősek délutánjára, szeretet-vendégségre. A személy-szállítás igényét a sekrestyében, a plébániai irodában, vagy az Öregek Napköziotthonában szíveskedjenek jelezni.

5. A most következő szombattól kezdve - a liturgia ősi szabályához visszatérve - bevezetjük egyházközségünkben a vasárnap előesti szentmisét, ami annyit jelent, hogy a szombat esti szentmise már a rákövetkező vasárnap első szentmiséje. Így aki szombat este a szentmisén résztvesz, vasárnapi misekötelezettségét is teljesíti. Az előesti szentmisét már a vasárnapi olvasmányrenddel végezzük, és természetesen ugyanúgy lesz igehirdetés is mint a vasárnapi szentmisében.

6. Az első ádventi gyertyagyújtást az előesti szentmise előtt, szombaton este negyed 6-kor tartjuk a Kapucinus templomban.

7. Jövő vasárnap a 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

November 13. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

1. Holnap, hétfőn este 6 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

2. Pénteken ünnepeljük a Szent Erzsébet Katolikus Iskola újraindításának 15. évfordulóját. A megújított és kibővített iskolai épület megáldása iskolai program keretében lesz, melyen a diákok és szüleik vesznek részt. Délután 5 órakor jótékonysági hangversenyt tartunk a Kapucinus templomban Németh Csaba orgonaművész közremüködésével, melyre mindenkit szeretettel várunk.

3. Pénteken este 7 órakor felnbtt bibliaórát tartunk a plébánián.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában. Szombaton este 7 órakor összejövetelre hívjuk az ifjúságot a Szent Imre közösségi házban.

5. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepét, az egyházi év utolsó vasárnapját ünnepeljük. Ezen a vasárnapon perselygyűjtés lesz templomainkban az egyházmegyei karitász javára. Az adományok 40%-a a helyi karitász csoport munkáját támogatja.

6. Az Egyházközségi Karitász és a Képviselőtestület szociális munkacsoportja minden kedves idősödő testvérünket hívja és várja november 26.-án, délután 14 órára a katolikus iskola tornatermébe, az idősek délutánjára, szeretet-vendégségre. A személy-szállítás igényét a sekrestyében, a plébániai irodában, vagy az Öregek Napköziotthonában szíveskedjenek jelezni.

November 6. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

November 6. - November 13.

1. Ma délutón 3 órakor első vasárnapi szentórát és titokecserét tartunk a Kapucinus templomban.

2. Holnap, hétfőn este 6 órakor a Gazdasági munkacsoport megbeszélése lesz a plébánián, este negyed 8-kor a lelkipásztori bizottság összejövetelét tartjuk a Szent Imre közösségi házban.

3. Kedden este Böjte Csaba ferences atya előadósa 6 órakor kezdődik a katolikus iskola tornatermében. Ma estig a templomokban kihelyezett ollóperselyekben, és kedden a helyszínen lehet pénzadománnyal segíteni a Csaba testvér által fenntartott gyermekközösségeket.

4. Rendkívüli időpontban, pénteken este 7 órakor tartjuk TEAESTÜNKET a Szent Imre közösségi házban, melynek keretében a Kölni Ifjúsági Zarándoklat résztvevői számolnak be élményeikről vetített képek segítségével.

5. Jövő vasárnap, november 13-án az autóbusz fél négykor indul a Kapucinus térről a bodajki fatimai áhitatra.

6. Jövő hétfőn, holnaphoz egy hétre, este 6 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre kbzösségi házban.

7. Megjelent egyházmegyei magazinunk, a SZEM őszi száma. Családonként egy példány elvihető. Önkéntes adományokat a lap fenntartására örömmel és köszönettel fogadunk.

Október 16. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

október 16.- október 23.

1. Felnőtt bibliaórát tartunk pénteken este 7 órakor a plébánián.

2. Ifjúsági összejövetelt tartunk szombaton este 7 órától a Szent Imre közösségi házban.

3. Az októberi rózsafüzér ájtatosságok hétköznaponként az esti szentmisék előtt 40 perccel kezdődnek.

4. Novemberben vendégünk lesz Böjte Csaba atya, a Déva környéki árvaházak alapítója. Előadásának időpontját hirdetni fogjuk. Templomainkban állóperselyt helyeztünk ki, amelyekben Csaba testvér gondozottjai számára gyűjtünk adományokat.

Október 9. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

október 9.- október 17.

1. Ma szentségimádást és rózsafüzér titokcserét tartunk déltán 3 órakor a Kapucinus templomban.

2. A szociális bizottság ill. a karitász múlt héten elmaradt megbeszélését e hét szerdáján fél 7-kor tartjuk a Szent Imre közösségi házban.

3. Csütörtökön a busz Bodajkra, a fatimai áhítatra 5 órakor indul.

4. A Szent Vendel kápolnában szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be.

5. Az októberi rózsafüzér ájtatosságok hétköznaponként az esti szentmisék előtt 40 perecel kezdődnek.

6. Kérjük azokat, akik must-adományokkal segitettték idáig a misebor-ellátást, ezentúl bor formájában tegyék meg ugyanezt. Segítségüket és figyelmüket előre is köszönjük.

7. Novemberben vendégünk lesz Böjte Csaba atya, a Déva környéki árvaházak alapítója. Előadásának időpontját hirdetni fogjuk. Templomainkban állóperselyt helyeztünk ki, amelyekben Csaba testvér gondozottjai számára gyűjtünk adományokat.

Szeptember 18. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

szeptember 18.- szeptember 25.

1. Holnap hétfőn, a reggeli szentmise nyolc óra helyett negyed 9-kor kezdődik.

2. Ezentúl rendszeres, szentmisén kívüli gyóntatás lesz a Kapucinus templomban, szerdán délután 4-től fél 6-ig, és szombaton délelőtt 9-tőt fél 12-ig.

3. Felnőtt bibliaórát tartunk pénteken este 7 órai kezdettel a plébánián.

4. Az elsősök, és a most először jelentkező felsőbb-évesek hittanbeíratása irodai órákban, a plébániai irodában történhet. A katolikus iskola első osztályosait nem kell külön beíratni a hitoktatásra, és azokat a fölsőbb osztályosokat sem, akik folyamatosan jártak hittanra. A hittanórák rendjét hamarosan plakáton hirdetjük a templomokban.

5. Ezentúl látható lesz a falsújságon a felsődobosi és a nagyvelegi szentmisék időpontja: Felsődoboson minden hónap második vasárnapján, délután 2 órakor, Nagyvelegen pedig minden hónap negyedik vasárnapján délelőtt fél 12 órakor lehet részt venni szentmisén, pi. éppen jövő vasárnap is.

6. Jövő vasárnap a 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

7. Jövő vasárnap országos gyűjtést hirdetett meg a piispöki kar, mellyel a székelyföldi árvizkái-osultakat segítjük.

Szeptember 11. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

szeptember 11.- szeptember 18.

1. Holnap hétfőn, a reggeli szentmise nyolc óra helyett negyed 9-kor kezdődik.

2. Hétfőn, szeptember 12-én este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

3. Szerdán fél 9-tői nagytakarítást tartunk a Kapucinus templomban. Minden segítséget köszönettel fogadunk.

4. Ezentúl szerdán délután 4-tol fél 6-ig, és szombaton délelőtt 9től fél 12-ig gyóntatás lesz a Kapucinus templomban.

5. Kivételesen a 13-ai bodajki fatimai áhítat ebben a hónapban elmarad.

6. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

7. Az elsősök, és a most először jelentkező felsőbbévesek hittanbeiratása irodai órákban a plébániai irodában történhet. A katolikus iskola első osztályosait nem kell külön beiratni a hitoktatásra, és azokat a fölsőbb osztályosokat sem, akik folyamatosan jártak hittanra. A hittanórák rendjét hamarosan plakáton hirdetjük a templomokban.

Augusztus 21. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

augusztus 22.- augusztus 29.

1. Hálás szívvel mondunk köszönetet azok szolgálatáért, akik a Söréden nyaraló fogyatékos gyerekek étkeztetésében résztvettek.

2. Mivel a Szőlőfürt újság csak szeptemberben fog megjelenni, az újonnan megválasztott képviselőtestületi tagok névsorát az előtérben kifüggesztett plakáton tesszük közzé. Ugyanott szerepelnek a megválasztott tisztségviselők nevei is. Köszönjük a híveknek, hogy szavazataikkal segítették a képviselőtestület megújítását.

3. Amint hirdettük, csütörtökön este az ifjúsági tábor résztvevőit hívjuk utótalálkozóra, mely az este 6 órai szentmisével kezdődik a Kapucinus templomban.

4. Előre hirdetjük, hogy a Katolikus Nők Köre jövő hétfőn, 29-én, az esti szentmise után tart megbeszélést a közösségi házban.

Augusztus 14. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

augusztus 14.- augusztus 21.

1. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszust rendez a Magyar Katolikus Egyház, szeptember 17-én, szombaton a budapesti Szent István bazilikában. Kérjük a testvéreket, hogy a szervezés érdekében augusztus 15-e, azaz holnap estig jelezzék részvételi szándékukat a plébánián, vagy a szentmisék után a sekrestyében, s azt is, hogy előre láthatólag hogyan kívánnak Budapestre utazni. A meghirdető plakát az előtérben megtekinthető.

2. Hétfőn, augusztus 15.-én ünnepeljük Szűz Mária Mennybevételét, magyar nevén Nagyboldogasszony ünnepét. Ez parancsolt ünnep. A szentmisék mindkét templomban a vasárnapi miserend szerint kezdődnek.

3. Kedden, Szent Rókus ünnepén reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

4. Szombaton, Szent István király ünnepén, a Kapucinus templomban vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék. A Kistemplomban 9 órakor és este 6 órakor lesz szentmise. A reggel S órai szentmisén áldjuk meg ünnepélyesen az új kenyeret.

5. Szombaton a Szent Vendel kápolnában a szentmise kivételesen elmarad.

6. Ifjúsági táboros találkozó lesz augusztus 25-én, csütörtökön. A 18.00-i szentmisén találkozunk a Kapucinus templomban.

Augusztus 7. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

augusztus 7.- augusztus 14.

1. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszust rendez a Magyar Katolikus Egyház, szeptember 17-en, szombaton a budapesti Szent István bazilikában. Az egész napos programot a szervezők úgy igyekeznek kialakítani, hogy minden réteg megtalálhassa benne a neki szóló üzenetet. Kérjük a testvéreket, hogy a szervezés érdekében augusztus 1.5-e estig jelezzék részvételi szándékukat a plébánián; vagy a szentmisék után a sekrestyében, s azt is, hogy előre láthatólag hogyan kívánnak Budapestre utazni. A meghirdető plakát az előtérben megtekinthető.

2. E hét szombaton, aug. 13-án, fatimai áhítat lesz Bodajkon. Az autóbusz fél 5 órakor indul a Kapucinus térről.

3. Előre jelezzük, hogy jövő hétfőn, augusztus 15.-en ünnepeljük Szűz Mária Mennybevitelét, magyar nevén Nagyboldogasszony ünnepét. Ez parancsolt ünnep. A szentmisék mindkét templomban a vasárnapi miserend szerint kezdődnek.

július 31. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Július 31.- augusztus 7.

1. Augusztus 2-án, kedden ünnepeljük a ferences szerzetescsalád Portiunkula búcsúját, Angyalos Boldogasszony ünnepét. Az ünneplés az este 6 órai szentmisén történik a Kapucinus templomban.

2. A héten első péntek. Csütörtökön és pénteken a betegeket a szokott rendben látogatjuk. Pénteken este 7 órától egy órás csöndes szentségimádás és gyóntatás lesz a Kistemplomban.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be, a Szent Rókus kápolnában.

4. Jövő vasárnap délután 3 órakor első vasárnapi szentségimádást és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban.

Július 24. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

Július 24. - Július 31.

1. Elkészültek a bérmálkozásról és elsőáldozásról a fényképek. Kérjük azokat, akik még nem vették át a megrendelt képeket, mielőbb jelentkezzenek értük a FOTOHAZ-ban.

2. Ezen a héten hétköznap csak esti szentmisét tartunk a Kapucinus templomban. A júliusi szentmisék rendjét plakáton is kifüggesztettük, és szórólapon is megtalálható és elvihető a hátsó padokról. Kérjük a távollévő családtagok és ismerősök tájékoztatását is!

3. A Kistemplom takarításában segítségre van szükségünk. Kérjük, jelentkezzenek Tuza Istvánnénál akik szívesen kapcsolódnának be rendszeresen ebbe a szolgálatba.

Július 17. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

Július 17. - Július 24.

1. Elkészültek a bérmálkozásról és elsőáldozásról a fényképek. Kérjük azokat, akik még nem vették át a megrendelt képeket, mielőbb jelentkezzenek értük a FOTÓHÁZ-ban.

2. Jövő vasárnap nem lesz a Kistemplomban délelőtti szentmise, és július hátralévő két hetében hétköznap csak esti szentmisét tartunk a Kapucinus templomban. A júliusi szentmisék rendjét plakáton is kifüggesztettük, és szórólapon is megtalálható és elvihető a hátsó padokról. Kérjük a távollévő családtagok és ismerősök tájékoztatását is!

3. A Kistemplom takarításában segítségre van szükségünk. Kérjük, jelentkezzenek Tuza Istvánnénál akik szívesen kapcsolódnának be rendszeresen ebbe a szolgálatba.

Június 26. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Június 26. - Július 03.

1. A héten lesz Péter és Pál ünnepe, hétköznapi miserendet tartunk.

2. Pénteken elsőpéntek lesz. Csütörtökön és pénteken a szokásos rend szerint látogatjuk a betegeket.

3. Kérjük azokat a híveket, hogy akiknek a homoki temetőben a ravatalozótól balra vannak hozátartozóik sírjai a temető rendezési miatt jelentkezzenek sírhelymegváltásra július 15-ig.

Június 19. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Június 19. - Június 26.

1. Papszentelés lesz e hét péntekjén, délelőtt 10 órakor a Székesfehérvári bazilikában.

2. A bakonykoppányi ifjúsági tábor résztvevőit pénteken délután 4 órakor várjuk megbeszélésre a Szent Imre közösségi házban.

3. Szombaton délután 4 órakor ministráns-próbát tartunk a Kapucinus templom sekrestyéjében.

4. Márk testvér vasárnap 11 órai kezdettel fogja bemutatni újmiséjét a Kapucinus templomban. A szentmise után agapé lesz a Szent Imre közösségi házban.

5. Kérjük azon családokat, akik a Homoki temető új ravatalozójától balra fekvő temetőrészben családtagjuk sírjáról tudnak, sírmegváltási szándékukat jelezzék a plébánián, július 15-ig. Ezt követően a temetőrész átrendezésre kerül.

6. Bősze Rozália karitász vezetőnél jelentkezzenek, akik a sörédi táborban a főzésben segíteni tudnak, június 27-től július 3-ig.

Június 12. ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

Június 12. - Június 17.

1. Előre jelezzük, hogy a megújított képviselőtestület Ünnepélyes ígérettételét ma este, a 6 órai szentmisén tartjuk, melyre az új testület tagjai személvesen kaptak meghívót. Ez alkalommal történik majd az új plébánia fölszentelése is.

2. Holnap este 7 órakor, a közösségi házban kerül sor a megújított képviselőtestület első gyűlésére, ahol megtörténik a tisztségviselők megválasztása.

3. Holnap, június 13-án 5 órakor indul az autóbusz a bodajki fatimai áhítatra.

4. E héttől kezdve - a nyári időszakban - ismét lesz péntek este szentmise a Kapucinus templomban.

5. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Vendel kápolnában.

6. Ifjúsági tábort szervezünk július l0-től 17-ig Sakonvkoppáuvban biciklivel vagy hagyományos módon. Jelentkezni, ill. jelentkezési lapot kapni a plébánián lehet.

7. Kérjük azon családokat, akik a Homoki temető új ravatalozójától balra fekvő, frissen feltárt temetőrészben családhoz tartozó sírról tudnak, sírmegváltási szándékukat jelezzék a plébánián július 15-ig. Ezt követően a temetőrész átrendezésre keriil.

8. E héten, szombaton lesz Velencében Márk testvér pappá szentelése. 1Ijmiséjét e hónap utolsó vasárnapján, június 26-án 11 órai kezdettel fogja bemutatni a Kapucinus templomban. Imádkozzunk érte!

Június 5. ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

Június 5. - Június 12.

1. Ma délután 3 órakor első vasárnapi szentóra és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

2. Előre jelezzük, hogy a megújított képviselőtestület ünnepélyes eskütételét jövő vasárnap este, a 6 órai szentmisén tartjuk, melyre az új testület tagjai személyesen kapnak meghívót. Ez alkalommal történik majd az új plébánia fölszentelése is.

3. Holnaphoz egy hétre, június 13-án 5 órakor indul az autóbusz a bodajki fatimai áhítatra.

4. Ifjúsági tábort szervezünk j úlius 10-tőI 17-ig Bakonykoppányban biciklivel vagy hagyományos módon. Jelentkezni, ill. jelentkezési lapot kapni a plébánián lehet.

Május 22. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

május 22. - május 29.

1. Ma országos gyűjtést tartunk a mátrakeresztesi árvízkárosultak javára.

2. Az elmúlt vasárnapi perselyadományainkkal a tűzkárt szenvedett református egyházközséget valamivel több mint 100.000 Ft-al segítettük. A segítséget a református hitközség vezetősége minden adakozónak szívből köszöni.

3. Ma, Szentháromság vasárnapján, a Kapucinus templom búcsúnapját ünnepeljük.

4. A mai napon még elvégezhető az Egyház törvénye által előírt, húsvéti szentáldozás.

5. Szent Orbán napján, szerdán reggel 7 órakor szentmise lesz a kecskehegyi Szent Orbán kápolnában.

6. Pénteken a májusi litániát a kapucinus atyák távolléte miatt a reggeli szentmise kapcsán tartjuk.

7. Jövő vasárnap, Úrnapján a 8 órai szentmise után tartjuk az Úrnapi körmenetet a szokott útvonalon. Az összegyűjtött virágszirmokat kérjük előző nap, azaz szombaton a Kapucinus templom folyosójára hozni. Ú napja délelőttjén a Kistemplomban nem tartunk szentmisét. Szombaton, délután 3-kor lesz ministránspróba.

8. A Székesfehérvári egyházmegye kéri azon érettségizett f atalemberek jelentkezését, akik papi hivatást éreznek, és szeretnének a szemináriumba jelentkezni. Kérjük, hogy május hónapban a plébánosnál jelezzék szándékukat.

9. Ifjúsági tábort szervezünk július 10-től 17-ig Bakonykoppányban biciklivel vagy hagyományos módon. Jelentkezni a plébánián lehet.

Május 15. PÜNKÖSD VASÁRNAPJA

május 16. - május 22.

1. Pünkösdvasárnapi perselyadományainkkal a tűzkárt szenvedett református egyházközséget segítjük.

2. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a Bodajk-Balinkai Tölgyes táborban. Püspök atya szeretettel várja a móriakat is. A program délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart, és minden korosztályt érint. Plakát a hirdetőtáblán található. Fél 10-kor különbusz indul a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide a program után.

3. Az ifjúság biciklivel készül pünkösdhétfőn Balinkára, az Egyházmegyei Napra. A Kapucinus térről, 8 órakor indul a biciklis zarándokcsapat a kapucinus testvérek vezetésével.

4. Pünkösdhétfőn a Kistemplomban 8 órakor, a Kapucinus templomban este 6-kor lesznek szentmisék. A kórházi kápolnában az egyházmegyei nap miatt nem lesz szentmise. Este szeretettel vár minket a református egyházközség a hagyományos pünkösdhétfői együttlétre, mely 5 órakor kezdődik.

5. Jövő vasárnap lesz egyházközségünkben az elsőáldozás. Ezért a Kistemplomban 8 órakor lesz szentmise. A 9 órai szentmise elmarad.

6. Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján, a Kapucinus templom búcsúnapját ünnepeljük.

7. Előre jelezzük, hogy Márk testvér pappá szentelése június 18-án lesz. A készületi időben imádságunkkal kísérjük őt. Június 26-án, Móron fogja első szentmiséjét bemutatni.

8. A Székesfehérvári egyházmegye kéri azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik papi hivatást éreznek, és szeretnének a szemináriumba jelentkezni. Kérjük, hogy május hónapban a plébánosnál jelezzék szándékukat.

9. Ifjúsági tábort szervezünk július 10-től 17-ig Bakonykoppányban biciklivel vagy hagyományos módon. Jelentkezni a plébánián lehet.

10. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a mátrakeresztesi árvízkárosultak javára.

Május 1. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

május 1. - május 8.

1. Az anyák napi rendezvényekre való tekintettel a rózsafüzér titokcsere a szerda esti litánia kapcsán kerül megtartásra. A májusi litániákat hétköznaponként az esti szentmise előtt, fél 6-tól tartjuk a Kapucinus templomban.

2. Csütörtökön az Eukarisztia éve kapcsán az egész egyházmegyében eukarisztikus ünneplést tartanak délután 5 órától este 7 óráig. Móron a Kapucinus templomban 5 órától szentségimádás, fél-6-tól Jézus szíve litánia, 6 órától szentmise, majd esti zsolozsma lesz. 5 órától a szentgyónás végzésére is lesz lehetőség. Ugyancsak csütörtökön este 7 órakor TEAEST lesz a Szent Imre közösségi házban „Miért éppen tizenkettő a tizenkettő" - címmel hitünkben szereplő számokról és színekről. Az évad utolsó teaestjének előadását Kertészné Magyaródi Szilvia tanárnő fogja tartani.

3. Elsőpénteken kivételesen lesz esti szentmise a Kapucinus templomban. Első szombaton reggel 7 órakor szentmisét tartunk a Szent Rókus kápolnában is.

4. Szombaton délután 3 órakor ministránspróba lesz a Kapucinus templom sekrestyéjében.

5. Jövő vasárnap fogadalmi zarándoklatra megyünk Celldömölkre. Az autóbusz 7 órakor indul a Kapucinus térről Jövő vasárnap a Kistemplomban délelőtt csak egy szentmise lesz, 10 órai kezdettel.

6. Ezen a héten minden egyházadót fizető családhoz megérkeznek a szavazólapok, melyek segítségével újonnan választjuk a képviselőtestület tagjait. A szavazólapon minden szükséges tájékoztatás megtalálható. A szavazólapokat Pünkösd vasárnap estig kérjük leadni a plébánián vagy a templomokban. A jelöltek listáját az előtérbe is kifüggesztettük. Előre hirdetjük, hogy jövő hétfőn este 7 órakor a Gazdasági bizottságot, jövő kedden este 7 órakor pedig az egész mostani testületet várjuk megbeszélésre a Szent Imre közösségi házban.

Április 17. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

1. A mai perselygyűjtés egyházmegyei célra törénik, adományainkkal a Szigetszentmiklós templomának építését segítjük.

2. Kedden este 7 órakor a lelkipásztori munkacsoport megbeszélése kezdődik a plébánián

3. Április 23-án, szombaton, a Szentatya által meghirdetett Eukarisztia éve kapcsán Móron tartjuk az esperesi kerület eukarisztikus napját. Ezen a napon a reggeli és esti szentmise elmarad. Az Eukarisztikus nap ünnepi szentmiséje délután fél 4-kor kezdődik a Kapucinus templomban. A plakát a hirdetőtáblán, a programot tartalmazó szórólapok pedig a hátsó padokon találhatók.

4. Az Eukarisztikus napra csütörtökön este 7 órától közös szentségimádással készülünk a Kistemplomban.

5. Jövő vasárnap, április 24-én a 8 órai szentmisén az olaszországi Roncone fúvószenekara fog közreműködni.

6. Előre jelezzük, hogy az Öregek Napközi Otthona és az Egyházközségi Karitász közös szervezésében, április 30-án szombaton du. 2-kor tartjuk az idősek délutánját. Minden idős testvérünket szeretettel várjuk a Szent Erzsébet iskola tornatermében.

7. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklatot. Az autóbuszra jelentkezni 1000 Ft hozzájárulás befizetésével hétköznaponként a Kistemplom sekrestyéjében és a plébánián, az irodai alkalmazottnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, május 8-án lesz.

Április 10. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

1. Szerdán, 13-án, a bodajki fatimai áhítatra 5 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. Pénteken este 8 órától felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián.

3. Szombaton a Szt. Vendel kápolnában is lesz szentmise, reggel 7 órakor.

4. Szombaton délutáni 3 órakor ministránspróbát tartunk a Kapucinus templom sekrestyéjében.

5. Jövő vasárnap, a 10 órai szentmisén kerül sor a 2005-ben bérmálkozni készülők ünnepélyes kiválasztására.

6. Jövő vasárnap 11 órakor a Kapucinus templomban gitáros szentmise lesz.

7. A jövő vasárnap egyházmegyei perselygyűjtést tartunk, amellyel a szigetszentmiklósi templom építését támogatjuk.

8. Jövő vasárnap a papi hivatások világnapja. A szentmiséken Mórócz Tamás esztergomi papnövendék tesz tanuságot papi hivatásáról.

9. Amint hirdettem, április 23-án a Szentatya által meghirdetett Eukarisztia éve kapcsán Móron tartjuk az esperesi kerület eukarisztikus napját. A plakát a hirdetőtáblán, a programot tartalmazó szórólapok pedig a hátsó padokon találhatók. Kérjük azon családok jelentkezését, akik 22-e péntek éjszakára szívesen látnának vendégül eukarisztikus napra érkező 16-25 éves fiatalokat. A vendéglátótól szállás és reggeli biztosítását kérjük. Jelentkezni a plébánosnál, vagy a plébániai irodában lehet.

10. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklatot. A kerékpáros változatra jelentkezni a plébánosnál lehet. Az autóbuszra jelentkezni 1000 Ft hozzájárulás befizetésével hétköznaponként a Kistemplom sekrestyéjében és a plébánián, az irodai alkalmazottnál. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 8-án, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz.

Április 3. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

1. Ma délután 3 órakor első vasárnapi szentségimádást és rózsafüzér títokcserét tartunk a Kapucinus templomban.

2. Holnap ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. Elhunyt Szentatyánkért holnap este 6 órakor koncelebrált szentmisét mutatunk be a Kapucinus templomban.

3. Holnap este 7 órakor a Lelkipásztori bizottság megbeszélését, kedden este 7 órakor a Gazdasági bizottság megbeszélését tartjuk a plébánián.

4. A Szent Erzsébet Római Katolikus Iskola szeretettel várja a jövő évi első osztályosok beiratkozását. A beiratás e hét hétfőjén és keddjén, az iskola igazgatói irodájában lesz.

5. Csütörtökön este a teaest keretében Schwartz Alajos tart előadást a bodajki kegyhely történetéről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

6. A Szentatya által meghirdetett Eukarisztikus év kapcsán Püspök atya Mórra várja eucharisztikus találkozóra a vértesi esperesi kerület híveit és papjait, köztük bennünket, móriakat is. Ez az egész napos program április 23-án, szombaton kerül megrendezésre. Igyekezzünk úgy tervezni ezt a szombatot, hogy lehetőleg mindannyian részt tudjunk venni a találkozón. A programot jövő vasárnap részletesen is hirdetjük.

7. A javasló cédulákat a képviselőtestületbe ajánlott személyekről a bejáratnál elhelyezett gyűjtődobozokba kérjük bedobni.

Március 27. HÚSVÉTVASÁRNAP

1. Holnap, Húsvéthétfőn 10 órai szentmisét nem tartunk. A gyerekeket a többi szentmisére várjuk. A kórházi kápolnában Húsvéthétfőn 11kor lesz húsvéti szentmise.

2. A héten elsőpéntek lesz. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Péntek este a Kistemplomban ezúttal nem lesz szentségimádás.

3. Péntek este 8 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

4. A Kapucinus templomban ezen túl az esti szentmisék után elimádkozzuk az Esti dicséretet, melyre mindenkit sok szeretettel varunk. Pénteken este 6 órakor a szentmise helyett imádkozzuk az Esti dicséretet, és igeliturgiát tartunk.

5. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 8-an, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz.

6. A Szent Erzsébet Római Katolikus Iskola szeretettel várja a jövő évi első osztályosok beiratkozását. A beíratás egy hét múlva, április 4.en, és 5-en, hétfőn és kedden, az iskola igazgatói irodájában lesz.

7. Egyházközségünkben a húsvéti időben kerül sor a képviselőtestületi választásokra. A hátsó padokon jelölő cédulákat találunk, melyekre otthon kérjük ráírni azok nevét és címét, akiket alkalmasnak találunk arra, hogy a következő öt évben egyházközségi képviselőtestület tagjai legyenek, s néhány mondatos indoklást. A kitöltés előtt olvassuk el a cédulákon található tájékoztatót. A testület megújításáról további információkat a Szőlőfürt különkiadásában is találhatunk. A jelölő cédulákat Húsvét második vasárnapjára, egy hét múlva hozzuk vissza, és tegyük a kihelyezett gyűjtő dobozokba.

Március 20. VIRÁGVASÁRNAP

1. A Nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán a hétköznapi rend szerint kezdődnek a szentmisék.
2. Hétfőn és kedden délután 4-től 6 óráig gyónási lehetőség lesz a Kapucinus templomban, ahol két gyóntató atya is rendelkezésre áll.
3. Kedden este 6 órakor Dr Csókay János idegsebész előadása lesz a Katolikus Iskolában.
4. A betegeket, akik Húsvét kapcsán szeretnének a szentségekhez járulni nagypénteken délelőtt látogatjuk. Kérjük jelentkezésüket.
5. Szerdán a reggeli szentmise után takarítjuk a Kistemplomot.
6. Nagycsütörtökön este 6 órakor a Kistemplomban lesz az utolsó vacsora szentmiséje. Ezt követi a "Jeremiás siralmai", majd közösségi és egyéni virrasztás 10 óráig. Nagypénteken reggel 9 órakor a Kapucinus templomban "Jeremiás siralmai" lesz prédikációval. Délután háromkor a Kistemplomban végzünk keresztutat, ezt követi a szentsír megnyitása, és szentsír-látogatás fél 6-ig. Este 6 órakor kezdődik a Kapucinus templomban a Passió-éneklés, kereszthódolat és áldoztatás. Ezután a Kapucinus templomban 8 óráig lehet a szentsírt látogatni. A keresztút a Kálvárián, nagypénteken este 8 órakor kezdődik. A Nagypéntek szigorú böjti nap. Nagyszombaton a Kapucinus templomban reggel 8-tól délig, a Kistemplomban reggel 8-tól este 6-ig lehet szentsír-látogatást végezni. Ugyanitt este 6-kor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
7. A Húsvét ünneplését vasárnap, a pirkadat előtt, 5 órakor kezdjük a tűzszenteléssel, melyet a Kistemplom-kertben tartunk. Ezt követik a szertartások, majd az allelujás szentmise. Az ételszentelés majd a feltámadási körmenet reggel 7-kor kezdődik. 8 órakor ünnepi szentmisét, majd ételszentelést tartunk a Kapucinus templomban. Húsvét vasárnap a Kistemplomban még 10 és 18 órakor, a Kapucinus templomban 11 órakor lesznek szentmisék. A nagyheti szertartások programját és a gyóntatás rendjét plakáton, és elvihető szórólapokon megtalálhatják a templom bejáratánál.
8. Húsvétra készülő kézműves foglalkozás lesz szombaton délelőtt 9 órától 11 óráig, a Szent Imre közösségi házban, a gyerekek és szüleik számára.
9. Egyházközségünkben a húsvéti időben kerül sor a képviselőtestületi választásokra. A hátsó padokon jelölő cédulákat találunk, melyekre otthon kérjük ráírni azok nevét és címét, akiket alkalmasnak találunk arra, hogy a következő öt évben egyházközségi képviselőtestület tagjai legyenek, s néhány mondatos indoklást. A kitöltés előtt olvassuk el a cédulákon található tájékoztatót. A testület megújításáról információkat a Szőlőfürt különkiadásában is találhatunk. A jelölő cédulákat két hét múlva hozzuk vissza, és tegyük a kihelyezett gyűjtő dobozokba.
10. Megjelent a SZEM nagyböjti/húsvéti száma. Családonként egy példány ingyen elvihető.

Február 27. Nagyböjt 3. vasárnapja

1. A mai perselygyűjtés a katolikus iskolák ügyét segíti.

2. Ma du. 3 órakor keresztúti ájtatosság lesz a Kistemplomban.

3. A Katolikus Nők köre hétfőn este a szentmise után, a Szent Imre közösségi házban gyűlést tart.

4. Szerdán este 6 órakor megbeszélésre várom a Gazdasági munkacsoport tagjait.

5. Teaest keretében, csütörtökön este 7 órai kezdettel Schwartz Alajos tart előadást a móri németség húsvéti hagyományairól.

6. Pénteken első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Este 7-8-ig a Kistemplomban lesz lehetőség szentgyónásra, csöndes szentségimádásra.

7. Keresztúti áhítat lesz pénteken este 6-kor a Kapucinus templomban.

8. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

9. Jövő vasárnap a 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

Február 13. Nagyböjt 1. vasárnapja

1. Ma délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk rózsafüzér titokcserével a Kistemplomban.

2. A bodajki fatimai áhítatra ma délután fél 4-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Képviselőtestületi gyűlést tartunk hétfőn este 6 órakor a Szent lmre közösségi házban.

4. Teaestre várunk mindenkit csütörtökön este 7 órakor a Szent Imre közösségi házban, melynek keretében a fatimai kegyhelyről tart előadást Kalló József csákberényi plébános atya.

5. Pénteken este 6 órakor keresztúti ájtatosság kezdődik a Kapucinus templomban. Szentmisét pénteken este nem tartunk.

6. Szombaton reggel 7 órakor szentmise tesz a Szent Vendel kápolnában.

7. Megjelent a SZEM különkiadása, a hátsó padról ingyen elvihető. Vigyünk belőle olyan ismerős családoknak is, ahol iskoláskorba lépő gyerekek vannak, mert az újság beiskolázással kapcsolatos információkat is tartalmaz, és benne katolikus iskolánk is bemutatkozik.

8. A személyi jövedelemadó 1%-áról ez évben is lehet a katolikus egyház javára rendelkezni, a második 1 %-ról pedig olyan alapítvány javára, mely egyházi célokat szolgál. Ilyen alapítvány egyházközségünkben, a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bice-Bóca klub. Tájékoztatás a hirdetőtáblán, szórólap a hátsó padon található.

Február 6. Évközi 5. vasárnap

1. Ma a Szentmisék után Balázs-áldást osztunk. Aki hét közben mar részesült benne, kérjük ne jöjjön még egyszer.

2. Hamvazószerdával e héten elkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise.

3. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy bizonytalan ideig nem lesz péntek esti szentmise a kapucinus templomban. Pénteken, a nagyböjti időben hat órakor keresztutat tartunk. Keresztúti ájtatosságon még a nagyböjti vasárnapokon, délután 3 órakor, a Kistemplomban vehetünk részt.

4. Jövő vasárnap, nagyböjt első vasárnapja, egyben a betegek világnapja. A 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét mindazoknak, akik azt kérik. A betegek kenetét több alkalommal is fel lehet venni, mindazoknak, akik súlyos, hosszantartó, vagy étetet veszélyeztető betegségben, időskori elgyöngülésben szenvednék. Kérjük jelezzék azokat a betegékét, akik szállítást igényelnek, ill. azokat az autósokat, akik szállítást vállalnak ezen a jövő vasárnapi délelőttön. Azok számára, akik nem szokták rendszeresen végezni szentgyónásukat, a szentmise előtt fél 10-től, valamint szombaton este fél 6-tól gyónási lehetőség lesz.

5. A zárszámadás és költségvetés megbeszélésére jövő hétfőn, azaz holnaphoz egy hétre, este hat órai kezdettel hívjuk az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait.

6. Örömmel jelentjük, hogy a Katolikus Női Kör által rendezett jótékonysági bál kapcsán kereken félmillió forint adomány jött össze a Rókus kápolna felújításra. Mind az adakozóknak, mind a szervezőknek köszönjük a felajánlást.

7. Az egyházközségi fúvószenekar tagfelvételt hirdet. Jelentkezni Schmidt István zenekar-vezetőnél, vagy Száraz László plébánosnál lehet.

Január 30. Évközi 4. vasárnap

1. Szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise. Gyertyaszentelést a Kistemplomban a reggeli szentmisén, a Kapucinus templomban az esti szentmise kapcsán végzünk. Szentelt gyertyákat a Kistemplomban lehet majd vásárolni, mind saját használatra, mind pedig a templom javára. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe az egész egyházban a szerzetesek vilagnapja, melyen szerzetesi hivatásokert imádkozunk.

2. Balázs-áldást osztunk csütörtökön, Szt. Balázs iinnépen, s jövő vasárnap, a szentmisék kapcsán.

3. Teaestet tartunk csütörtökön este 7 órái kezdettel, melynek kereteben Umberto házfőnök atyaval ismerkedhetünk meg.

4. Pénteken első péntek lesz. A betegeket csütörtökön és pénteken a szokott rendben látogatjuk. Pénteken este 7-tot 8 óráig a Kistemplomban lesz lehetőseg csöndes szentségimádásra és szentgyónásra. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Rókus kápolnaban is mutatunk be szentmisét.

5. Előre jelezzük, hogy a jövő vasárnapi, 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

6. Szentségimádást és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban, jövő vasárnap délután 3 órakor.

7. A személyi jövedelemadó 1 %-aról ez évben is lehet a Katolikus Egyház javára rendelkezni, a masodik 1 %-rol pedig olyan alapitvány javára, mely egyházi célokat szolgál. Egyházközségünkben két ilyen alapitvány működik, a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca klub. Tájékoztatásul vigyük magunkkal a bejáratnál elhelyezett szórólapokat. Ezúton is szívbol köszönjük a tavalyi esztendőben tett felajánlásokat.

Január 23. Évközi 3. vasárnap

1. Az ökumenikus imahét záró alkalmát ma este fél 7 órakor tartjuk az evangélikus imaházban. Az esti szentmise ezért fél 6-kor, kezdődik..

2. A hétfőn estére hirdetett, költségvetéssel kapcsolatos képviselőtestületi gyűlést meg nem tartjuk meg. A Gazdasági bizottságot 31-én, hétfőn este 7 órára várjuk megbeszélésre a plébánián..

3. Pénteken este 8 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián..

4. Szombaton délután 5 órakor a Katolikus Nők Köre által szervezett farsangi bál kezdődik a szabadidő-központban. A bál bevételével a szervezők a Szent Rókus kápolna felújítását segítik..

5. A 15, 25, 50 és 60 éves házassági jubileumokat jövő vasárnap, a 11 órai szentmisén ünnepeljük meg, a Kapucinus templomban. Kérjük az egyházi házasságban élő, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnék a közösséget, szándékukat hétfő délig jelezzék a plébánián. Azok jelentkezését is örömmel vesszük, akik az elmúlt években ünnepelték ezeket a jubileumokat, de még nem került sor a közös megünneplésre..

6. A Kapucinus rend döntése folytán Leopold atya a jövőben a budai rendházba költözik. A házfőnöki teendőket ezentúl Umbertó atya látja el, akivel személyesen is megismerkedhetünk a február 3-án megrendezésre kerülő teaesten. Leopold atya elmúlt években teljesített, móri szolgálatát szívből köszönjük, személy szerint neki, és a Legfőbb Pásztornak..

7. A személyi jövedelemadó 1%-óról ez évben is lehet a katolikus egyház javára rendelkezni, a második 1%-ról pedig olyan alapítvány javára, mely egyházi célokat szolgál. Egyházközségünkben két ilyen alapítvány működik, a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca klub. A következő vasárnapokon plakát és elvihető szórólap formájában kapunk részükről tájékoztatást..

2004

Október 31. Évközi 31. vasárnap

1. A mai perselygyűjtéssel a missziók ügyét segítjük.

2. Hétfőn, Mindenszentek ünnepén, templomainkban ünnepi miserendet tartunk. A 10 órai diákmise elmarad. A diákokat a szüleikkel együtt szeretettel várjuk a többi misére.

3. Kedden, Halottak napján mindkét templomban köznapi miserend lesz. A temetőkben délután 3 órakor tartunk közös imát az elhunytakért, majd megáldjuk az új sírköveket. A szentségimádási órát és a titokcserét kivételesen jövő vasárnap fogjuk megtartani.

4. Halottak napjának nyolcadában minden nap teljes búcsú nyerhető elhunytak számára, Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy elimádkozásával a Szentatya szándékára, valamint szentgyónással és szentáldozással.

5. A szokásos első keddi karitászgyűjtés a Halottak napjára való tekintettel kivételesen szerdán, november 3-án kerül megtartásra az esti szentmise után, a Szent Imre közösségi házban.

6. Csütörtökön este 7 órakor Teaestet tartunk a közösségi házban, melynek keretében Misszió címmel tart vetített képes előadást Kalló József csákberényi plébános atya, aki szintén egy missziós szerzetesrend tagja.

7. A héten első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Csütörtökön az esti szentmise előtt szentórát tartunk tartunk papi és szerzetesi hivatásokért a Szent Leopold kápolnában. Első pénteken 7-8 óráig a Kistemplomban is lesz lehetőség csöndes szentségimádásra, szentgyónásra, szentáldozásra.

8. Pénteken este 8 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik az új plébánián.

9. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Rókus kápolnában is lesz szentmise.

Október 10. Évközi 28. vasárnap

1. Ma délután 3 órakor szentségimádás és rózsafűzér titoksorsolás lesz a Kapucinus templomban.

2. Szerdán délután 5-kor indul az autóbusz a bodajki, fatimai áhítatra.

3. Felnőtt bibliaóra kezdődik az új plébánián, péntek este 8 órakor.

4. A Szent Vendel kápolnában szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be.

5. Az új plébánia udvarának rendbehozatalát szombaton délelőtt, a reggel mise után, kb 12 óráig tervezzük. Minden segítséget köszönettel fogadunk. Kérjük, hogy aki segíteni jön, ásót, gereblyét vagy kapát hozzon magával.

6. Jövő vasárnap, október 17-én, a pápaválasztás évfordulóján Szentatyánkért imádkozunk.

7. Kérjük jelentkezzenek a plébánián azok a jegyesek, akik a következő naptári év első felében kívánnak házasságot kötni, hogy a fölkészülést megbeszélhessük.

Szeptember 26. Évközi 26. vasárnap

1. 27-én, hétfőn este 6 órakor a lelkipásztori munkacsoportot várjuk megbeszélésre a plébánián.

2. Csütörtökön negyed 6-kor szentórát tartunk a Szent Leopold kápolnában a papi és szerzetesi hivatásokért.

3. A héten elsőpéntek lesz. A betegeket a szokott rend szerint látogatjuk. Pénteken este 7 órától a Kistemplomban csöndes szentségimádást tartunk áldoztatással. A szentóra kezdetétől a szentgyónás elvégzésére is lesz lehetőség.

4. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Rókus kápolnában is lesz szentmise.

5. Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapja. A perselygyűjtéssel katolikus iskolánkat támogatjuk.

6. Jövő vasárnap Assisi Szent Ferenc ünnepének előestéjén, a Tranzitus ünnepélyt az esti szentmise után tartjuk, mely kivételesen a Kapucinus templomban lesz, este 6 órakor.

7. A rózsafűzér ájtatássogot egész október hónapban a Kapucinus templomban, a hétköznapi esti szentmisék előtt, fél 6-kor végezzük.

8. A bornap miatt az első vasárnapi szentségimádást kivételesen a következő vasárnap, azaz október 10-án tartjuk.

Szeptember 5. Évközi 23. vasárnap

1. Szerdán, Kisboldogasszony ünnepén, a szentmiséket a hétköznapi miserend szerint mutatjuk be. A Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise.

2. Hétfőn este 7 órára a gazdasági munkacsoportot hívjuk megbeszélésre a plébániára.

3. Ősi zarándokhelyünk, Bodajk búcsúját szeptember 11-én és 12-én tartjuk. Autóbusz indul Bodajkra 11-én, szombaton délután fél 5-kor, a Kapucinus térről. A búcsú megnyitása 5-kor, a szentmise 7-kor kezdődik. Éjszakai virrasztás lesz éjféli szentmisével. Vasárnap reggel Bodajkon 6 és 8 órakor lesznek szentmisék. A fél 11-kor kezdődő ünnepi szentmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálja. Délután fél 3-kor keresztút lesz, majd 5-kor szentmisével zárul a zarándoklat.

4. Egyházmegyei ifjúsági zarándoklatra és virrasztásra hívjuk az ifjúságot szeptember 18-án és 19-én Vértessomlóra. Jelentkezni jövő vasárnap estig Száraz László plébánosnál lehet.

5. Az egyházközségi képviselőtestület hétfőhöz egy hétre, este 7 órakor megbeszélést tart a Szent Imre közösségi házban.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony

1. Augusztus 16-án, hétfőn ünnepeljük a Szent Rókus kápolna búcsúnapját. Ezért a Szent Rókus kápolnában reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be.

2. Augusztus 20-án, pénteken Szent István királyt köszöntjük. A Kapucinus templomban vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék. A Kistemplomban 9 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék.
Egy kenyérmegáldást tartunk a reggel 8 órakor kezdődő szentmisén, a Kapucinus templomban.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Vendel kápolnában.

4. Az Új Ember újság ezen a héten dupla számmal jelenik meg, az ára is ennek megfelelő.

5. Szeptember 18-19-én egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz a vértessomlói Mária-kegyhelyre. Kérjük jelentkezzenek a plébánosnál azok a fiatalok és felnőttek akik a zarándoklat előkészítésébe szívesen bekapcsolódnak.

6. Az augusztus 20-án, a délelőtti szentmisén vásárolható új kenyér bevételének 10%-a a Szent Erzsébet Katolikus Iskola ügyét támogatja.

Augusztus 8. Évközi 18. vasárnap

1. Augusztus 12-én, csütörtökön, az esti szentmise előtt, negyed 6-kor szentségimádás lesz a szerzetesi és papi hivatásokért..

2. Augusztus 13-án, pénteken fatimai áhítatot tartanak Bodajkon. Az autóbusz 5-kor indul a Kapucinus térről.

3. Augusztus 14-én, szombaton a kapucinus renddel együtt ünnepeljük Boldog Aviánói Márk szerzetes atyát. >>>kép

4. Jövő vasárnap, 15-én lesz Szűz Mária mennybevitelének ünneppe, magyar nevén Nagyboldogasszony. A Kapucinus templomban 11 órakor ünnepi szentmise lesz, vendég művészek részvételével.

5. Zarándoklat indul a lengyelorszábi Czeztochovába, október 14-18-ig. Jelenktezni augusztus 20-ig Buderer Ferencnénél lehet.

Május 9. Húsvét 5. vasárnapja

1. Május 12-én, szerdán ünnepeljük a Szent Leopold káplona búcsúnapját.

2. Május 13-án, csütörtökön, fatimai áhítat lesz Bodajkon. Az autóbusz fél 6-kor
indul a Kapucinus térről.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel Kápolnában.

4. Május 16-án, vasárnap lesz az elsőáldozás. Az eslőáldozás szentmiséje
a Kistemplomban lesz 8 órakor, ezért a Kistemplomban nem lesz 9 órai szentmise.
A Kapucinus templomban a miserend változatlan.

5. Ebben az évben is lesz celldömölki autóbuszos és biciklis zarándoklat. Az autóbusz
május 23-án indul.

6. A loretói litániákat hétköznaponta fél 6-kor imádkozzul a Kapucinus templomban.