2006

December 31. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

December 31. Január 6.

1. Ma délután az év végi hálaadás a 4 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a Plébániatemplomban. 6 órakor nem lesz esti szentmise. Ejjel fél 12-kor kinyitjuk a Kapucinus templomot, ahol a Szent Leopold kápolnában csöndes hálaadásra lesz lehetőség az Oltáriszentség előtt, majd pontban éjfélkor közös imádsággal és szentségi áldással kezdjük el az új esztendőt.

2. Hétfőn, Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságát ünnepeljük. Újév napja parancsolt ünnep. Mindkét templomban a vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék.

3. A héten első péntek lesz. A betegeket a szokott rendben látogatjuk.

4. Csillagjárásra, azaz karácsonyi éneklésre indulunk január 5-en pénteken délután, melynek során idős, beteg testvéreinket keressük fel. Délután 3 órakor gyülekezünk a Szent Imre közösségi házban.

5. Szombaton a Szt. Rókus kápolnában is lesz szentmise reggel 7 órakor. Ugyancsak szombaton délután 3 órakor az új ministránsnövendékek összejövetele lesz a Kapucinus templom sekrerstyéjében.

6. Jövő vasárnap ünnepeljük Vízkereszt ünnepét. Mivel ez egyben első vasárnap is, délután 3 órakor szentórát és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban. A negyed 11-es szentmise gitáros szentmise lesz.

7. Vízkereszt időszaka a ház ill. lakásszentelések ideje. Kérjük az erre vonatkozó igények bejelentését a plébánián, vagy a szentmisék kapcsán a templomban.

December 24. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

December 24. - December 31.

1. Hétfőn, Karácsony ünnepen, mindkét templomban a vasárnapi miserend szerint kezdodnek a szentmisék. Kedden, Karácsony másnapján, a negyed 11 órai szentmise elmarad. Fel 11-kor a kórházi kápolnában tartunk szentmisét.

2. Szerdán, Szent János ünnepén a Kapucinus templomban az esti szentmise kapcsán ökumenikus bor-megáldást tartunk.

3. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapját ünnepeljük. Ez a nap egyben az év utolsó napja is. A Plébániatemplomban délután 4 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise, este 6-kor nem tartunk szentmisét. A Kapucinus templomban csak délelőtt lesznek szentmisék. Éjjel fel 12-kor kinyitjuk a Kapucinus templomot, ahol a Szent Leopold kápolnában csöndes hálaadásra lesz lehetőség az Oltáriszentség előtt, majd pontban éjfélkor közös imádsággal és szentségi áldással kezdjük el az új esztendőt.

4. Megjelent a Szőlőfürt c. karácsonyi, tájékoztató kiadványunk. A hatsó padokról ingyen elvihető.

December 17. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

December 17. - December 24.

1.A heten szombat kivételével reggel 6 órakor kezdjük a roráté szentmiséket a plébániatemplomban.

2. Csütörtökön és pénteken délután 4-tol 6 óráig, valamint szombaton délelőtt a szokott időben gyónási lehetőség lesz a Kapucinus templomban. A gyóntatáskor több atya is rendelkezésre áll. Kérjük testvéreinket, lehetőleg meg az ünnepek előtt végezzék el karácsonyi szentgyónásukat.

3. Csütörtökön este fel 7 órakor a Kapucinus templomban jótékonysági hangversenyt tartunk a két templom javára, a Magnificat kórus szervezésében. A plakát az előtérben megtekinthető.

4. A fenyőfákat a Plébániatemplomban szombaton a reggeli szentmise után állítjuk. A faállításhoz és a takarításhoz segítséget kérunk.

5.A negyedik adventi gyertyagyújtás, szombaton este negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

6. Jövő vasárnap egyben Ádám Éva napja is. Délután 4 órakor pásztorjátékot tartunk katolikus iskolánk negyedikes tanulóinak közreműködésével a Plébániatemplomban. Esti szentmise nem lesz. Éjfélkor mindkét templomban tartunk éjféli misét. A plébániatemplomban éjfél előtt fel órával, a Magnificat kórus részvételével zenes áhítat kezdődik.

7. Csütörtökön áldoztatjuk meg otthonaikban azokat a betegeket akik ezt igénylik, s akikhez egyébként nem járunk havi rendszerességgel. Kérjük, a sekrestyében vagy a plébánián jelezzek erre vonatkozó igényüket.

8. Megjelent a SZEM egyházmegyei magazin karácsonyi száma. A hátsó padokról családonként egy példány ingyen elvihető. Önkéntes adományokat szívesen fogadunk.

December 10. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

December 10. - December 17.

1. Ma délután 3 órakor tartjuk meg a Kapucinus templomban a szentórát és a rózsafüzér titokcserét.

2. A bodajki fatimai áhítatra 13-an, szerdán 3-kor indul az autóbusz a Kapucinus térrol.

3. Pénteken este fel 9-kor ferences imaest lesz a Kapucinus templomban "Jézus jászolát szemlélve" címmel. Ezt megelőzően fel 8-kor kezdődik a felnőtt bibliaóra a plébánián.

4. Az adventi alkotóházak zárasaként Karácsonyra készülő, ünnepi együttlétet rendezünk az iskolás gyerekek és szüleik számára, szombaton délelőtt 9-től a Szent Imre Közösségi Házban. Ugyancsak szombaton lesz a harmadik adventi gyertyagyújtás, az esti szentmise előtt, negyed 6-kor a Kapucinus templomban.

5. Hétköznaponként, szombat kivételével roráté szentmisét mutatunk be a Plébániatemplomban, reggel 6 órai kezdettel. A roráté szentmisék után a plébániára hívjuk meleg italra, szerény reggelire a szentmise résztvevőit.

6. Többen érdeklodtek Godzsa Béla volt kántorunk felmondásának okáról. A hivatalos felmondó levélben Ő maga fejezte ki, hogy döntését nem kívánja megindokolni, így mi sem szeretnénk ezzel kapcsolatban vélekedésekbe bocsátkozni. Az egyházközség és a kapucinus közösség a vele kötött munkaszerződést megtartotta, sőt azon túl is segítette. Megértjük, hogy egy anyagilag kedvezőbb lehetőséget látva a távozás mellett döntött.

7. Jövő vasárnap a misék előtt és után, az Ifjúsági csoport saját készítésű süteményéből vásárt rendez a Szent Imre Közösségi Ház javára.

December 3. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

December 3. - December 10..

1. Holnaptól roráté szentmisék lesznek a Plébániatemplomban, reggel 6 órai kezdettel. A roráté szentmisék után a plébániára hívjuk meleg italra, szerény reggelire a szentmise résztvevőit.

2. Pénteken, Szeplőtelen fogantatás ünnepén nem lesz roráté szentmise. A plébániatemplomban reggel 8-kor, a Kapucinus templomban 9-kor és este 6-kor lesznek szentmisék. A reggeli szentmiséken a katolikus iskola tanulói is résztvesznek.

3. Szombaton délelőtt 10 órakor lesz a Prohászka év záró szentmiséje és előadásai a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban. Az alkalom kb. 12 óráig tart. Püspök atya szeretettel varja a móriakat is.

4. Adventi alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára, szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Szent Imre közösségi házban.

5. A második adventi gyertyagyújtást szombaton negyed 6-kor kezdjük a Kapucinus templomban.

6. Jövő vasárnap adventi vásár lesz templomainkban a szentmisék előtt és után, a Bicebóca klub rendezésében.

7. Kalendárium és falinaptár kapható a Plébániatemplomban kitett asztalnál, ahol becsületkassza működik.

8. E hét szombatján is gyóntatás lesz a Kapucinus templomban délelőtt fél 10-től fél 12-ig.

9. Jövő vasárnap a negyed 11-es szentmise gitáros szentmise lesz.

10. A Plébániatemplomban havi egy alkalommal nagy szükség volna önkéntes segítőkre a takarításban és díszítésben. Aki szívesen segítene, kérjük jelentkezzen a plébánosnál!

november 12. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

november 12. - november 19.

1. Hétfőn, november 13.-an, fatimai áhítat lesz Bodajkon. Az autóbusz 3-kor indul a Kapucinus térről.

2. A héten Árpádházi Szent Erzsébetet ünnepeljük, születésének 800 éves évfordulója kapcsán. Pénteken délelőtt fél 11-kor Megyéspüspök atya szentmisét mutat be a Kapucinus templomban Szent Erzsébet tiszteletére, aki katolikus iskolánk védőszentje. Nem csak az iskola tanulóit, hanem minden hívőt szeretettel várunk az ünnepi alkalomra, melynek keretében átadásra kerül a Szent Erzsébet díj. A Szentmisén iskolánk énekkara is énekel. Jöjjünk bátran közösen ünnepelni, és hívjunk másokat is, hiszen ez az alkalom számunkra az országosan meghirdetett Szent Erzsébet év ünnepélyes kezdetét is jelenti.

3. Pénteken este kivételesen elmarad a felnőtt bibliaóra. A Kapucinus templomban viszont fél 9 órakor kezdődik a második ferences imaest "Szemtől szemben az Úrral" címmel, melyre a bibliaórásokat is szeretettel várjuk.

4. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Vendel kápolnában is lesz szentmise.

5. Mint minden szombaton, e hét szombatján is gyóntatás lesz a Kapucinus templomban délelőtt 9-tol fél 12-ig.

6. Jövő vasárnap a perselygyűjtéssel a katolikus karitász helyi és országos céljait segítjük.

7. Előre jelezzük, hogy jövő hétfőn, november 20-an este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

8. Megjelent a "SZEM" egyházmegyei magazin őszi száma. Családonként 1 példány a hátsó padokról szabadon elvihető.

november 5. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

november 5. - november 12.

1. A missziós gyűjtés összegeként a két templomból 145.000. Ft-ot tudtunk továbbküldeni. Köszönjük az adakozást.

2. Első vasárnapi szentségimádási órát és a titokcserét tartunk ma délután 3 órakor a Kapucinus templomban.

3. Hétfőn este 6 órakor a Gazdasági bizottság tart megbeszélést a plébánián.

4. Az Egyházközségi Karitász és a Szociális bizottság szeretettel hívja és várja minden kedves idősödő testvérünket, az énekléssel és beszélgetéssel egybekötött szeretetvendégségre, mely szombaton, 14 órakor kezdődik a Szt. Erzsébet Rom. Kat. Alt. Isk. tornatermében. Személyszállítási igényt a sekrestyében, a plébánia irodájában vagy az Oregek Napközi Otthonában szíveskedjenek jelezni!

5. Szombaton du. 3 órakor ministránspróbát tartunk a Kapucinus templomban.

6. Vasárnap a diákmise gitáros szentmise lesz.

október 29. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

október 29. - november 5.

1. Ma missziós vasárnap van. A perselygyűjtés a missziókat támogatja.

2. Szerdán, Mindenszentek ünnepén, a Kapucinus templomban ünnepi miserendet tartunk. A Plébániatemplomban délelott 9 órakor, és este 6 órakor tartunk szentmisét. Az este 6 órai szentmisét az egyházközségünk összes halottjáért mutatjuk be..

3. Csütörtötökön, Halottak napján köznapi miserend lesz. A Plébániatemplomban reggel fél 8-kor még egy szentmisét bemutatunk a pápa szándékára..

4. A temetőkben Halottak napján délután 3 órakor tartunk közös imát az elhunytakért, majd megáldjuk az új sírköveket. Az, igényt a helyszínen kérjük jelezni! .

5. Halottak napjának nyolcadában minden nap lehet teljes búcsú nyerhető elhunytjaink számára, Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy elimádkozásával a Szentatya szándékára, valamint szentgyónással és szentáldozással..

6. Pénteken első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Rókus kápolnában..

7. Első vasárnapi szentségimádási órát és a titokcserét tartunk jövő vasárnap délután 3 órakor a Kapucinus templomban..

8. Jövő hétfőn este 6 órakor a gazdasági bizottság tart megbeszélést a plébánián..

9. AZ Egyházközségi Karitász és a Szociális bizottság szeretettel hívja és várja minden kedves idősödő testvérünket, az énekléssel és beszélgetéssel egybekötött szeretetvendégségre, mely 2006 November 11-én, szombaton, 14 órakor kezdodik a Szt. Erzsébet Rom. Kat. Ált. Lsk. tornatermében. Személyszállítási igényt a sekrestyében, a plébánia irodájában vagy az Öregek Napközi Otthonában szíveskedjenek jelezni! .

október 22. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

október 22. - október 29.

1. Holnap, nemzeti ünnepünkön a Milleniumi parkban, délután 4 órakor történik az 56-os emlékmű felavatása, melynek kapcsán okumenikus emlekmu-megaldasra es imara is sor kerul. Aki csak teheti, iinnepeljen, emlékezzené imádkozzon velünk.

2. E héten kedden lesz a hét első tanítási napja, ezért nem hétfőn, hanem kedden kezdődik ?4 9-kor a reggeli szentmise.

3. Pénteken este 8-11 óráig a nyitott Kapucinus templom várja az elcsendesedni, imádkozni kívánókat.

4. Szombaton délután 3 órakor az ebben az évben fölavatott ministránsokat várja Péter Pál atya a Kapucinus templom sekrestyéeben.

5. Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A perselygyűjtéssel a missziók javát segítjük.

6. Október hónap a szentolvasó hónapja. Hogy a Rózsafűzér társulatban a II. János Pál pápa által bevezetett ,Világosság rózsafűzer" tizedeit is imádkozhassuk, örömmel vennénk új tagok jelentkezéset a Rózsafűzer társulatba. A társulat tagjai napi egy tized rózsafűzer elimadkozását vállalják. Jelentkezni a társulat vezetőjénél, Lampertné Marikánál, vagy a plébánosnál lehet.

7. Kérjük jelentkezzenek a plébanian azok a jegyesek, akik a következő naptári év első felében kívánnak házasságot kötni, hogy a fölkésziilést megbeszélhessük.

8. Jövő vasárnap a ?12 órai Szentmise gitáros lesz.

október 15. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

október 15. - október 23.

1. Kedden este 5 órakor a Szent Erzsébet iskola tornatermében Wittner Mária országgyűlési képviselő, az 56-os forradalom később halálra ítélt résztvevője lesz vendége az "Esti beszélgetések" sorozatnak. A plakát az előtérben megtekinthető.

2. Pénteken este 8 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián.

3. A Szent Vendel kápolnában szombaton reggel 7 órakor, szentmisével ünnepeljük a kápolna búcsúját.

4. Teaestet tartunk szombaton az esti szentmise után, 7 órai kezdettel a Szent Imre közösségi házban, melynek keretében ministránsaink tartanak beszámolót a római ministránszarándoklatról, melynek résztvevői voltak. Mindenkit szeretettel várunk.

5. Kérj ük jelentkezzenek a plébánián azok a jegyesek, akik a következő naptári év első felében kívánnak házasságot kötni, hogy a fölkészülést megbeszélhessük.

október 8. Magyarok Nagyasszonya

október 8. - október 15.

1. Október hónapban a rózsafüzér ájtatosságok fél 6 előtt 10 perccel, az esti szentmisék előtt kezdődnek, hétköznap a Kapucinus templomban, vasárnap pedig a plébániatemplomban. A Rókus kápolna környékén lakó idős testvérek a kápolnában jönnek össze esténként 6 órakor rózsafüzért imádkozni.

2. Kedden, Prohászka Ottokár püspök születésnapján, délután fél 5-kor előadások, majd 6 órakor ünnepi szentmise lesz a Prohászka emléktemplomban.

3. E hét péntekjétől kezdve minden pénteken este nyitva tartjuk a Kapucinus templomot 20.30-tól 23 óráig. Sok szeretettel várunk mindenkit, aki személyes imádságban szeretne elidőzni az Ur jelenlétében. Ennek keretében e hét péntekjén megtartjuk az első ferences imaestet „Ferenc az Isten lovagja" címmel.

4. E hét szombatjától minden szombaton gyóntatás lesz a Kapucinus templomban délelőtt 9-től fél 12-ig.

5. Szombaton este pontosan fél 8-ra várjuk a 15 év feletti ifjúságot a Szent Imre közösségi házba.

6. Ma este 8 órára szeretettel hívja Püspök atya a Fehérvári Bazilikába azokat, akik szeretnének együtt imádkozni Magyarország megújulásáért. Kéri hogy gyertyát vagy fáklyát mindenki hozzon magával. Az ima és a körmenet előreláthatólag 9 óráig fog tartani.

október 1. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

október 1. - október 7.

1. Október hónapban a rózsafüzér ájtatosságok fél 6 előtt 10 perccel, az esti szentmisék előtt kezdődnek, hétköznap a Kapucinus templomban, vasárnap pedig a plébániatemplomban. A Rókus kápolna környékén lakó idős testvérek a kápolnában j önnek össze esténként 6 órakor rózsafüzért imádkozni.

2. Hétfőn este 7 órakor a Gazdasági bizottság megbeszélését tartjuk a plébánián.

3. Szerdán, október 4-en, a Kapucinus rend alapítóját, Assisi Szent Ferencet ünnepeljük. Hétfőn és kedden, az esti szentmise keretében triduumos szentbeszéd segít bennünket a felkészülésben. Kedden, a szentmisét követően Tranzittus, azaz Szent Ferenc haláláról való megemlékezés lesz. Szerdán este 6 órakor püspöki szentmisét, ezt követően pedig a rendház ebédlőjében agapét tartunk. A misére és az agapéra meghívtuk az egyházmegye területén élő szerzetes-testvéreket is. Mindhárom napra sok szeretettel várjuk móri testvéreinket.

5. A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. A betegeket a megbeszélés szerint látogatjuk.

6. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

7. Jövő vasárnap a l/4 12 órai szentmise a Kapucinus templomban gitáros szentmise lesz.

szeptember 24. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

szeptember 24. - október 1.

1. Pénteken és szombaton egyházmegyei ifjúsági zarándoklatot tartunk Móron és Bodajkon. A plakát a faliújságon megtalálható, jelentkezni az atyáknál és a plébánián lehet.

2. Jövő vasárnap délután 3 órakor első vasárnapi szentórát és a rózsafüzér titokcserét tartunk.

3. Hétfőhöz egy hétre, október 2-án a gazdasági munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián

4.A múlt vasárnapi ökumenikus zenei áhítat kapcsán 140.000. Ft-ot gyűjtöttünk az 56-os emlékműre. Köszönjük az adakozóknak és az áhítat szolgálattevőinek.

szeptember 10. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

szeptember 10. - szeptember 17.

1. A bodajki fatimai áhítatra szerdán délután 4 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. Krisztus Szent Keresztjét, és egyben plébániatemplomunk búcsúnapját ünnepeljük e hét csütörtökön. Este 6 órakor ünnepi szentinisét mutatunk be a plébániatemplomban, a szentmise előtt 5 órai kezdettel keresztutat végzünk. Csütörtökön este a Kapucinus templomban kivételesen nem lesz esti szentmise, a fölvett miseszándékot az ünnepi szentmisébe fogjuk belefoglalni.

3. Csütörtökhöz egy hétre, szeptember 21-én a Kapucinus templomban este 6 órakor ünnepeljük egyházközségünk régi jótevőjének, a németországi Konrád atyának 40 eves papi jubileumát. Ez egyben kapcsolatfelvételünk 15 eves évfordulója is. A szentmisén Dr Takács Nándor, nyugalmazott püspök atya fog szentbeszédet tartani.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

5. Jövő vasárnap a negyed 12 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

6. Az 56-os forradalom és szabadságharc 50 eves évfordulója kapcsán a móri keresztény felekezetek is szeretnének hozzájárulni a készülő emlékmű kialakításához. Szeretettel várjuk testvéreinket jövő vasárnap este 7 órára a Kapucinus templomba, ahol ökumenikus zenei áhítatot tartunk, és gyűjtést rendezünk az emlékmű javára.

7. A Magnificat kórus első őszi próbáját e hét szerdáján tartja a szokott időben. Tisztelettel kérjük a kórus tagjainak megjelenését.

szeptember 3. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

szeptember 3. - szeptember 10.

1. A hétfő reggeli szentmisék az iskolaév során negyed 9-kor kezdődnek.

2. A Gazdasági munkacsoport számára hétfőn este 7-kor lesz megbeszélés a plébánián.

3. A Lelkipásztori munkacsoportot is szeretettel várjuk megbeszélésre, amely csütörtökön este 7 órakor kezdődik, ugyancsak a plébánián.

4. Pénteken, Kisboldogasszony ünnepén délelőtt 9 órakor a Kapucinus templomban is lesz szentmise. A reggeli és délelőtti szentmisén a katolikus iskola diákjai is résztvesznek.

5. Szombaton este fél nyolckor a Közösségi házban Fél Szabolcs jezsuita növendék tart vetítéses előadást - Jezsuita életképek címmel.

6. Jövő vasárnap lesz a Bodajki nagybúcsú. A program a faliújságon megtalálható. Szombaton délután fél 5-kor autóbusz indul a búcsúnyitó szentmisére. Jelentkezni személyesen Buderer Ferencnénél lehet. Az autóbusz akkor tud indulni, ha megfelelő számú jelentkezés történik. A vasárnapi, püspöki szentmise Bodajkon fél 11-kor kezdődik.

7. E hónap utolsó péntekjén és szombatján egyházmegyei ifjúsági zarándoklatot tartunk Móron és Bodajkon. A plakát a faliújságon megtalálható, jelentkezni az atyáknál és a plébánián lehet.

augusztus 27. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

augusztus 27. - szeptember 3.

1. A Katolikus Nők köre hétfőn az esti szentmise után tart gyűlést a Szent Imre közösségi házban.

2. Pénteken esőpéntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk.

3. A Szent Erzsébet Katolikus Iskola Szentlélek-hívó szentmiséjét pénteken délután 5 órai kezdettel ünnepeljük a plébániatemplomban. A pedagógusok és szülők számára ugyanitt délután 4 órától lesz gyónási lehetőség.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

5. Vasárnap délután 3 órakor szentóra és rózsafüzér titokcsere kezdődik a Kapucinus templomban.

6. Előre jelezzük, hogy szeptember 4-én hétfőn este 7-kor a gazdasági munkacsoport számára megbeszélés lesz a plébánián.

7. Szívből köszönjük mindazok szolgálatát, akik a sörédi tábor szervezésében, lebonyolításában, étkeztetésében segítettek.

augusztus 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY

augusztus 20. - augusztus 27.

1. Hálás köszönet a város pékségeinek a kenyérért, amelyet Szent István napja kapcsán megáldottunk és kiosztottunk!

2. Szombaton este gitáros szentmise lesz, melyre a Fülei ifjúsági tábor résztvevőit szeretettel várjuk. Számukra a szentmise után táborzáró estét tartunk a Szent Imre közösségi házban.

3. A Szent Erzsébet iskola tájékoztatója a tanévkezdés tudnivalóiról az előtérben kitett plakáton megtalálható.

augusztus 13. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

augusztus 13. - augusztus 20.

1. Ma este fatimai áhítatot tartanak Bodajkon. Az autóbusz a Kapucinus térről délután 4 órakor indul.

2. Kedden, ünnepeljük Nagyboldogasszony ünnepét. Vasárnapi miserendet tartunk, előesti szentmise is lesz a Kapucinus templomban. A szentmisén való részvétel az egyház parancsa szerint kötelező.

3. Szerdán lesz a Szent Rókus kápolna búcsúnapja. A kápolnában reggel 7 órakor kezdődik a szentmise.

4. Jövő vasárnap, augusztus 20.-án Szent István királyt köszöntjük. A Kapucinus templomban a reggeli szentmisén kenyérmegáldást tartunk.

augusztus 6. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

augusztus 06. - augusztus 13.

1. Jövő vasárnap, augusztus 13-án fatimai áhítatot tartanak Bodajkon. Az autóbusz a Kapucinus térről délután 4 órakor indul.

Július 30. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

július 30. - augusztus 06.

1. Holnaptól kezdve ismét lesznek szentmisék reggel 8 - kor a plébániatemplomban. A héten elsőpéntek.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

3. Jövő vasárnap délután 3 órakor első vasárnapi szentségimádást és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban.

Július 23. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

július 23. - július 30.

1. Jövő vasárnap már a Plébániatemplomban is lesznek délelőtti szentmisék. Hétköznap csak esti szentmisét tartunk a Kapucinus templomban.

2. Augusztus 6-től -12-ig az általános iskolás felsősök számára táborozás lesz, melyen azok is részt vehetnek, akik már kijárták a 3. osztályt. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

3. Megjelent a SZEM c. egyházmegyei magazin nyári száma. Családonként egy példány a hátsó padoktól szabadon elvihető. Önkéntes adományokat a lap kiadására örömmel fogadunk.

Július 16. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

július 16. - július 23.

1. Jövő vasárnap nem lesz a Plébániatemplomban délelőtti szentmise, és július hátralévő két hetében hétköznap csak esti szentmisét tartunk a Kapucinus templomban. A júliusi szentmisék rendjét plakáton is kifüggesztettük. Kérjük a távollévő családtagok és ismerősök tájékoztatását is!

2. Augusztus 6-től 12-ig az általános iskolás felsősök számára táborozás lesz, melyen azok is részt vehetnek akik már kijárták a 3. osztályt. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

3. Megjelent a SZEM c. egyházmegyei magazin nyári száma. Családonként egy példány a hátsó padoktól szabadon elvihető. Önkéntes adományokat a lap kiadására örömmel fogadunk.

Július 09. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

július 9. - július 16.

1. Holnap hétfőn este 7 órakor az ifjúsági tábor megbeszélését tartjuk a Szent Imre közösségi házban, melyet július 31-től augusztus 5-ig szervezünk. Még lehet jelentkezni. Tájékoztató és jelentkezési lap sekrestyében és a plébánián található.

2. Csütörtökön, július 13-án délután 4 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről a bodajki, fatimai áhítatra.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Vendel kápolnában.

4. Augusztus b-től 12-ig az általános iskolás felsősök számára is lesz táborozás, melyen azok is részt vehetnek, akik már kijárták a 3. osztályt.
Tájékoztató és jelentkezési lap sekrestyében és a plébánián található.

5. Egyhazmegye1 családtábor lesz július 15-19-ig a balinkai Tölgyes táborban A részletekről, érdeklődni a plébánosnál és a plébániai irodán lehet.

FIGYELEM, FIGYELEM!

NYÁRI VÁLTOZÁSOK

JÚLIUS 17 - 29.

HÉTKÖZNAP SZENTMISÉT CSAK NAPONTA EGYSZER, ESTE 6 ÓRAKOR, A KAPUCINUS TEMPLOMBAN MUTATUNK BE. A KISTEMPLOMI, REGGELI SZENTMISEK ELMARADNAK.

JÚLIUS 23-ÁN, VASÁRNAP A KAPUCINUS TEMPLOMBAN DÉLELŐTT 3/4 8 ES 1/4 1.2 -KOR LESZ SZENTMISE. A KISTEMPLOMBAN CSAK ESTI SZENTMISÉT TARTUNK 18 ÓRAKOR.

KERESZTELÉSI MEGBESZELÉS ÉS KERESZTELÉS EBBEN AZ IDŐSZAKBAN NINCS.

SÜRGŐS BETEGELLÁTÁS
ÜGYELET A PUSZTAVÁMI PLÉBÁNIÁN
Tel: 22 417-111, vagy 20 5155436

IRODAI ÜGYELET
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG, FÉL 10 -12 ÓRÁIG A PLEBÁNIÁN

MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNÖM.

SZÁRAZ LÁSZLÓ
PLÉBÁNOS

Július 02. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

július 2. - július 9.

1. Hétfőn este 7 órától a gazdasági munkacsoport gyűlése lesz a plébánián.

2. Pénteken elsőpéntek. Csütörtökön és pénteken a betegeket a szokott rendben látogatjuk.

3. A jövő évi bérmálkozóknak és a náluk idősebb ifjúságnak tábort szervezünk július 31-től - augusztus 5-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

4. Augusztus 6-től 12-ig az általános iskolás felsősök számára is lesz táborozás, melyen azok is részt vehetnek, akik már kijárták a 3. osztályt. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

5. Egyházmegyei családtábor lesz július 15-19-ig a balinkai Tölgyes táborban. A részletekről érdeklődni a plébánosnál és a plébániai irodán lehet.

Június 25. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

június 25. - július 2.

1. Csütörtökön Szent Péter és Pál apostolokat ünnepeljük. A szentmisék a köznapi miserend szerint kezdődnek. Az un. Péter fillérek gyűjtésére jövő vasárnap kerül sor, azaz a perselygyűjtéssel a római egyházi hivatalok működését támogatjuk.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

3. Jövő vasárnap 1/4 12-es szentmise gitáros szentmise lesz. Délután 3 órakor első vasárnapi szentóra és titokcsere kezdődik a kapucinus templomban.

4. Július 27-28-ig zarándoklat indul Máriacellbe. Jelentkezni Buderer Ferencnénél lehet.

5. A jövő évi bérmálkozóknak és a náluk idősebb ifjúságnak tábort szervezünk július 31-től augusztus 5-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

6. A Szőlőfürt újság a hátsó padokról ingyenesen elvihető. Önkéntes hozzájárulást a lap költségeihez köszönettel fogadunk.

Június 18. ÚRNAPJA

június 18. - június 25.

1. Megjelent a Szőlőfürt Szentháromság vasárnapra tervezett száma. A hátsó padokról ingyenesen elvihető. Önkéntes hozzájárulást a lap költségeihez köszönettel fogadunk.

2. A jövő évi bérmálkozóknak és a náluk idősebb ifjúságnak tábort szervezünk július 31-től - augusztus 5-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

3. Pénteken, Jézus szíve ünnepén a szentmisék köznapi rend szerint kezdődnek. A reggeli szentmise után elimádkozzuk a Jézus szíve litániát.

4. Szombaton, Keresztelő Szent János születésének ünnepén papszentelés lesz a Székesegyházban 10 órai kezdettel. Imádkozzunk a szentelendőkért!

Június 11. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

június 11. - június 18.

1. Hétfőn este 7 órakor a képviselőtestület férfi tagjait várjuk a Szent Imre közösségi házban, az Úrnapi körmenet megbeszélésére. Ezt követően a gazdasági munkacsoport megbeszélését fogjuk ugyanott megtartani.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

3. Szombaton délután 3 órakor ministránsgyűlés lesz a kapucinus templom sekrestyéjében.

4. Szombaton az ifjúságot és a bérmálkozókat várjuk az esti szentmisére, és azt követően a nyárköszöntő közös tábortűzre a, Szent Imre közösségi házban.

5. Szombaton a budakeszi református énekkar hangversenye lesz 7 órai kezdettel a kapucinus templomban. Az önkéntes adományokkal templomainkat segítjük. A plakát az előtérben megtekinthető.

6. Jövő vasárnap, Úrnapján a 8 órai szentmise után tartjuk az Úrnapi körmenetet a szokott útvonalon. Az összegyűjtött virágszirmokat kérjük előző nap, azaz szombaton a Kapucinus templom folyosójára hozni. Úrnapján délelőtt a plébániatemplomban nem tartunk szentmisét.

7. A jövő évi bérmálkozóknak és a náluk idősebb ifjúságnak tábort szervezünk július 31-től - augusztus 5-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánián található.

Június 4. PÜNKÖSD VASÁRNAPJA

június 4. - június 11.

1. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a Bodajk-Balinkai Tölgyes táborban. A program délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart, és minden korosztályt érint. Fél 9-kor különbusz indul a katolikus iskola előtti parkolóból, amely kb. 16 órakor, hozza vissza utasait. Az ifjúság biciklivel készül pünkösdhétfőn Balinkása, az Egyházmegyei Napra. A Szt. Imre közösségi háztól szintén fél 9 órakor indul a biciklis zarándokcsapat a kapucinus testvérek vezetésével.

2. Pünkösdhétfőn köznapi miserend lesz. A kórházi kápolnában az egyházmegyei nap miatt nem lesz szentmise. Este szeretettel vár minket a református egyházközség a hagyományos pünkösdhétfői együttlétre, mely 5 órakor kezdődik.

3. Péter Pál atya e hét péntekjén látogatja a betegeket.

4. Szombaton Nyitrára, Prohászka szülővárosába megyünk zarándoklatra. Az autóbusz a Kapucinus térről reggel 7 órakor indul. Van még néhány szabad hely, várjuk a jelentkezéseket.

5. Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján, a Kapucinus templom búcsúnapját ünnepeljük.

6. A Székesfehérvári egyházmegye kéri azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik papi hivatást éreznek, és szeretnének a szemináriumba jelentkezni. Kérjük, hogy a plébánosnál jelezzék szándékukat.

7. Ifjúsági tábort szervezünk július 31-től augusztus 5-ig Fülén, biciklivel vagy a nélkül. Jelentkezni a plébánián lehet.

8. Június 17-én este 19,00 órai kezdettel jótékonysági koncert lesz a Kapucinus Templomban. Fellép a Budakeszi Református Templom Vegyeskara, Id. Zákányi Zsolt, "Liszt Ferenc"- díjas karnagy vezényletével és Pető László, orgonaművész. Műsor a kihelyezett plakáton megtekinthető. A koncert ingyenes, adományaikat templomaink javára köszönettel fogadjuk.

Május 28. URUNK MENNYBEMENETELE

május 28. - június 4.

Ma reggel a székesfehérvári papi otthonban P. Gaszner Imre kapucinus atya visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetéséről később intézkednek.
Imádkozzunk Imre atyáért!

1. Hétfőn, az esti szentmise után a Katolikus Nők Köre tart megbeszélést a Szent Imre közösségi házban.

2. Csütörtökön este 7 órakor ünnepi szentmise kezdődik a székesfehérvári bazilikában, majd fáklyás körmenettel emlékezünk meg Prohászka Ottokár püspök atya temetésének évfordulójáról. A plakát a programmal az előtérben megtekinthető. Az alkalomra autóbuszokat szervezünk. Az autóbuszokra jelentkezni a szentmisék kapcsán, a plébánián, és személyesen a plébánosnál lehet. Kérjük, hogy a körmenetre gyertyát is hozzunk magunkkal. Csütörtökön este a Kapucinus templomban kivételesen nem lesz szentmise.

3. Pénteken elsőpéntek. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét tartunk a Szent Rókus kápolnában.

4. Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket a bérmálási szentmisére, mely szombaton délután 4 órakor kezdődik a plébániatemplomban. A bérmálás előtti napon, pénteken este fél 8-tól Szentlélek-váró virrasztásra hívjuk testvéreinket a Kapucinus templomba.

5. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a Bodajk-Balinkai Tölgyes táborban. Püspök atya szeretettel várja a móriakat is. A program délelőtt 1;0 órától délután 4 óráig tart, és minden korosztályt érint. Plakát a hirdetőtáblán található. Fél 9-kor különbusz indul a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide a program után.

6. Ifjúsági biciklis zarándok-túra is indul Balinkára, az Egyházmegyei Napra. A túrát a kapucinus testvérek vezetik, a részleteket jövő vasárnap hirdetjük.

7. A református egyházközség Pünkösdhétfő estéjén szeretettel vár minket is a hagyományos pünkösdhétfői ökumenikus együttlétre. A program 5 órakor kezdődik.

8. Továbbiakban is lehet jelentkezni, a június 10-én Nyitrára induló egyházmegyei Prohászka-zarándoklatra.

Május 21. Húsvét 6. VASÁRNAPJA

május 21. - május 28.

1. A ma esti szentmise után a Plébániatemplomban dr. Barlay Ödön Szabolcs szerzetes atya,Prohászka-kutató tart előadást "Prohászka püspök üzenete" címmel. Jöjjünk el mindannyian, és hívjunk másokat is!

2. Hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

3. Orbán napi szentmisét mutatunk be a Kecske-hegyi SZent Orbán kápolában csütörtökön reggel 7 órakor.

4. Csütörtökön az "Engesztelés éve" kapcsán az egész egyházmegyében echarisztikus ünneplést tartunk délután 5 órától este óráig. Móron a Plébániatemplomban 5 órától sentségimádás, fél 6-tól Jézus szíve litánia, 6 órától szentmise lesz. 5 órától a szentgyónás elvégzésére is lesz lehetőség. Ezen a napon a Kapucinus templomban a litánia és a szentmise elmarad.

5. Pénteken az este 6 órai szentmisével kezdjük el a bérmálás előtti imakilencedet, imádkozva a bérmálkozó fiatalokért. 5 órakor lelkigyakorlatos szentbeszédet mond Márk testvér a bérmálkozóknak, családtagjaiknak. és a bérmaszülőknek, amelyre az érdeklődőket is szeretettel várjuk. Ezt követi a májusi litánia és a szentmise elmarad.

6. Jövő vasrnap fogadalmi arándoklatra megyünk Celldömölkre. Celldömölkön az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Az autóbusz 7 órakor indul a Kpaucinus térről.

7. Június 1-én, jövő csütörtökön este 7 órakor ünnepi szentmise lesz a székesfehérvári bazilikában, majd fáklyás körmentettel emlékezünk meg Prohészka Ottokár psüpök atya temetésének évfordulójáról. A plakát a programmal az előtérbe megtekinthatő. Az alkalomra autóbuszokat szervezünk. Az autóbuszokra jelentkezni a szentmisék kapcsán, a plébánián, és személyesen a plébánosnál lehet.

8. Továbbiakban is lehet jelentkezni a június 10-én Nyitrára induló egyházmegyei Prohászka-zarándoklatra.

Május14. Húsvét 5. VASÁRNAPJA

május 14. - május 21.

1. Ma este fél 6-kor a Plébániatemplomban, hétköznaponként a Kapucinus templomban lesznek a májusi litániák. Szombaton 7 órakor szentmise lesz a Szt. Vendel kápolnában.

2. Jövő vasárnap lesz az elsőáldozás. A Plébániatemplomban kivételesen nem lesz 9 órai szentmise, hanem egy órával korábban, 8 órakor kezdődik az elsőáldozás szentmiséje. Jövő vasárnap az esti szentmise után a Plébániatemplomban Dr. Barlay Ödön Szabolcs ciszterci szerzetes atya, Prohászka-kutató tart előadást "Prohászka püspök üzenete" címmel. Jöjjünk el mindannyian, és hívjunk másokat is!

3. Hétfőhöz egy hétre, este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

4. A Celldömölkre induló buszon van még néhány hely. Jelentkezni 1100ft befizetésével Buderer Ferencnénél ill. a plébániai irodában lehet. A biciklis változat résztvevőit kivétel nélkül várjuk péntek este 7 órakor kezdődő megbeszélésre, a Szent Imre közösségi házba. A részvételi díjat is ez alkalommal lehet legkésőbb befizetni, mely keresők számára 5000ft, diákok számára 4000ft.

5. Május hónapban a szombat délelőtti gyóntatás a Kapucinus templomban elmarad.

6. Június 1-én, csütörtökön este 7 órakor ünnepi szentmise lesz a székesfehérvári bazilikában, majd fáklyás körmenettel emlékezünk meg Prohászka Ottokár püspök atya temetésének évfordulójáról. Mostani püspök atyánk személy szerint is kér és hív minden hívő közösséget, vegyen részt a fáklyás körmenetben, mert csak nagy létszámú jelenléttel tudunk hathatósan tiltakozni a Prohászka püspököt érő folyamatos hamis vádak és történelmi igazságtalanságok ellen. Az alkalomra autóbuszokat szervezünk. A plakát a programmal az előtérben megtekinthető. A részletekről időben külön tájékoztatást adunk. Kérjük azokat a férfiakat, akik rendezőként vagy segítőként szívesen vállalnának szolgálatot a körmenet lebonyolításában, jelentkezzenek a plébánosnál.

7. Ma délután 2 órakor rózsafűzér titokcserét és szentségimádást tartunk a Kapucinus templomban.

Május7. Húsvét 4. VASÁRNAPJA

május 7. - május 14.

1. A mai perselygyűjtés egyházmegyei célra történik: adományainkkal Szigetszentmiklós templomának építését segítjük.

2. Ma este fél 6-kor a Plébániatemplomban, hétköznaponként a Kapucinus templomban lesznek a májusi litániák.

3. Hétfőn este 7 órakor a Gazdasági Bizottság megbeszélése lesz a plébánián.

4. Az egyházközségi karitász szervezésében e hét szombatján du. 2-kor tartjuk az idősek délutánját. Minden idős testvérünket szeretettel várjuk a Szent Erzsébet iskola tornatermében.

5. Ugyancsak szombaton 5 órakor indul az autóbusz a bodajki fatimai áhítatra a Kapucinus térről.

6. Jövő vasárnap a diákmiésn mutatjuk be ünnepélyesen a jövő évi bérmálkozókat a hívek közösségének.

7. Jövő vasárnap délután 3 órakor rózsafüzér társulati szentóra és titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

8. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklatot, mely Mennybemenetel ünnepén, ájus 28-án lesz. Az autóbuszra jelentkezni 1100ft befizetésével Budere Ferencnénél ill. a plébániai irodában lehet. A biciklis változat részvételi díja keresők számára 5000ft, diákok számára 4000ft, melyet legkésőbb május 19-én, a zarándokok közös megbeszélésén lehet befizetni. Jelentkezési határidő jövő vasárnap.

9. Prohászka püspök atyáról emlékezünk azon a zarándoklaton, amelyet az egyházmegye a felvidéki Nyitrára, Prohászka szülővárosába szervez, június 10-én, szombaton. Mórról is indul autóbusz, a zarándokútra jelentkezni a plébánián, és a szentmisék után a templomban lehet.

10. Május hónapban a szombat délelőtti gyóntatás a Kapucinus templomban elmarad.

11. Jövő vasárnap a 1/4 12.es szentmise gitáros mise lesz.

Április 30. Húsvét 2. VASÁRNAPJA

április 30. - május 6.

1. A májusi litániák hétfőtől minden hétköznapon este fél 6-kor kezdődnek a Kapucinus templomban.

2. A reggeli szentmisék hétfőn és kedden is negyed 9-kor kezdődnek.

3. Pénteken elsőpéntek, a betegeket a szokott rendben látogatjuk. A plébániatemplomban este nem lesz szentségimádás. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Rókus kápolnában is lesz szentmise.

4. pénteken este 7 órától felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián.

5. Jövő vasárnap egyházmegyei perselygyűjtés lesz, amellyel a szigetszentmiklósi templom építését támogatjuk.

6. Jövő vasárnap, május első vasárnapján, a délelőtt 1/4 11 órai szentmisén az édesanyákat köszőntjük. A szentmise végén virágmegáldás lesz, hogy a megáldott virággal köszinthessük az édesanyákat. Kérjük hogy az e célra szánt virágot 10 órára hozzuk a sekrestyével szemközti helyiségbe. Anyák napja miatt az első vasárnapi szentségimádás és a rózsafaüzér titokcsere, későbbi időpontban kerül megtartásra.

7. Előre jelezzük, hogy az Egyházközségi Karitász szervezésében, május 13-án szombaton du. 2-kor tartjuk az idősek délutánját. Minden idős testvérünket szeretettel várjuk a Szent Erzsébet iskola tornatermében. A szállítási igényt és a szállítási felajánlásokat kérjük jelezni a plébániai irodában, vagy szentmisék kapcsán a plébániatemplomban.

8. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklatot. A kerékpáros változatra jelentkezni a plébánosnál lehet, a jelentkezési határidő május 14-e, vasárnap. Az autóbuszra jelentkezni 1100 Ft hozzájárulás befizetésével lehet hétköznaponként a plébániatemplom sekrestyéjében és irodai időben a plébánián. A zarándoklatot Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 28-án tartjuk.

Április 23. Húsvét 1. VASÁRNAPJA

április 23. - április 30.

1. Holnap este 7 órakor a Lelkipásztori munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián.

2. Prohászka Ottokár püspök beiktatásának 100. évfordulójára emlékezve az egyházmegye Prohászka-évet ünnepel. Felhívjuk testvéreink figyelmét a Prohászka kiállításra, melyet a püspökség épületével szemben lévő egyházmegyei múzeumban tekinthetünk meg. A tájékoztatást a nyitvatartás rendjéről az előtérben megtalálhatjuk.
Vagy időpont felől lehet érdeklődni itt.

3. Ugyancsak Prohászkáról emlékezünk azon a zarándoklaton, amelyet az egyházmegye a felvidéki Nyitrára, Prohászka szülővárosába szervez, június 10-én, szombaton. Mórról is indul autóbusz, a zarándokútra jelentkezni a plébánián, és a szentmisék után a templomban lehet.

4. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 28-án, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz.

Április 9. VIRÁGVASÁRNAP

április 2. - április 9.

1. Kedden és szerdán délután től 6 óráig gyónási lehetőség lesz a Kapucinus templomban, ahol két gyóntató atya is rendelkezésre áll.

2. A betegeket, akik húsvét kapcsán szeretnének a szentségekhez járulni nagypénteken délelőtt látogatjuk. Kérjük jelentkezésüket.

3. Nagycsütörtökön este 6 órakor a Kistemplomban tesz az utolsó vacsora szentmiséje. Ezt követi a "Jeremiás siralmai", Jézus búcsúbeszéde, majd közt sségi és egyéni virrasztás 10 óráig. Nagypénteken reggel 9 órakor a Kapucinus templomban "Jeremiás siralmai" lesz prédikációval.

Délután háromkor a Plébániatemplomban végzünk keresztutat, ezt követi a szentsír megnyitása, és szentsír-látogatás fél 6-ig. Este 6 órakor kezdődik a Kapucinus templomban a Passió-éneklés, kereszthódolat és áldoztatás. Ezután a Kapucinus templomban 8 óráig lehet a szentsírt látogatni.

A keresztút a Kálvárián, nagypénteken este 8 órakor kezdődik. A Nagypéntek szigorú böjti nap. Nagyszombaton a Kapucinus templomban reggel 8-tól délig, a Plébániatemplomban reggel 8-tól este 6- ig lehet szentsír-látogatást végezni. Ugyanitt este 6-kor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.

4. A Húsvét ünneplését vasárnap, a pirkadat előtt, fél 5 órakor kezdjük a tűzszenteléssel, melyet a Plébániatemplom-kertben tartunk. Ezt követik a szertartások, majd az allelujás szentmise.

Az ételszentelés majd a feltámadási körmenet reggel 7-kor kezdődik. A körmenet után közvetlenül ünnepi szentmisét, majd ételszentelést tartunk a Kapucinus templomban.

Húsvétvasárnap ezen felül a Plébániatemplomban negyed 11 és 18 órakor, a Kapucinus templomban negyed 12 órakor lesznek szentmisék. A nagyheti szertartások programját és a gyóntatás rendjét plakáton is megtalálhatják a templom bejáratánál.

5. Húsvétra készülő kézműves foglalkozást tartunk szombaton délelőtt 9 órától 11 óráig, a Szent Imre közösségi házban, a gyerekek és szüleik számára.

Április 2. Nagyböjt 5. VASÁRNAPJA

április 2. - április 9.

1. A mai vasárnapon országos gyűjtést tartunk a Szentföld kegyhelyeinek támogatására.

2. Ma délután 3 órakor szentségimádási óra kezdődik a a Kapucinus templomban, este 1/4 6-kor pedig keresztútjárás lesz a Plébániatemplomban.

3. Az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait hétfőn este 7 órakor várjuk a húsvéti feladatok megbeszélésére a Szent Imre közösségi házba. A Gazdasági bizottság megbeszélése ugyanott, ezt követően kezdődik.

4. Húsvéti nagytakarítás lesz szerdán délelőtt a Kapucinus templomban, és szombaton a reggeli szentmise után a Plébániatemplomban. Önkéntes férfiak és nők segitségét egyaránt kérjük és köszönettel fogadjuk mindkét helyszínen.

5. Pénteken eísőpéntek lesz, a betegeket a szokott rend szerint látogatjuk. Pénteken este a keresztútjárás az ifjúság közreműködésével történik, 1/4 6-kor a Kapucinus templomban. Péntek este külön szentségimádás és gyóntatás a plébániatemplomban nem lesz, viszont előre jelezzük, hogy a nagykedden és nagyszerdán délután külön gyónási alkalmak lesznek a húsvét előtti szentgyónás elvégzésére. Pénteken este 7 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

6. Jövő vasárnap Virágvasárnap. A Kapucinus templomban a 3/4 8 órai szentmise elején tartjuk a barkaszentelést. A Plébániatemplomban délelőtt csak egy szentmise lesz, fél 10 órai kezdettel. Ekkor tartjuk a barkaszentelési körmenetet és a passióéneklést.

7. A húsvét utáni szombaton, április 22-én esperes-kerületi engesztelő zarándoklatra megyünk Bicskére. A zarándoklattal az engesztelő év közös, országos imádságához kapcsolódunk. A program hasonló lesz a tavaly Móron megrendezett eukarisztikus naphoz. A plakát az előtérben megtalálható. Autóbuszt is indítunk, amelyre jelentkezni a plébánián és a sekrestyében lehet.

8. Megjelent a Szőlőfürt különkiadása, részletes közérdekű információkkal. A hátsó padokról szabadon elvihető. Az újság példányonkénti előállítása 100 Ft. Az ezt figyelembevevő önkéntes adományokat köszönettel fogadjuk.

Március 26. Nagyböjt 4. VASÁRNAPJA

március 26. - április 2.

1. Ma este 1/4 6 órakor keresztúti ájtatosság lesz a Plébániatemplomban.

2. Hétfőn, az esti szentmise után a Katolikus Nők Köre tart összejövetelt a Szent Imre közösségi házban.

3. A nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédek csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor kezdődnek a plébániatemplomban, szentmise keretében. A lelkigyakorlatot Gerendai Sándor magyaralmási plébános atya fogja tartani, akinél ezeken az estéken szentgyónást is lehet végezni.

4. Csütörtökön és pénteken a Kapucinus templomban a lelkigyakorlat miatt nem lesz szentmise, és a keresztút is elmarad. A vasárnap előesti szentmisét a Kapucinus templomban változatlanul megtartjuk.

5. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

6. Szombaton reggel 8 órától 11 óráig nyílt tanítási nap lesz a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában, ahová a nagycsoportos óvodások szüleit, és minden érdeklődő felnőttet szeretettel várunk. A plakát az előtérben megtekinthető.

7. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld kegyhelyeinek támogatására.

8. Jövő hétfőn este 7 órára a teljes képviselőtestületet várjuk a közösségi házban a nagyheti szolgálatok megbeszélésére. Ezt követi a gazdasági bizottság megbeszélése.

9. A húsvét utáni szombaton, április 22-én esperes-kerületi engesztelő zarándoklatra megyünk Bicskére. A zarándoklattal az engesztelő év közös, országos imádságához kapcsolódunk. A program hasonló lesz a tavaly Móron megrendezett eukarisztikus naphoz. A plakát az előtérben megtalálható. Autóbuszt is indítunk, amelyre jelentkezni a plébánián és a sekrestyében lehet.


Március 19. Nagyböjt 3. VASÁRNAPJA

március 19. - március 26.

1. Ma este 1/4 6 órakor keresztúti ájtatosság lesz a Plébániatemplomban.

2. Hétfőn Szent József ünnepe lesz. A szentmisék a hétköznapi rend szerint kezdődnek. Imádságunkban emlékezzünk meg az édesapákról.

3. Csütörtökön este 7 órakor megbeszélésre várom a Liturgikus munkacsoport tagjait.

4. Keresztúti áhítatot tartunk pénteken este 1/4 6-kor a Kapucinus templomban, a képviselőtestület tagjainak közre-működésével.

5. Pénteken este 7 órakor felnőtt bibliaóra kezdőd ik a plébánián.

6. Szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét üljük. A szentmisék a hétköznapi miserend szerint kezdődnek.

7. A Bicebóca klub jótékonysági estje szombaton este 7 órakor kezdődik a szabadidőközpontban. Mivel nem zenés mulatságról van szó, mindenkit biztatunk a részvételre, és egyúttal a segítségnyújtásra. Jegyek hivatali időben a plébánián is kaphatók.

Március 12. Nagyböjt 2. VASÁRNAPJA

március 12. - március 17.

1. A plébániatemplomban a vasárnap esti szentmise előtt,1/4 6 -kor keresztúti ájtatosságot tartunk. pénteken, ugyancsak 1/4 6-kor lesz keresztút a Kapucinus templomban.

2. Hétfőn, március 13-án fél 4-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről a fatimai áhítatra.

3. A lelkipásztori munkacsoport számára csütörtökön este 7 órakor megbeszélés kezdődik a plébánián.

4. Szombaton délután 3 órakor a kisministránsokat várjuk próbára a Kapucinus templomban.

5. Jövő vasárnap a negyed 12 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

6. A megszavazott egyházközségi zárszámadást és költségvetést a plébániatemplom előterében közszemlére kifüggesztettük.

7. Március 25-én a Bicebóca klub jótékonysági estje lesz, melynek plakátja az előtérben megtalálható. Mivel nem zenés mulatságról van szó, mindenkit biztatunk a részvétetre, és egyúttal a segítségnyújtásra. Jegyek a hivatali időben a plébánián is kaphatók.

Március 5. Nagyböjt 1. VASÁRNAPJA

március 5. - március 12.

1. Múlt vasárnap a két templomban együtt több mint 200.000 Ft adomány jött össze a magyarországi katolikus iskolák támogatására. Az adakozást az iskolák nevében szívből köszöni a Püspöki kar.

2. Ma délután 3 órakor szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban. A plébániatemplomban az esti szentmise előtt, 1/4 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.

3. Hétfán 6 órakor a Gazdasági bizottság megbeszélését tartjuk a plébánián.

4. Pénteken délután 5 árakor Olofsson Placid bencés szerzetes atya előadását hallgathatjuk meg a katolikus iskola tornatermében, az iskola által szervezett "Esti beszélgetések" keretében. Pénteken este ezért a Kapucinus templomban kivételesen nem lesz keresztúti ájtatosság és szentmise, valamint a felnőtt bibliaóra is elmarad. Placid atya előadásáról a plakát az előtérben megtekinthető. Az előadás után dedikálja a helyszínen is megvásárolható "A hit pajzsa" c. életéről szóló könyvet.

5. Jövő vasárnap a diákmisén kerül sor az ez évi bérmálkozásra készülők ünnepélyes kiválasztására. Ez a szentmise gitáros szentmise lesz.

6. A megszavazott egyházközségi zárszámadást és költségvetést a plébániatemplom előterében közszemlére kifüggesztettük.

Február 26. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

február 26. - március 5.

1. A mai perselygyűjtéssel a magyarországi katolikus iskolák ügyét segítjük.

2. A képviselőtestület számára hétfőn este 6 órakor a Szt. Imre közösségi házban tartunk gyűlést, témája a zárszámadás és a költségvetés.

3. Szerdán elkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise. A nagybojt idején is lehetőség van szentgyónásra a Kapucinus templomban szerdánként délután 4 től fél 6-ig, és szombatonként délelőtt fél 8- tól fél 12-ig.

4. pénteken elsőpéntek lesz. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Kivételesen nem lesz elsőpéntek-esti gyóntatás a plébánia-templomban. A Kapucinus templomban a keresztét negyed 6-kor kezdődik. Nagyböjt idején vasárnaponként a plébániatemplomban szintén 1/4 6-kor tartunk keresztutat.

5. Szombaton 7 árakor a Szent Rókus kápolnában is lesz szentmise.

6. Szombaton délelőtt 10-12-ig a katolikus iskolában játszóház lesz a nagycsoportos óvodások számára. Plakát az előtérben megtekinthető.

7. Vasárnap délután 3 órakor szenbkomádás és rózsafWr titokcsere lesz a Kapucinus templomban. Az ezévi szentségimádások által az Engesztelő év imádságába szeretnénk bekapcsolódni.

8. Március 25-én a Bicebóca klub jótékonysági estje lesz, melynek plakátja az előtérben megtalálható. Mivel nem zenés mulatságról van szó, mindenkit biztatunk a részvételre, és egy6ttal a segitségnyájtásra. Jegyek a hivatali időben a plébánián is kaphatók.

9. Megjelent a SZEM különkiadása, a hátsó padról ingyen elvihető. Vigyünk belőle olyan ismerős családoknak is, ahol iskoláskorba lépő gyerekek vannak, mert az újság beiskolázással kapcsolatos információkat is tartalmaz, és benne katolikus iskolánk is bemutatkozik.

Február 12. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

február 12. - február 17

1. Ma délután 3 órakor szentségimádás és rózsa-fűzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

2. A bodajki faurnai áhítatra hétfőn délután fél 4-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

4. Jövó vasárnap a negyed 12-es szentmise gitáros szentmise lesz.

5. A személyi jövedelemadó 1%-áról ez évben is lehet a katolikus egyház javára rendelkezni. Előre nyomtatott rendelkező lapok és borítékok a hátsó padokon találhatók. Fölhívjuk azok figyelmét, akik számára a munkahehelyükön készítik az adóbevallást, hogy a rendelkező nyilatkozatot a lezárt és aláírt borítékban február 20-ig adják át a munkahehelyi ügyintézőnek. Az 1 %-ról való rendelkezés a rendelkező számára semmibe se kerül mégis sokat segíthetünk vele intézményeink fenntartásában, és a nyugdíjas egyházi személyek támogatásában.

6. A második 1 %-ról is rendelkezhetünk, egy erre jogosult közcélú alapítvány javára. Ilyen alapítvány egyházközségünkben, a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bice-bóca klub. A két alapítvány tájékoztatója és rendelkező nyilatkozatai a templom hátsó részében megtalálhatók. A rendelkező nyilatkozatot az első 1% ról szóló nyilatkozattal együtt kell a borítékba helyezni.

Február 5. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

február 5. - február 12

1. Ma a szentmisék után Balázs-áldást osztunk.

2. Holnap este 6 órakor a gazdasági bizottság megbeszélése kezdődik a plébánián.

3. Csütörtökön TEAESTet tartank a Szent Imre közösségi házban este 7 órakor, melynek keretében "Színek a liturgiában, avagy a búgócsiga rejtelmei" - címmel Kertészné Magyaródi Szilvia tanárnő tart előadást.

4. Katolikus -iskolánk táncházat hirdet szombaton délután 3 órakor a nagycsoportos óvodások és szüleik számára, ahol lehetőségük lesz megismerni iskolánkat és a leendő elsős tanítónéniket is. A plakát az előtérben megtekinthető.

5. A betegek kenetének közös kiszolgáltatása jövő vasárnap, a 1/4 11 órai szentmise keretében, a plébániatemplomban lesz. Kérjük jelezzék azokat a betegeket, akik az alkalomra szállítást igényelnek, ill. azokat az autósokat, akik szállítást vállalnak. A gyerekeket jővő vasárnap kivételesen a 9 órai szentmisére várjuk.

6. A héten a szombat előesti szentmise kivételével nem lesz a Kapucinus templomban esti szentmise.

7. A szentségimádást és a rózsafüzér titokcserét kivételesen jövő vasárnap tartjuk a Kapucinus templomban.

8. A Bicebóca Kiub és a Katolikus Iskola Alapítvány is várja a személyi jövedelemadó 1%-nak fólajánlását. A szórólapok a hátsó padokon megtalálhatók.

Január 29. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

január 29. - február 5.

1. Csütörtökön, Urunk bemutatása, másnéven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise. Szentelt gyertyákat a plébániatemplomban lehet majd vásárolni, mind saját használatra, mind pedig a templom javára. Urunk bemutatásának ünnepe az egész egyházban a szerzetesek világnapja, melyen szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

2. Balázs-áldást osztunk pénteken, Szt. Balázs ünnepén, s jövő vasárnap, a szentmisék kapcsán.

3. Pénteken első péntek lesz. Este 6-7 óráig a plébániatemplomban lesz lehetőség csöndes szentségimádásra és szentgyónásra. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Rókus kápolnában is mutatunk be szentmisét.

4. A házassági jubileumokat jövő vasárnap, a negyed 12 órai szentmisén ünnepeljük meg a Kapucinus templomban. Kérjük az egyházi házasságban élö, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnék a közösséget, szándékukat mielőbb jelezzék. Az ezüst, arany és gyémántlakodalmas párokon kívül várjuk azok jelentkezését is, akik más kerek, pl. 5, 10, 15 éves évfordulójukat szeretnék közösségben megünnepelni.

5. A szentségimádást és a rózsafiizér titokcserét kivételesen február második vasárnapján tartjuk a Kapucinus templomban.

6. Előre hírdetjük, hogy a betegek kenetének közös kiszolgáltatása február 2-án vasárnap, a 1/4 11 órai szentmise keretében, a plébániatemplomban lesz. Kérjük jelezzék azokat a betegeket, akik az alkalomra szállítást igényelnek, ill. azokat az autósokat, akik szállftást vállalnak.

7. A jövő vasárnappal kezdődő héten nem lesz a Kapucinus templomban esti szentmise.

8. A Katolikus iskola Alapftvány is várja a SzJA 1%-nak fölajánlását. A szórólapok a hátsó padokon megtalálhatók.

Január 22. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

január 22. - január 29.

1. Az ökumenikus imahét záró alkalmát ma este 6 órakor tartjuk a katolikus iskola tornatermében. Az esti szentmise ezért kivételesen 5 órakor kezdődik.

2. Hétfőn este 6 órakor képviselőtestületi gyűlés lesz a Szent Imre közösségi házban.

3. Pénteken este 7 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

4. A nagycsoportos óvodások szüleit szeretettel várja a Szent Erzsébet Katolikus Iskola, a jövő tanévben induló első osztállyal kapcsolatos tájékoztatóra, szerdán délután 4 órakor. A bejáratnál kitett plakáton részletes ismertetőt is olvashatunk. Kérjük a híveket, tájékoztassák ismerőseiket katolikus iskolánkról, és a beiskolázás lehetőségéről.

5. Jövő vasárnap a diákmisén kerül sor az új ministránsok felavatására, Ez a szentmise gitáros szentmise lesz.

6. A személyi jövedelemadó 1%-áról ez évben is lehet a katotikus egyház javára rendelkezni, a második 1%-ról pedig olyan alapítvány vagy egyesület javára, mely egyházi célokat szolgál. A Bicebóca klub tájékoztatóját és szórólapjait a hirdetőtáblán és a hátsó padokon máris megtaláljuk. Hamarosan olvasható lesz a Katolikus Iskola alapítvány tájékoztatója is.

7. Február első vasárnapján, azaz két hét múlva, a Kapucinus templomban, a negyed 12 órai szentmisén ünnepeljük meg a házassági jubileumokat. Kérjük az egyházi házasságban élő, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnék a közösséget, szándékukat jelezzék a plébánián, lehetőleg jövő vasárnap estig. Az ezüst, arany és gyémántlakodalmas párokon kívül várjuk azok jelentkezését is, akik más kerek, pl. 5, 10, 15 éves évfordulójukat szeretnék közösségben megünnepelni. Kérjük a testvéreket, hívják föl az érintett családtagok, barátok figyelmét erre a közös ünneplésre, s bíztassák őket a részvételre.

Január 15. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

január15. - január 22.

1. Ma este 6 órakar, a nyitó alkalommal kezdődik az imanyolcad a keresztények egységéért. A héten minden este 6 órakor kezdődnek az alkalmak a plébániatemplomban. Jövő vasárnap a záró istentiszteletet a katolikus iskolában tartjuk, ugyancsak este 6 órakor, ahol agapéra is várjuk a résztvevőket.

2. Az imanyolcad ideje alatt a következő eltérések lesznek a szentmisék rendjében: a ma esti szentmise a nyitó alkalom után, 3/4 7-kor kezdődik. Hétfőtől péntekig a Kapucinus templomban 1/4 6-kor lesznek az esti szentmisék. Szombaton rendes időben, este 6-kor tartjuk az előesti szentmisét. Vasárnap este az imaalkalom előtt, 5 órakor lesz a plébániatemplomban az esti szentmise.

3. Csütörtökön este 7 órakor a Lelkipásztori munkacsoport megbeszélése lesz a plébánián.

4. Szombaton reggel 7-kor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

5. Jövő vasárnap a 1/4 12-es szentmise gitáros szentmise lesz.

6. Hétfőhöz egy hétre a teljes képviselötestületet várjuk gyűlésre, este 6 órára a közösségi házba.

7. A nagycsoportos óvodások szüleit szeretettel várja a Szent Erzsébet Katolikus Iskola, a jövő tanévben induló első osztállyal kapcsolatos tájékoztatóra, jövő szerdán délután 4 órakor. A bejáratnál kitett plakáton részletes ismertetőt is olvashatunk Kérjük a híveket tájékoztassák ismerőseiket katolikus iskolánkról, és a beiskolázás lehetőségéröl.

8. A személyi jövedelemadó 1 %-áról ez évben is lehet a Katolikus Egyház javára rendelkezni, a második 1%-ról pedig olyan alapítvány, egyesület, vagy civil szervezet javára, mely egyházi célokat szolgál. A Bicebóca klub tájékoztatóját és szórólapjait a hirdető táblán és a hátsó padokon máris megtaláljuk. Hamarosan olvasható lesz a Katolikus Iskola alapítvány tájékoztatója is.

Január 8. VÍZKERESZT ÜNNEPE

január 8. - január 15.

1. Holnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepét ünnepeljük. Munkanap révén a szentmisék a hétköznapi rend szerint kezdődnek.

2. A hétfő reggeli szentmise ezentúl ismét 3/4 9-kor kezdődik.

3. Holnap, hétfőn este 6 órai kezdettel a gazdasági bizottság tart megbeszélést a plébánián.

4. Jövő vasárnap este 6 órakor, a nyitó alkalommal kezdődik meg az ima-nyolcad a keresztények egységéért a plébániatemplomban. A jövő vasárnapot követő héten minden este 6 órai kezdettel imádkozunk együtt református és evangélikus testvéreinkkel, ugyancsak a plébániatemplomban. Jövő vasárnap ezért az esti szentmise a nyitó alkalom után, kb 1/4 7-kor kezdődik.

5. Pénteken, 13-án, a bodajki fatimai áhítatra fél 4-kor indul az autóbusz.

6. Az egyházközségi képviselőtestület gondoskodni szeretne a varosunkban és környékén található utcai és útszéli feszületekről, szoborfülkékről, ill. minden más kültéri szent helyünkről. Ezért kérjük, hogy jelentkezzenek a plébánián azok a esaládok, akik hagyományosan már hosszabb idő óta gondoskodnak valamelyik szent helyünk karbantartásáról, díszítéséről. A jelentkezéseket január végéig várjuk a plébánián.

Január 1. .ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA

január 1. - január 8.

1. Ma délután 3 órakor szentségimádás kezdődik a Kapucinus templomban.

2. Csillagjárásra, azaz karácsonyi éneklésre indulunk január 6-án pénteken délután, melynek során idős, beteg testvéreinket keressük fel. Délután 3 órakor gyülekezünk a Szent Imre közösségi házban.

3. A héten első péntek lesz. Péter Pál atya a betegeket egy héttel később tudja csütörtökön ill. pénteken meglátogatni. Pénteken este a plébániatemplomban a szentségimádás kivételesen elmarad.

4. Szombaton a Szt. Rókus kápolnában is lesz szentmise reggel 7 órakor.

5. Jövő vasárnap ünnepeljük Vízkereszt ünnepét. Vízkereszt időszaka a ház ill. lakásszentelések ideje. Kérjük az erre vonatkozó igények bejelentését a plébánián, vagy a szentmisék kapcsán a templomban.

6. Országosan új stóladíjszabás lép érvénybe január 1-től. Az ezt tartalmazó táblázatot a hirdetőtáblán megtaláljuk.

7. Hosszas megfontolás és sokak megkérdezése után, a lehető legtöbb szempont figyelembevételével, új miserendet vezetünk be templomainkban. A szentmisék ezentúl a Kapucinus templomban 3/4 8-kor és 1/4 12-kor kezdődnek, a Plébániatemplomban 9-kor, 1/4 11-kor és este 6-órakor. A változtatás elsődleges szempontja volt a szentmisék sietség és késés nélküli, méltó ünneplése. Minderről bővebben a Szőlőfürt következő számában olvashatunk. A jövő vasárnapi szentmiséket már az új időpontok szerint kezdjük. Köszönjük testvéreink eddigi észrevételeit, kérjük megértésüket és figyelmüket.

Itt olvasható a 2006 előtti hirdetések.