2008

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

december 28. - január 4.

1. Hétfőn kivételesen nem lesz esti szentmise.

2. Szerdán, Szt. Szilveszter napján reggeli szentmisét nem tartunk. A plébániatemplomban délután 4 órakor, a Kapucinus templomban este 6 órakor kezdődik az év végi hálaadás.

3. Szilveszter éjszakáján, éjfél előtt fél órával nyitjuk a Kapucinus templomot, ahol rövid szentségimádással, és szentségi áldással kezdhetjük az újesztendőt.

4. Újév napja, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe parancsolt ünnep. Vasárnapi miserendet tartunk.

5. Pénteken első péntek. Az első csütörtöki szentórát a rózsafüzér titokcserével kivételesen egy héttel később fogjuk megtartani

6. Szombaton délután csillagjárás lesz, melynek keretében idős, beteg testvéreinket keressük fel, karácsonyi dalokat énekelve. Délután 3 órakor találkozunk a Szent Imre közösségi házban. Gyerekeket, fiatalokat, családokat várunk a részvételre. A csillagjárás este 6 óráig befejeződik.

7. Az egyházközségi képviselőtestületet hétfőhöz egy hétre, január 5-én, hétfőn este 7 órakor szeretettel várjuk testületi gyűlésre, a Szent Imre közösségi házba.

8. Megjelent egyházmegyei magazinunk, a SZEM karácsonyi száma. A bejárattól egy példány családonként ingyen elvihető.

9. Megjelent a Szőlőfürt c. egyházközségi tájékoztató, közérdekű információkkal, karácsonyi gondolatokkal. A bejárattól ingyen elvihető.

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

december 21. - december 28.

1. Ma délután 3 órakor a Szent Imre közösségi házban bibliaórát tartunk.

2. A karácsonyi szentgyónás elvégzésére hétfőn lesz lehetőségünk, bűnbánati liturgia keretében, délelőtt 10-12, és délután 16-18 óráig a Kapucinus templomban.

3. Az egyházközségi képviselőtestületet, valamint a szolgálattevő közösségek tagjait, hétfőn este 7 órakor szeretettel várjuk karácsonyi köszöntésre a Katolikus Iskola tornatermébe.

4. Hétfőn és kedden roráte szentmise lesz, reggel 6 órakor. Szerdán, Ádám Éva napján, már 8 órakor kezdődik a reggeli szentmise, a plébániatemplomban.

5. Szerdán délután 4 órára, a plébániatemplomba várjuk a gyerekeket és a családokat pásztorjátékra, melyet a Szent Erzsébet iskola 4-es diákjai fognak bemutatni.

6. Szenteste, 22 órakor a Kapucinus templomban, éjfélkor a plébániatemplomban lesznek szentmisék. Előtte fél órával mindkét helyszínen zenés áhítat kezdődik, a Kapucinus templomban Somlyai Zsombor kántor úr, a plébániatemplomban a Magnificat kórus közreműködésével. A Kapucinus templomban éjfélkor nem lesz szentmise. December 25-én, Karácsony napján vasárnapi miserendet tartunk. A negyed 10 órai szentmisén az egyházközségi fúvós-zenekar kíséri az énekeket. Karácsony másnapján a vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék, negyed 11 órai szentmisét nem tartunk.

7. Jövő vasárnap, szent Család vasárnapján a diákmise gitáros szentmise lesz.

8. Megjelent a Szőlőfürt c. egyházközségi tájékoztató, közérdekű információkkal, ádventi, karácsonyi gondolatokkal. A bejárattól ingyenesen elvihető.

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

december 14. - december 21.

1. Ma délután 3 órakor a Kapucinus templomban, a móri énekkarok közreműködésével Karácsony előtti hangverseny lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk.

2. Ádvent köznapjain, a roráte szentmisék a plébániatemplomban hajnali 6 órakor kezdődnek. A szentmise után a résztvevőket a plébánián várjuk szerény reggelire. Szombaton nem lesz roráte szentmise, de 8 órakor a Kapucinus templomban reggeli szentmisén vehetünk részt.

3. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban, melynek témája a keresztség, címe: "Te vagy a mi örök életünk".

4. Az ádventi alkotóházak bezárásaként, szombaton délelőtt 10 órakor karácsonyi műsort adnak a Szent Erzsébet iskola tornatermében a Bicebóca klub tagjai, és a Gárdonyi Géza iskola tanulói.

5. A negyedik ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

6. Előre jelezzük, hogy a karácsonyi szentgyónás elvégzésére jövő hét hétfőjén lesz lehetőségünk, bűnbánati liturgia keretében, délelőtt 10-12, és délután 16-18 óráig a Kapucinus templomban.

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

december 7. - december 14.

1. Ádvent köznapjain, a roráte szentmisék a plébániatemplomban hajnali 6 órakor kezdődnek. A szentmise után a résztvevőket a plébánián várjuk szerény reggelire. Szombatonként nincs roráte szentmise, de 8 órakor a Kapucinus templomban reggeli szentmisén vehetünk részt.

2. Ma délután 3 órakor a bibliaórát a Szent Imre közösségi házban tartjuk. A téma: Szent Pál apostol életsorsa és megtérése.

3. Hétfőn, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a Plébániatemplomban reggel 8 órakor is lesz szentmise, a Katolikus iskola diákjainak részvételével.

4. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban, melynek témája a keresztség, címe: "Te vagy a mi örök életünk".

5. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Szent Imre közösségi házban.

6. 13-án, szombaton a bodajki, fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

7. A harmadik ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

8. Jövő vasárnap a szentmisék előtt és után ádventi vásár lesz templomainkban.

9. A Prohászka imaszövetség legújabb hírei a faliújságon megtalálhatók. Az imaszövetségbe folyamatosan jelentkezhetünk. Jelentkezési lap templomaink bejáratánál található, kitöltve a plébániára, vagy a püspökségre kérjük eljuttatni.

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

november 30. - december 7.

1. Ádvent köznapjain, a roráte szentmisék a plébániatemplomban hajnali 6 órakor kezdődnek. A szentmise után a résztvevőket a plébánián várjuk szerény reggelire. Szombatonként nincs roráte szentmise, de 8 órakor a Kapucinus templomban reggeli szentmisén vehetünk részt.

2. Hétfőn 18 órakor a Gazdasági munkacsop. megbeszélése lesz a plébánián.

3. Csütörtökön az esti szentmise előtt szentórát és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban.

4. Pénteken első péntek lesz. A betegeket a szokott rend szerint látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmise kezdődik a Szt. Rókus kápolnában.

5. Pénteken este 6 órakor a Bibliai esték keretében a Jób könyvéről lesz előadás a Lamberg kastélyban. A plakát az előtérben megtalálható.

6. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Gárdonyi Géza Általános Iskolában.

7. A második ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

8. Jövő vasárnap a szentmisék előtt és után ádventi vásár lesz templomainkban. A ? 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

9. A plébániatemplom előterében lévő jászolban gyűjtjük a "kis Jézus szalmáját". A felnőtteket, gyerekeket egyaránt arra kérjük, hogy egy-egy szalmacsíkra írják rá azokat az általuk, vagy velük történt eseményeket, amelyek örömtelibbé, szeretetteljesebbé tették az életüket. Az üres szalmacsíkok a faliújságok alatti polcon megtalálhatók.

10. Kérjük a gyerekeket, hogy jövő vasárnap, a negyed 11 órai szentmisére hozzák el, és tegyék a Jézus szíve oltár elé azokat a játékaikat, amelyeket szívesen odaajándékoznának szegényebb gyerekeknek.

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

november 23. - november 30.

1. A mai perselygyűjtéssel a karitász ügyét támogatjuk.

2. Hétfőn este fél 8-kor a Lelkipásztori munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián.

3. Hétfőn, az esti szentmise után, a Női kör gyűlése kezdődik a Szent Imre közösségi házban.

4. Jövő vasárnap ádvent 1. vasárnapja. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Szent Imre Közösségi házban.

5. Az első ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

6. 2009 évi kalendárium és falinaptár kapható templomainkban.

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

november 16. - november 23.

1. Ma délután 3 órakor, a Szent Kereszt plébániatemplomban ünnepi szentmisét tartunk idős, beteg testvéreink részére, melynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetének szentségét. A szentmise előtt fél órával szentgyónásra is lesz lehetőség.

2. A szentmise után, kb. fél 5 órakor a plébánián felnőtt bibliaórát tartunk.

3. Az esti beszélgetések keretében, kedden 17 órakor, a Szent Erzsébet iskola tornatermében a magyar és a lengyel nép barátságáról tart előadást Dr. Karol Biernaci, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat alelnöke, és Bagi Zoltán, az előadáshoz kapcsolódó kiállítás megálmodója. A plakát a bejáratnál megtekinthető.

4. Szerdán, Szent Erzsébet ünnepén, a reggel 8 órakor kezdődő, ünnepi szentmisén iskolánk diákjai is részt vesznek. Este 6 órakor pedig jótékonysági hangversenyt tartunk jeles művészek közreműködésével a Kapucinus templomban. A plakát a bejáratnál megtekinthető. Szerdán az esti szentmise kivételesen 5 órakor kezdődik.

5. Pénteken este 6 órakor a "Bibliai Esték" keretében, Habakuk próféta könyvéről lesz előadás a Lamberg kastélyban. A plakát a faliújságon megtekinthető.

6. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban, melynek címe: "Te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó"

7. Idős testvéreinket várja a Karitász csoport a Szent Erzsébet iskola tornatermébe, e hét szombaton délután 2 órára. A szállítási igényeket kérjük a plébánián, vagy az Öregek Otthonában jelezni.

8. Szombaton este 6 órakor gitáros szentmise lesz a Kapucinus templomban, melyen az egykor Juhász Tibor és Csíky Lajos káplán atyák által vezetett gitáros énekkar tagjai fognak énekelni. Szeretettel várjuk mindazokat, akik annak idején is együtt imádkoztak, énekeltek velük.

9. Szombaton este 8 órakor "ő az a csodalény(?)" címmel ifjúsági teaestet tartunk a Szent Imre közösségi házban, melyre 14 és 30 év közötti fiatalokat várjuk, azokat is, akik eddig nem vettek részt az ifjúsági klub életében.

10. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe. A perselygyűjtéssel a karitász ügyét fogjuk segíteni. A ? 11-es szentmise gitáros szentmise lesz, és kisorsoljuk a vándor Bibliát.

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

november 9. - november 16.

1. A bodajki, fatimai áhítatra 13-án, csütörtökön délután 3 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

3. Jövő vasárnap délután 3 órakor ünnepi szentmisét tartunk idős, beteg testvéreink részére, melynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetének szentségét. A szentséget fölvehetik mindazok, akik tartós betegségben, időskori gyengeségben szenvednek. A szentmise előtt fél órával szentgyónásra is lesz lehetőség.

4. Jövő vasárnap délután fél 5 órakor a plébánián felnőtt bibliaórát tartunk, melynek témája: "Az egyház emberi arca a Bibliában és a történelemben".

5. Idős testvéreinket várja a Karitász csoport a hagyományos délutáni együttlétre, a Szent Erzsébet iskola tornatermébe, November 22-én, szombaton délután 2 órára. A szállítási igényeket kérjük a plébánián, vagy az Öregek Napközi Otthonában jelezni.

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

november 2. - november 9.

1. Ma délután 4 órakor lesz a temetőkben a halottak napi imádság, és lehetőség a sírkőmegáldásra.

2. Csütörtökön, 5 órakor első csütörtöki szentóra, majd a szentmise után rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

3. Pénteken első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Rókus kápolnában.

5. Szombaton - közösen a környékbeli egyházközségekkel - családi napot tartunk a Szent Erzsébet iskola épületében, Döbrentey Ildikó és Levente Péter közreműködésével. A program a faliújságon elhelyezett plakáton megtekinthető. Hittanosaink szüleit - gyermekeikkel együtt - megkülönböztetett szeretettel hívjuk a rendezvényre.

6. Jövő vasárnap a negyed 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

október 26. - november 2.

1. A Missziós vasárnapi perselygyűjtés összege 60.000. Ft volt. Köszönjük az adományokat.

2. Hétfőn este 6 órakor, a Pusztavámi Művelődési Házban Oloffson Placid atya tart előadást, a "Pusztavámi Esték" keretében. Az alkalomra a móriakat is szeretettel várják.

3. Csütörtökön délután 5 órakor, vezetéssel tekinthetjük meg a "Bibliai találkozások" c. kiállítást az Egyházmegyei Múzeumban, és a Munkácsy Mihály tárlatot. A Kapucinus téren, negyed 5-kor szállhatunk fel a Kömlődről érkező külön buszra. Az autóbusz költségeihez önkéntes adománnyal járulhatunk hozzá. A belépőjegy ára 2000 Ft.

4. Szombaton, Mindenszentek ünnepén három szentmisét mutatunk be: 8 órakor, és este 6 órakor a Kapucinus templomban, negyed 10-kor a Plébániatemplomban.

5. A Rókus kápolnában kivételesen egy héttel később, 8-án tartjuk a szombat reggeli szentmisét.

6. Vasárnap, Halottak napján, délután 4 órakor lesz a temetőkben az imádság, és lehetőség a sírkőmegáldásra.

7. November 8-án, szombaton - közösen a környékbeli egyházközségekkel - családi napot tartunk a Szent Erzsébet iskola épületében, Döbrentei Ildikó és Levente Péter közreműködésével. A program a faliújságon elhelyezett plakáton megtekinthető. Hittanosaink szüleit - gyermekeikkel együtt - megkülönböztetett szeretettel hívjuk a rendezvényre.

8. A Kapucinus templomban, a csütörtök esti szentmisét Egger, bolzanoi érsek atyáért, a kapucinus templom jótevőjéért mutatjuk be.

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

október 19. - október 26.

1. A mai perselygyűjtéssel a misszionáriusok szolgálatát támogatjuk.

2. Ma délután 4 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a plébániatemplomban. Az alkalom után, a résztvevőket szeretettel várjuk kötetlen együttlétre, a plébániára.

3. Hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

4. Szombaton este 6 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Szent Kereszt plébániatemplomban, melynek keretében Püspök atya szerpappá szenteli Magó Ottó testvért, a lelkipásztori körzet világi kisegítőjét. Az alkalomra szeretettel várjuk testvéreinket. A Kapucinus templomban az előesti szentmise ezért kivételesen egy órával korábban, 17 órakor kezdődik.

5. Jövő hétfőn este 6 órakor, a Pusztavámi Művelődési Házban Oloffson Placid atya tart előadást, a "Pusztavámi Esték" keretében. Az alkalomra a móriakat is szeretettel várják.

6. November 8-án, szombaton - közösen a környékbeli egyházközségekkel - családi napot tartunk a Szent Erzsébet iskola épületében, Döbrentei Ildikó és Levente Péter közreműködésével. A program a faliújságon elhelyezett plakáton megtekinthető. Hittanosaink szüleit - gyermekeikkel együtt - megkülönböztetett szeretettel hívjuk a rendezvényre.

7. Püspök atya meghívott bennünket a papi hivatásokért könyörgő, Prohászka-imaszövetségbe. A feltételek és a jelentkezési lap, a templom bejáratánál megtalálható. A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük a püspökség címére elküldeni, vagy a plébánia hivatalban leadni.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

október 12. - október 19.

1. Hétfőn este 7 órakor a lelkipásztori munkacsoport megbeszélése kezdődik a plébánián.

2. Jövő hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

3. Szerdán kivételesen elmarad az esti szentmise a Kapucinus templomban.

4. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban.

5. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

6. Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A perselygyűjtéssel a misszionáriusok szolgálatát támogatjuk.

7. Jövő vasárnap délután 4 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a plébániatemplomban, majd az alkalom után, a résztvevőket szeretettel várjuk kötetlen együttlétre, a plébániára.

8. A fiatalok figyelmét fölhívjuk a "72 óra kompromisszum nélkül" c. ifjúsági megmozdulásra, melyet az Ökumenikus Ifjúsági Mozgalom szervez. A plakát a faliújságon megtekinthető.

9. Püspök atya meghívott bennünket a papi hivatásokért könyörgő, Prohászka-imaszövetségbe. A feltételek és a jelentkezési lap a templom bejáratánál megtalálható. A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük a püspökség címére elküldeni, vagy a plébánia hivatalban leadni.

10. Holnap, 13-án, a bodajki, fatimai áhítatra 16 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

október 5. - október 12.

1. Ma a szentmisék előtt és után, a Kapucinus templomban Biblia-árusítás lesz.

2. Hétfőn este 7 órakor a gazdasági munkacsoport megbeszélése kezdődik a plébánián.

3. Jövő hétfőn, 13-án, este 7-kor a lelkipásztori munkacsoportot várjuk megbeszélésre, a plébániára.

4. Október hónapban rózsafüzért imádkozunk, hétköznaponként negyed 6-kor, vasárnaponként 6 órakor a Kapucinus templomban.

5. Szombaton ünnepli az egyházmegye Prohászka Ottokár püspök születésének 150 éves évfordulóját. Ez alkalomból délután 2 órakor Prohászka-konferencia lesz a székesfehérvári Szent István művelődési házban, este 6 órakor pedig ünnepi szentmise a Prohászka-emléktemplomban. A plakát a faliújságokon megtalálható.

6. Püspök atya a világi híveket is bíztatja, csatlakozzanak a papi hivatásokért könyörgő, Prohászka-imaszövetséghez. A feltételek és a jelentkezési lap a templom bejáratánál megtalálható. A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük a püspökség címére elküldeni, vagy a plébánia hivatalban leadni.

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

szeptember 28. - október 5.

1. Az új gyóntatási rendet a gyóntatószékekre és a faliújságokra kihelyeztük. Amennyiben bármelyik gyóntató távolléte miatt az alkalom elmarad, igyekszünk előtte tájékoztatást adni.

2. Az elsőáldozó harmadik osztályosok szülei számára egyeztető megbeszélést tartunk a Szent Imre közösségi házban, szerdán 5 órakor.

3. Pénteken, az esti szentmise után kezdődik az Assisi Szent Ferenc haláláról való megemlékezés, más néven Transitus. Szombaton, Szent Ferenc ünnepén, az esti szentmisén a Magnificat kórus énekel.

4. Pénteken első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

5. Szombaton nap közben, és jövő vasárnap a szentmisék előtt és után, a Kapucinus templomban Biblia-árusítás lesz.

6. Jövő hétfőn, este 7 órakor a gazdasági munkacsoport megbeszélése kezdődik a plébánián.

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

szeptember 21. - szeptember 28.-

1. E héten, pénteken és szombaton egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz, mely Mórról indul, s Bodajkon fejeződik be. A plakát az előtérben megtekinthető. Szeretettel bíztatunk és várunk a részvételre 14 éves kortól minden fiatalt. Jelentkezni a szentmisék után a plébánosnál, vagy a plébánián, ill. Virág Orsolya hitoktatónál lehet.

2. Az új gyóntatási rendet a gyóntatószékekre és a faliújságokra kihelyeztük. Amennyiben bármelyik gyóntató távolléte miatt az alkalom elmarad, igyekszünk előtte tájékoztatást adni.

3. A nem egyházi iskolába járó hittanosok ill. szüleik számára egyeztető megbeszélések lesznek, melyeknek időpontjai a templomi faliújságokon, és az iskolákban is megtalálhatók. A városi iskolák nyolcadikosait föltétlenül legalább egyik szülőjükkel együtt várjuk, hétfőn délután 5 órára a Szent Imre közösségi házba, hogy a bérmálási fölkészülés rendjét megbeszélhessük.

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

szeptember 14. - szeptember 21.

1. Ma, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, plébánia-templomunk búcsúnapja van. Ezen a napon templomunkban teljes búcsú nyerhető.

2. Szeptember 26-án és 27-én, pénteken és szombaton egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz, mely Mórról indul, s Bodajkon fejeződik be. A plakát az előtérben megtekinthető. Szeretettel bíztatunk és várunk a részvételre 14 éves kortól minden fiatalt. Jelentkezni a szentmisék után a plébánosnál, vagy a plébánián, ill. Virág Orsolya hitoktatónál lehet.

3. A megváltozott miserend miatt Száraz László plébános atya minden hónap második és negyedik vasárnapján tud gyóntatni, a reggel 3/4 8, és 1/4 10 órai szentmisék előtti fél órában. A közösen kialakított, teljes gyóntatási rendet hamarosan közzé tesszük.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

szeptember 7. - szeptember 14.

1. Szeptember 8-án, hétfőn, Szűz Mária születését ünnepeljük. A szentmisék a hétköznapi miserend szerint kezdődnek.

2. Ugyancsak hétfőn este, a szentmise után, a Katolikus Nők Köre tart gyűlést a Szent Imre közösségi házban.

3. A Szent Vendel kápolnában kivételesen egy héttel előbb, e hét szombatján lesz, a reggel 7 órai szentmise.

4. Szombaton és vasárnap ünnepeljük a bodajki nagybúcsút. A szentmisék kezdési időpontját a faliújságra kifüggesztettük. A nagybúcsú miatt ebben a hónapban elmarad a fatimai áhítat.

5. Jövő vasárnap egyben Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe, plébániatemplomunk búcsúnapja. Ezen a napon templomunkban teljes búcsú nyerhető.

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

augusztus 31. - szeptember 6.

1. Szeptember 1.-től megváltozik a szentmisék rendje.

A hétfő reggeli szentmise 1/4 9-kor kezdődik.

A vasárnapi szentmisék a következőképpen alakulnak:
A Szent Kereszt plébániatemplomban 1/4 10-kor, és 1/4 11-kor lesznek szentmisék.
A 1/4 11 órai szentmisére elsősorban a kisgyermekes családokat, a gyerekeket és a fiatalokat várjuk. Ezt a szentmisét a tanév idején tartjuk meg. Mivel a szentmisék száma meghatározott, vasárnap esti szentmisét a tanév idején nem tudunk bemutatni.

A Kapucinus templomban reggel 3/4 8-kor, és délelőtt - megváltozott időpontban, - fél 12-kor kezdődnek a szentmisék. Vasárnapi szentmiseként ünnepeljük, a szombaton este 6 órakor kezdődő szentmisét is.

A szentgyónás elvégzésére általában a vasárnapi szentmisék előtti fél órában lesz lehetőség.

2. Hétfőn 17 órakor Szentlélek-hívó szentmisét tartunk, ezt követi a Szent Erzsébet iskola évnyitó ünnepsége.

3. Hétfőn 19 órakor a Gazdasági munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián.

4. Pénteken első péntek lesz. Csütörtökön a szentmise előtt szentóra, és titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

augusztus 24. - augusztus 31.

1. A plébániatemplomban kedden, szerdán, és csütörtökön 6 órai kezdettel bekapcsolódhatunk a Medjugorjéban tartózkodó, móri zarándokok imájába, abban az órában, amikor ők is együtt imádkozzák a szentolvasót, az ott lévő többi zarándokkal. Ezekre az ima-alkalmakra mindenkit szeretettel várunk.

2. Márk testvér első péntek helyett e hét csütörtökjén és péntekjén látogatja a betegeket.

3. Az olaszországi kapucinus testvérek által szervezett Pelli Sintetiche evangelizációs csoport koncertje kezdődik 30-án, szombaton este 7 órakor a katolikus iskola tornatermében. Szeretettel várjuk a fiatalokat és más érdeklődőket.

4. Hétfőhöz egy hétre, szeptember 1.-én, 19 órakor a gazdasági munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián.

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

augusztus 17. - augusztus 24.

1. Szerdán ünnepeljük Szent István királyt. A szentmisék a vasárnapi miserend szerint kezdődnek, egy eltéréssel: a plébániatemplomban este 6 órakor nem lesz szentmise. A 9 órai szentmisén az énekeket az egyházközségi fúvószenekar kíséretével énekeljük.

2. A Szent István napi kenyérmegáldás 19-én, kedden este 6 órakor, a városi megemlékezés keretében lesz, a Lamberg kastély udvarán.

3. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Vendel kápolnában szentmisét mutatunk be.

4. Jövő vasárnap ünnepeljük a felsődobosi templom búcsúját. A szentmise délután 3 órakor kezdődik.

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

augusztus 10. - augusztus 17.

1. Szerdán a bodajki, fatimai áhítatra az autóbusz 4 órakor indul a Kapucinus térről.

2. Pénteken lesz Szűz Mária Mennybevétele, magyar nevén Nagyboldogasszony ünnepe. A szentmisén való részvétel az egyház parancsa szerint kötelező. Ünnepi miserendet tartunk, előesti szentmisével.

3. Szombaton lesz a Szent Rókus kápolna búcsúnapja. A kápolnában reggel 7 órakor kezdődik a szentmise. A Szent Vendel kápolnában kivételesen egy hét múlva, 23-án lesz szombati szentmise.

4. A SZEM egyházmegyei magazin a bejárattól elvihető.

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

augusztus 3. - augusztus 10.

A "Biblia éve" keretében ökumenikus szervezésű hangversenyt tartunk ma este 7 órakor a móri plébániatemplomban. A plakát az előtérben megtekinthető. A koncert költségeihez hozzájárulhatunk 600 Ft-os támogató jegyek vásárlásával, vagy a helyszínen történő adakozással. Támogató jegyek a sekrestyében vásárolhatók. A koncert többlet-bevételéből a Biblia terjesztését támogatjuk.

Márk testvér az elsőpéntekes betegeket ezen a héten, szerdán és pénteken délelőtt fogja meglátogatni.

Csütörtökön az esti szentmise előtt egy órával szentóra és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

július 27. - augusztus 3.

A "Biblia éve" keretében ökumenikus szervezésű hangversenyt tartunk augusztus 3-án, jövő vasárnap, este 7 órakor a móri plébániatemplomban. A hangversenyen közreműködik Meláth Andrea Liszt díjas énekművész, és Tóka Szabolcs orgonaművész. A plakát az előtérben megtekinthető. A koncert költségeihez hozzájárulhatunk 600 Ft-os támogató jegyek vásárlásával, vagy a helyszínen történő adakozással. Támogató jegyek a sekrestyében vásárolhatók. A koncert többlet-bevételéből a Biblia terjesztését támogatjuk.

Pénteken első péntek lesz. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

július 20. - július 27.

A "Biblia éve" keretében ökumenikus szervezésű hangversenyt tartunk augusztus 3-án, vasárnap, este 7 órakor a móri plébániatemplomban. A hangversenyen közreműködik Meláth Andrea Liszt díjas énekművész, és Tóka Szabolcs orgonaművész. A plakát az előtérben megtekinthető, jegyek 600 Ft-os áron vásárolhatók a plébánián. A koncert többlet-bevételéből a Biblia terjesztését támogatjuk.

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

július 13. - július 20.

1. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

2. Ma délután a bodajki, fatimai áhítatra 4 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Amint a kedves hívek is tapasztalhatták, több területen is elkezdődött a kapucinus templom tetőjének felújítása, és a könyvtár fölötti kisebb tetőrész javítása. Bízunk a testvérek eddig is mindig megnyilvánuló segítségében. A kapucinus testvérek előre is köszönnek minden támogatást.

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK ÜNNEPE

június 29. - július 6.

1. A mai perselygyűjtéssel a római egyházi hivatalok működését támogatjuk.

2. Ezen a héten, hétfőtől péntekig, csak este lesznek hétköznapi szentmisék, a Kapucinus templomban.

3. Csütörtökön fél 6-kor szentórát és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban.

4. Szombaton kivételesen nem mutatunk be szentmisét a Szent Rókus kápolnában. Helyette egy héttel később lesz szentmise.

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

június 22. - június 29.

1. Papszentelés lesz kedden, 10 órai kezdettel a Székesfehérvári bazilikában.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

3. Jövő vasárnap Szent Péter és Pál apostolokat ünnepeljük.

4. Az un. Péter fillérek gyűjtésére is jövő vasárnap kerül sor, azaz a perselygyűjtéssel a római egyházi hivatalok működését támogatjuk.

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

június 15. - június 22.

1. Ezen a héten, hétfőtől péntekig, csak este lesznek hétköznapi szentmisék, a Kapucinus templomban.

2. Szombaton kivételesen nem tartunk szentmisét a Szent Vendel kápolnában.

3. Keresztutak címmel fotókiállítást tekinthetünk meg út széli keresztjeinkről, a Lamberg kastély kiállítótermében.

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

június 8. - június 15.

1. Hétfőn este 7 órakor rendkívüli gazdasági bizottsági gyűlés lesz a plébánián.

2. Kedden este 7 órai kezdettel képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

3. Évadzáró felnőtt bibliaórát tartunk pénteken, melyre este 7 órakor gyülekezünk a plébánián.

4. Pénteken, 13-án, a bodajki, fatimai áhítatra 4 órakor indul az autóbusz.

5. Jövő vasárnap ünnepeljük fiataljaink bérmálkozását. A bérmálási szentmise 10 órakor kezdődik a plébániatemplomban. A 9 órai szentmise ezért elmarad.

6. Jövő vasárnapot követő héten a reggeli szentmisék a plébániatemplomban elmaradnak.

ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP

június 1. - június 2.

1. Holnap este 7 órakor a gazdasági munkacsoport gyűlése lesz a plébánián.

2. Pénteken első péntek lesz, a betegeket a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7-kor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

3. A péntek esti szentmisével kezdjük meg az ima-kilencedet, mellyel a bérmálás ünnepére készülünk, együtt imádkozva bérmálkozóinkkal. Őket - lehetőleg szüleikkel és bérmaszüleikkel együtt - már 5 órára várjuk a Szent Imre közösségi házban.

4. "Nyitott plébánia" címmel szombaton tartjuk Pusztavámon az egyházközségek napját. Reggel 9-kor a plébánia kertjében kezdjük közösen a napi programot. A felnőttek és az idősebbek délelőtt Ugrits Tamás irodaigazgató atya Bibliáról szóló szentbeszédét, majd az Adonyban szolgáló indiai nővérek tanúságtételét hallgathatják meg. A házasoknak, az ifjúságnak, és a gyerekeknek délelőtt beszélgetések, játékos foglalkozások lesznek. A szentmisét déli 12 órakor Püspök atya fogja bemutatni. Délután 3-kor litániát tartunk. Sporttal, kürtöskalács-sütéssel, és a zenés evangéliumhirdetéssel folytatjuk a programot este 6 óráig.

5. A bejáratnál kitett jelentkezési íven jelezhetjük, családunkból előreláthatólag hány fő tud részt venni a "Nyitott plébánia" találkozón. Természetesen szeretettel várjuk azokat is, akik utolsó pillanatban gondolják meg magukat.

6. Keddhez egy hétre, este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

május 19. - május 26.

1. A mostani vasárnapon a 9 órai szentmise a plébániatemplomban elmarad.

2. Ma, Szentháromság vasárnapján, a Kapucinus templom búcsúnapját ünnepeljük. A szokásos feltételek mellett teljes búcsú nyerhető.

3. Hétfőn este 7 órakor a képviselőtestület tagjait várjuk az Úrnapi körmenet megbeszélésére.

4. Jövő vasárnap, Úrnapján, a 3 8 órai szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet a szokott útvonalon. Az összegyűjtött virágszirmokat kérjük előző nap, azaz szombaton a Kapucinus templom folyosójára hozni. Úrnapján délelőtt a 9 órakor kezdődő szentmise elmarad. Úr napján a Kapucinus templomban 1 12-kor, a plébániatemplomban este 6 órakor lesznek még szentmisék.

5. Június 7-én tartjuk Pusztavámon az egyházközségek napját. A reggel 9 órakor kezdődő program a családoknak, és minden korosztálynak jó lehetőség a találkozásra, beszélgetésre, játékra, szentmisén és előadáson való részvételre. Szórólap „Nyitott plébánia” címmel a hátsó padokról elvihető.

6. Július 8-9-én autóbuszos zarándoklat indul Máriacellbe. Jelentkezni a plébánián lehet.

7. E hétvégén, a vasárnapi szentmisék kapcsán az ifjúsági közösség házi készítésű süteményt árul, melynek árával az egyházközség ifjúsági programjait támogathatjuk.

PÜNKÖSD VASÁRNAPJA

május 11. - május 19.

1. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a balinkai Tölgyes táborban. Negyed 10-kor külön busz indul a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide a program után. A nap során Püspök atya megáldja a családi Bibliákat. Pünkösdhétfőn a Plébániatemplomban 8-kor, a Kapucinus templomban a vasárnapi miserend szerint lesznek szentmisék. Este 6 órakor szeretettel vár minket a református egyházközség a hagyományos pünkösdhétfői együttlétre.

2. Kedden, 13-án az autóbusz a bodajki fatimai áhítatra 16 órakor indul. Ugyancsak kedden az esti szentmise után az Úrnapi körmenet megbeszélésére várjuk a képviselőtestület tagjait a Szent Imre közösségi házba.

3. Pénteken a Városi Könyvtár olvasótermében, a bibliai esték keretében Jónás könyvéről hallhatunk előadást este 6 órai kezdettel.

4. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Vendel kápolnában is lesz szentmise. Szombaton délután 2 órakor idős testvéreinket várja a Karitász a Szent Erzsébet iskola tornatermébe, az öregek délutánjára. A szállítási igényeket kérjük a sekrestyében, a plébánián, vagy az Öregek Napközi Otthonában jelezni

5. Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapja, a Kapucinus templom búcsúnapja.

6. Püspök atya várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik papi hivatást éreznek. Kérjük, hogy a plébánosnál jelezzék szándékukat.

7. "Evezzetek a mélyre!" címmel tábort szervezünk a 14-16 éves fiatalok számára augusztus 11-16-ig. A felsősök számára is lesz hittanos tábor, "Gyere és kövess!" címmel, július 28.-tól augusztus 3.-ig. Jelentkezési lapok a plébánián vagy Orsi néninél kaphatóak. Jelentkezési határidő: május 18.

8. Június 8-9-én autóbuszos zarándoklat indul Máriacellbe. Jelentkezni a plébánián lehet.

9. A Kapucinus közösség hirdeti, hogy Ciprián atyát a rendi elöljáróság Olaszországba helyezte át. Továbbra is őrzi a lelki közösséget a móri hívekkel, kísérjük őt mi is imádságunkkal.

10. Somlyai Zsombor személyében új kántora van közösségünknek. Kérjük a híveket, fogadják őt szeretettel, és segítsék szolgálatában.

URUNK MENNYBEMENETELE

május 4. - május 11.

1. Hétfőn este 7 órakor a Gazdasági munkacsoport megbeszélése kezdődik a plébánián.

2. Pénteken este 6 órakor a móri tragédia áldozataiért mutatjuk be a szentmisét a Kapucinus templomban. Utána ökumenikus megemlékezést, majd csöndes gyászmenetet tartunk a tragédia színhelyére.

3. Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapját ünnepeljük. Szombaton este fél 9-től Szentlélekváró virrasztásra hívjuk testvéreinket a Kapucinus templomba. A 9 órai szentmisén a 2009-ben bérmálkozó fiatalokat mutatjuk be a hívek közösségének.

4. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a balinkai Tölgyes táborban. A program délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart. A részletekről plakát található a hirdetőtáblán. Negyed 10-kor külön busz indul Balinkára a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide a program után.

5. A Református egyházközség Pünkösdhétfő estéjén szeretettel vár minket is a hagyományos pünkösdhétfői ökumenikus együttlétre. A program 6 órakor kezdődik.

6. "Evezzetek a mélyre!" címmel ifjúsági tábort szervezünk a 14-16 éves fiatalok számára augusztus 11-16-ig. A felsősök számára is lesz hittanos tábor, "Gyere és kövess!" címmel, július 28.-tól augusztus 3.-ig. Jelentkezési lap mindkét táborra a plébánián vagy Orsi néninél kapható. A jelentkezést ugyanitt lehet leadni, május 18-ig.

7. Felhívjuk azok figyelmét, akik személyi jövedelemadó bevallásukat még nem küldték el, hogy az adó egy százalékával egyházunkat, második egy százalékával a Katolikus Iskola Alapítványt, vagy a Bicebóca klubot támogathatjuk. Tájékoztató plakát és rendelkező nyilatkozat a templom bejáratánál található.

8. Június 8-9-én autóbuszos zarándoklat indul Máriacellbe. Jelentkezni a plébánián lehet.

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

április 27. - május 4.

1. A szentmisék előtt és után, Bibliát árusítunk mindkét templomban. A Biblia-vásárlással az egyházközségbe folyó hitoktatást is támogatjuk.

2. Kedden este 6 órakor a Városi Könyvtárban biblikus kerekasztal, szerdán délelőtt 9-16 óráig a Lamberg kastély udvarán ökumenikus könyvvásár lesz, a Biblia évével kapcsolatban. A könyvvásár rossz idő esetén az Erzsébet téri művelődési házban kerül megrendezésre.

3. A rózsafüzér titokcserét pénteken, a reggeli szentmise után tartjuk meg a Plébániatemplomban.

4. Csütörtökön egyházmegyei szentségimádást tartunk. A Kapucinus templomban 5 órától szentségimádás, májusi litánia, majd 6 órától szentmise lesz.

5. Pénteken első péntek. Márk testvér, távolléte miatt, a betegeket kivételesen nem tudja meglátogatni. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában. Szombaton reggel a Kapucinus templomban kivételesen nem tartunk szentmisét.

6. Szombaton 9 - fél 11-ig, anyák-napi alkotóház lesz a közösségi házban.

7. Jövő vasárnap Celldömölkön az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Az autóbusz 7 órakor indul a Kapucinus térről. A fogadalmi zarándoklat miatt, Móron csak két szentmisét mutatunk be, reggel háromnegyed 8-kor a Kapucinus templomban, és este 6 órakor a Plébániatemplomban. Az előesti szentmisét megtartjuk.

8. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a Balinkai Tölgyes táborban. Püspök atya szeretettel várja a móriakat is. A program délelőtt 10 órától délután fél 5-ig tart, és minden korosztályt érint. A plakát a hirdetőtáblán található. Negyed 10-kor külön busz indul a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide a program után.

9. A program szervezői segítséget kérnek a helyszín előkészítésében. Kérjük, hogy azok a férfiak, akik segíteni tudnak, reggel 7 órakor jelentkezzenek a balinkai helyszínen, a szervezőknél.

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

április 20. - április 27.

1. Ma és jövő vasárnap, minden szentmise előtt és után, Biblia-árusítás lesz mindkét templomban. Felhívjuk testvéreink figyelmét erre az alkalomra, melynek kapcsán sokfajta Szentírás kiadást lehet olcsón megvásárolni. A Biblia-vásárlással az egyházközségbe folyó hitoktatást is támogatjuk.

2. Szombaton délután 3 órakor német nyelvű szentmisét mutatunk be a kitelepítésre való megemlékezés kapcsán, a Kapucinus templomban.

3. Szombaton fél 5-kor ministránspróba lesz a plébániatemplomban, vasárnap pedig ministráns-avatás, a 9 órai szentmisén.

4. A celldömölki zarándoklat autóbuszos és kerékpáros változatára jelentkezni a plébánián lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, május 4-én, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napokon lesz.

5. Előre hirdetjük, hogy május első vasárnapján, a celldömölki zarándoklat miatt Móron csak két szentmisét mutatunk be: reggel ? 8 kor a Kapucinus templomban, és este 6 órakor a plébániatemplomban. Celldömölkön 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

6. Május 3-án, szombaton, délelőtt 9-től fél 11-ig Anyák-napi alkotóház és műsor lesz a Szent Imre közösségi házban

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

április 13. - április 20.

1. A mai perselygyűjtés egyházmegyei célra törénik: adományainkkal a pátyi templom építését segítjük.

2. Pénteken este 6-kor bibliaóra lesz a plébánián.

3. Jövő, és azt követő vasárnap, minden szentmise előtt és után, Biblia-árusítás lesz mindkét templomban. Felhívjuk testvéreink figyelmét erre az alkalomra, melynek kapcsán sokfajta Szentírás kiadást lehet olcsón megvásárolni. A Biblia-vásárlással az egyházközségbe folyó hitoktatást is támogatjuk.

4. Jövő szombaton este 7 órakor, az egyházi iskola tornatermébe hívjuk az érdeklődőket, mindenekelőtt a fiatalokat, a "Forró Capuccino" koncertjére. A plakát az előtérben megtekinthető.

5. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat autóbuszos és kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánián lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 4-én, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napokon lesz.

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

április 6. - április 13.

1. Ma délután rózsafüzér titokcsere, és első vasárnapi szentóra lesz a Kapucinus templomban.

2. Április 13-án, jövő vasárnap, a bodajki, fatimai áhítatra délután 4-kor indul az autóbusz.

3. Pénteken este 6 órakor lesz az ökumenikus bibliai esték első előadása a Lamberg kastélyban, a Városi Könyvtár olvasó-termében. A Szt. János evangéliumról fog előadást tartani Veres Péter, református lelkész. Az érdeklődőket szeretettel várjuk, plakát az előtérben megtekinthető.

4. Mucsi László kántort a héten el kellett bocsátanunk. Az elbocsátás, a lelkipásztori körzet kis egyházközségeinek bankkártyáival történő visszaélés miatt vált szükségessé. Az új kántor szolgálatba lépéséig a hétköznapi szentmiséken nem lesz orgonaszó, emiatt kérjük testvéreink megértését.

5. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros és autóbuszos változatát. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 4-én, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz. A zarándoklatra a plébánián jelentkezhetünk.

6. Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz, mellyel az újonnan épülő pátyi templomot segítjük.

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

március 30. április 6.

1. A Katolikus Nők körének megbeszélése hétfőn, az esti szentmise után kezdődik a közösségi házban.

2. Pénteken este 6-kor felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián.

3. Pénteken első péntek. A betegeket csütörtökön és pénteken a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Rókus kápolnában is lesz szentmise.

4. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros és autóbuszos változatát. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 4-én, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz. A zarándoklatra a plébánián jelentkezhetünk.

5. A Biblia éve keretében Till Aran szobrászművész biblikus tárgyú alkotásaiból nyílt kiállítás a református parókia melletti Szolgáló Szeretet házában. A kiállítás április 10-ig megtekinthető. A plakátról melyet az előtérben helyeztünk ki, a pontos nyilvántartásról tájékozódhatunk.

6. Április 12-én, szombaton, ifjúsági Szentírás-nap lesz Székesfehérváron, délelőtt 10 órától délután 5-ig. 14 éves kortól minden fiatalt szeretettel várunk. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

HÚSVÉTVASÁRNAP

március 23. - március 30.

1. Holnap, húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk

2. Celldömölkre, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, május 4én zarándokolunk. Jelentkezni az autóbuszos és kerékpáros zarándoklatra a plébánián lehet.

3. A Szent Erzsébet iskolában az elsős gyerekek beíratása március 31-en hétfőn, és április 1-én, kedden lesz. Tájékoztató plakát a faliújságon megtalálható.

4. A Biblia éve keretében, Till Aran szobrászművész biblikus tárgyú kisplasztikáiból nyílik kiállítás a református templom melletti Szollgáló Szeretet Házában. A megnyitó e hét péntekjén, este 6 órakor kezdődik.

5. A befizetett személyi jövedelemadó egy százalékával egyházunkat, második egy százalékával a Katolikus Iskola alapítványt, vagy a Bicebóca klubot támogathatjuk. Tájékoztató plakát és rendelkező nyilatkozat a templom bejáratánál található.

6. Jövő vasárnap az isteni irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. A szokásos feltételek mellett teljes búcsú nyerhető.

7. Biblia kapható többféle kivitelben, a plébániai irodában, keddtől, a hivatalos órákban.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP

március 2. - március 9.

1. Ma délután 3 órakor szentségimádás és rózsafüzér titokcsere kezdődik a Kapucinus templomban. A plébániatemplomban az esti szentmise előtt, negyed 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.

2. Ma, hétfőn és kedden este a 6 órai szentmisék után kerül sor a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédekre, melyeket Nemeshegyi Péter jezsuita atya fog tartani.

3. A gazdasági munkacsoport megbeszélését kivételesen nem holnap, hanem jövő hétfőn tartjuk meg, este 6 órai kezdettel.

4. Ciprián atya nem első-pénteken, hanem szerdán és csütörtökön fogja a betegeket meglátogatni.

5. Pénteken az esti szentmise előtt, negyed 6-kor keresztutat imádkozunk a Kapucinus templomban. Ugyancsak pénteken, fél 9 órai kezdettel ferences imaest kezdődik, melynek címe: "A halál- nővérrel"

6. Pénteken este a keresztút után bibliaóra lesz a plébánián.

7. Március 8-án, szombaton, esperes-kerületi bibliás találkozót szervezünk Bicskén, délelőtt fél 10-től délután 4 óráig. Ez alkalommal lehetőség lesz a húsvét előtti szentgyónás elvégzésére is. A Bicskére menő autóbuszra jelentkezni a mai szentmisék után lehet. Az autóbusz fél 9-kor indul a Kapucinus térről, és kb. 5 órakor érkezik. Az útiköltség 1500 Ft.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP

február 24. - március 2.

1. A mai országos perselygyűjtéssel a magyarországi katolikus iskolák ügyét segítjük.

2. Hétfőn este a szentmise után a Női kör gyűlése lesz a közösségi házban. Ugyanott, 7 órakor kezdődik a képviselőtestületi gyűlés is.

3. Kedden este 6 órakor Balczó András öttusa-olimpiai bajnok lesz vendégünk a pusztavámi művelődési házban, aki keresztény hitéről is tanúságot fog tenni. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

4. Szombaton 7 órakor a Szent Rókus kápolnában is lesz szentmise.

5. Vasárnap délután 3 órakor első vasárnapi szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

6. Március 2., 3., 4.-én (vasárnap, hétfő, kedd) este 6 órai kezdettel kerül sor nagyböjti lelkigyakorlatos estéinkre, melyeket Nemeshegyi Péter jezsuita atya fog tartani, vasárnap a Plébániatemplomban, hétfőn és kedden a Kapucinus templomban.

7. Március 8-án, tehát két hét múlva szombaton, esperes-kerületi bibliás találkozót szervezünk Bicskén, délelőtt fél 10-től délután 4 óráig. Ez alkalommal lehetőség lesz a húsvét előtti szentgyónás elvégzésére is. Amennyiben kellő létszámú jelentkező lesz, autóbuszt is indítunk. A jelentkezést a lelki napra jövő vasárnapig kérjük. Plakát a bejáratnál látható.

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP

február 17. - február 24.

1. A Kapucinus templomban a keresztút pénteken, negyed 6-kor kezdődik. Vasárnaponként a Plébániatemplomban szintén ? 6-kor tartjuk a keresztutat.

2. Pénteken este 6 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

3. Szombaton este 6 órakor jótékonysági hangverseny és műsor lesz "Élő kövek" címmel a plébániatemplomban, melyen katolikus iskolánk növendékei, és énekkaraink működnek közre. Az önkéntes adományokkal a plébániatemplom felújítását segíthetjük. Hívjuk föl ismerőseink figyelmét is erre a lehetőségre.

4. Szombaton 10-12-ig a Szent Erzsébet Kat. Iskolában a nagycsoportos óvodások számára tartunk játszóházat, melyre a gyerekeket szüleikkel együtt szeretettel várjuk. A plakát az előtérben megtekinthető.

5. Jövő vasárnap a perselygyűjtés országos gyűjtés lesz, mellyel a magyarországi katolikus iskolák ügyét segítjük.

6. A templomból kilépve, a bejárattól szentírási mondatot vihetünk magunkkal, s következő alkalommal egy hozzánk közel álló, másik szentírási mondatot tehetünk mi is a kosárba. A Biblia évében így is segítjük egymást a Szentírás üzenetének fölfedezésében.

7. Hétfőhöz egy hétre, este 7 órakor a Szt. Imre közösségi házban képviselőtestületi gyűlést tartunk, melynek témája a zárszámadás és a költségvetés megtárgyalása lesz.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP

február 10. - február 17.

1. A bodajki, fatimai áhítatra szerdán délután 3-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. A keresztút pénteken a Kapucinus templomban, vasárnaponként a Plébániatemplomban negyed 6-kor kezdődik.

3. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban "A kereszt útján…"-címmel.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

5. A személyi jövedelemadó 1%-áról ez évben is lehet a katolikus egyház javára rendelkezni. A technikai szám: 0011. A második 1%-ról is rendelkezhetünk, a Katolikus Iskola Alapítvány, vagy a Bice-bóca klub, mint közcélú alapítvány javára. A két alapítvány tájékoztatója és rendelkező nyilatkozatai a templom hátsó részében megtalálhatók. A Szőlőfürtben megjelent adószám téves, ezért ezeket a templomokban kitett rendelkező nyilatkozatokat használjuk. A rendelkező nyilatkozatot az első 1%-ról szóló nyilatkozattal együtt kell a borítékba helyezni.

6. Február 23-án, szombaton este 6 órakor jótékonysági hangverseny lesz "Élő kövek" címmel a plébániatemplomban, melyen katolikus iskolánk növendékei, és énekkaraink működnek közre. Az önkéntes adományokkal a plébániatemplom felújítását segíthetjük.

7. Az Egyházmegyei Karitász a rászoruló gyerekek javára gyűjti a forgalomból kivonandó 1 és 2 Ft-os érméket. Kérjük ezeket a plébániatemplomba kihelyezett perselybe tenni.

8. Meghívjuk testvéreinket, hogy a Biblia évében hétről hétre ajándékozzuk meg egymást a Bibliából kiírt egy-egy mondattal. A templomból haza menve a kijáratnál elhelyezett kosárból vigyünk magunkkal ajándékként egy bibliai mondatot, s amikor legközelebb jövünk, tegyünk be a kosárba egy másikat, amelyet mi ajándékoznánk szívesen valakinek, mert az a mondat megérintett minket. Így segíthetünk egymásnak a Biblia üzenetének föl-fedezésében.

február 3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

január 27. - február 3..

1. Ma a szentmisék után Balázs-áldást osztunk.

2. Hétfőn, este 6 órakor kezdődik a Gazdasági munkacsoport megbeszélése a plébánián.

3. Szerdán elkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise. A reggeli szentmiséken a katolikus iskola diákjai is részt vesznek.

4. A nagyböjti időben keresztútjárást tartunk, vasárnaponként negyed 6-kor a plébániatemplomban, és péntekenként negyed 6-kor a Kapucinus templomban.

5. Pénteken 6-kor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

6. A személyi jövedelemadó 1%-áról ez évben is lehet a katolikus egyház javára rendelkezni. Az 1 %-ról való rendelkezés a rendelkező számára semmibe se kerül, mégis sokat segíthetünk vele intézményeink fenntartásában, és a nyugdíjas egyházi személyek támogatásában. A katolikus egyház technikai száma: 0011

7. A második 1%-ról is rendelkezhetünk, egy erre jogosult közcélú alapítvány javára. Ilyen alapítvány egyházközségünkben, a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bice-bóca klub. Az alapítványok tájékoztatói a "Szőlőfürt" újságban máris olvashatók, s az előtérben, ill. a templom bejáratánál a rendelkező nyilatkozatokkal együtt jövő héttől megtalálhatók lesznek. A rendelkező nyilatkozatot az első 1%-ról szóló nyilatkozattal együtt kell a borítékba helyezni. A második 1%-ról csak egy alapítvány javára lehet rendelkezni!

8. Az Egyházmegyei Karitász a rászoruló gyerekek javára gyűjti a forgalomból kivonandó 1 és 2 Ft-os érméket. Kérjük ezeket a plébániatemplomba kihelyezett perselybe tenni.

január 21. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

január 27. - február 3..

1. Hétfőn a Katolikus Nők köre tart megbeszélést az esti szentmise után, a Szent Imre közösségi házban.

2. Pénteken első péntek lesz. A betegeket csütörtökön és pénteken a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Rókus kápolnában is mutatunk be szentmisét.

3. Szombaton, Urunk bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a Kapucinus templomban 8 órakor lesz szentmise. Szentelt gyertyákat a Plébániatemplomban lehet majd vásárolni, mind saját használatra, mind pedig a templom javára. Urunk bemutatásának ünnepe az egész egyházban a szerzetesek világnapja, melyen szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

4. A házassági jubileumokat jövő vasárnap, a ? 12 órai szentmisén ünnepeljük meg a Kapucinus templomban. Kérjük az egyházi házasságban élő, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnék a közösséget, szándékukat hétfő estig jelezzék a plébánián. Az ezüst, arany és gyémántlakodalmas párokon kívül várjuk azok jelentkezését is, akik más kerek, pl. 5, 10, 15 éves évfordulójukat szeretnék közösségben megünnepelni.

5. Jövő vasárnap, a szentmisék kapcsán Balázs-áldást osztunk.

6. A szentségimádást és a rózsafüzér titokcserét jövő vasárnap délután 3 órakor tartjuk a Kapucinus templomban.

január 20. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

január 20. - január 27.

1. Hétfőn 6 órakor, a nyitó alkalommal kezdődik az ima-nyolcad a keresztények egységéért. A héten minden este 6 órakor kezdődnek az alkalmak az evangélikus imaházban. A záró alkalom vasárnap este lesz. Jövő vasárnap ezért az esti szentmise kivételesen 5 órakor kezdődik.

2. Február első vasárnapján ünnepeljük meg a házassági jubileumokat. Kérjük az egyházi házasságban élő, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnék a közösséget, szándékukat jelezzék a plébánián, lehetőleg jövő vasárnap estig. Az ezüst, arany és gyémántlakodalmas párokon kívül várjuk azok jelentkezését is, akik más kerek, pl. 10, 15 éves évfordulójukat szeretnék közösségben megünnepelni.

3. Szerdán 7 órakor a lelkipásztori munkacsoport tart megbeszélést a plébánián.

4. A Katolikus Iskola szeretettel várja a jövő tanévben esedékes első osztályos gyerekek szüleit, tájékoztató beszélgetésre, csütörtökön délután fél 5-kor. A plakát a faliújságon megtekinthető.

5. Szombaton délután 4 órakor várjuk ministráns-foglalkozásra az új ministránsokat, a Kapucinus templom sekrestyéjében.

6. A Katolikus Nők köre által rendezett jótékonysági bál bevétele a plébániatemplom javára 370.000. Ft. volt. Az egész közösség nevében köszönjük a segítséget a bál szervezőinek, és résztvevőinek.

január 13. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

január 13. - január 19.

1. Ma, a bodajki, fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. Szombaton reggel 7-kor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

3. Szombaton kerül sor a Biblia-év egyházmegyei megnyitására, a Székesfehérvári Bazilikában. Püspök atya a móriakat is várja. A szentmise délelőtt fél 11-kor kezdődik.

4. A jövő vasárnapot követő héten minden este 6 órai kezdettel imádkozunk együtt református és evangélikus testvéreinkkel, az evangélikus templomban. Az első alkalom, jövő hétfőn este 6 órakor kezdődik.

5. Február 3-án ünnepi szentmise keretében köszöntjük a házassági jubileumot ünneplő párokat. A 10, 25, 50, 60 évvel ezelőtt egyházi házasságot kötött testvéreink jelentkezését kérjük, akiket meghívhatunk a közös ünneplésre.

6. Az újesztendőben is előfizethető az "Újember" és a "Keresztény élet" katolikus hetilap, mindkét templomban. Az Újember példányonként 125 Ft, a Keresztény élet 115 Ft.

január 6. VÍZKERESZT VASÁRNAPJA

január 6. - január 13.

1. Ma délután 3 órakor szentségimádás és titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

2. Holnap, hétfőn este 6 órai kezdettel a gazdasági munkacsoport tart megbeszélést a plébánián.

3. Hétfőn az esti szentmise után a Női kör tart gyűlést a Szent Imre közösségi házban.

4. Pénteken 6 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

5. Ugyancsak pénteken fél 9-kor ferences imaest lesz a Kapucinus templomban, "Az én bensőmben"- címmel.

6. Szombaton délután 4 órakor várjuk ministráns-foglalkozásra az új ministránsokat, a Kapucinus templom sekrestyéjében.

7. Szombaton, január 12-én, a Katolikus Nők Köre jótékonysági bált rendez a művelődési házban, melynek bevétele a plébániatemplom felújításának befejezését segíti. Jegyek vételére és helyfoglalásra Jakab Gyulánénál, a szikvízüzemben van lehetőség.

8. Jövő vasárnap a bodajki, fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

9. Szombathoz egy hétre, 19-én kerül sor a Biblia-év egyházmegyei megnyitására, a Székesfehérvári Bazilikában. Püspök atya a móriakat is várja. A szentmise délelőtt fél 11-kor kezdődik.

December 23. ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

december 23. - decmeber 30.

1. Holnap, Ádám Éva napján, reggel 8-kor lesz szentmise. Délután 4 órakor a Plébániatemplomban pásztorjátékra hívjuk testvéreinket, melyet a Szent Erzsébet iskola tanulói adnak elő. A pásztorjáték előtti fél órában karácsonyi orgonamuzsikát hallhatunk.

2. Ebben az esztendőben Móron egyetlen éjféli szentmise lesz, mégpedig a Plébániatemplomban. Előtte fél órával a Magnificat kórus zenei áhítatán hallhatjuk. A Kapucinus templomban 22 órakor tartunk karácsonyi szentmisét, amelyen szintén eleget tehetünk karácsonyi misekötelezettségünknek.

3. Karácsony első és második napján, mindkét templomban a vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék. A kórházi kápolnában nem tudunk szentmisét tartani. Karácsony első napján 9 órakor a fúvószenekar kíséri a szentmise énekeit, a negyed 12 órai szentmise pedig gitáros szentmise lesz.

4. Csütörtökön, Szent János ünnepén, a Kapucinus templomban az esti szentmise kapcsán bor-megáldást tartunk.

5. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapját ünnepeljük.

6. Megjelent a Szőlőfürt c. karácsonyi, tájékoztató kiadványunk. A hátsó padokról ingyen elvihető.

7. A Kapucinus templomban a betlehemet, december 25.-től, január 6.-ig, délután fél 5-től fél 6-ig lehet megtekinteni.

December 16. ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

december 16. - december 23.

1. Péntekig folytatódnak a roráte szentmisék, 6 órakor a plébánia-templomban.

2. A karácsonyi szentgyónásra szerdán a plébánia-templomban, csütörtökön pedig a Kapucinus templomban lesz lehetőség, délután 4-től 6 óráig. Több gyóntató is lesz. Kérjük testvéreinket, lehetőleg az ünnepek előtt végezzék el szentgyónásukat.

3. Az ádventi gyertyagyújtás szombaton, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

4. Szenteste napján, du. 4 órakor pásztorjátékot tartunk iskolánk negyedikes tanulóinak közreműködésével a Plébániatemplomban.

5. Mivel ebben az esztendőben már négy egyházközségben kell karácsonyi szentmiséket tartani, itt Móron csak egy éjféli szentmise lesz, mégpedig a Plébániatemplomban. A Kapucinus templomban 22 órakor tartunk karácsonyi szentmisét, amelyen szintén eleget tehetünk karácsonyi misekötelezettségünknek.

6. A plébániatemplomban az éjféli szentmise előtt fél órával, a Magnificat kórus részvételével zenés áhítat kezdődik.

7. Szombaton áldoztatjuk meg otthonaikban azokat a betegeket, akikhez egyébként nem járunk havi rendszerességgel. Kérjük az igények jelzését a plébánián.

8. Megjelent a SZEM egyházmegyei magazin. A hátsó padokról családonként egy példány ingyen elvihető.

9. Amíg a készlet tart, folytatódik az ádventi vásár is templomainkban. Az alkotóházak folytatásaként pedig szombaton fél 10-re, az egyházi iskola tornatermébe várnak mindenkit karácsonyváró műsorral a Bicebócák.

December 9. ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

december 9. - december 16.

1. A bodajki fatimai áhítatra 13-án, csütörtökön 3-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. Pénteken este 6-kor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

3. Ádventi alkotóház kezdődik szombaton 9 órakor a Szent Imre közösségi házban az iskolás gyerekek és szüleik számára.

4. Szeretettel hívjuk ministránsszolgálatra azokat a gyerekeket, akik szeretnének az oltárnál szolgálni. Az új jelentkezőket második osztályos kortól, e hét szombatján délután 3 órára várja Marco atya a Kapucinus templom sekrestyéjében.

5. Szombaton, az esti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a harmadik ádventi gyertyagyújtás a Kapucinus templomban.

6. Hétköznaponként, szombat kivételével roráte szentmisét mutatunk be a Plébániatemplomban, reggel 6 órai kezdettel.

7. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Vendel kápolnában szentmisét mutatunk be.

8. Mától kezdve vasárnaponként, a szentmisék előtt és után ádventi vásárt tartunk a Bicebóca klub szervezésében.

9. Jövő vasárnap öröm vasárnapja. Ennek előestéjén szeretettel várjuk az ifjúságot vidám, zenés együttlétre a Katolikus Iskola tornatermébe, este 7 órára. A plakát az előtérben megtekinthető.

november 25. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

november 25. - december 2.

1. A mai szentmise perselyadományaival az egyházmegyei és helyi karitász ügyét segítjük.

2. A Női Kör gyűlése kezdődik hétfőn az esti szentmise után a Szent Imre közösségi házban.

3. Felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián, pénteken este 6 órakor a plébánián.

4. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Szent Imre közösségi házban.

5. Az első ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

6. Szombaton reggel 7-kor a Szt. Rókus kápolnában is lesz szentmise.

7. Jövő vasárnap szentóra és titokcsere kezdődik délután 3-kor a kapucinus templomban.

8. Már most hirdetjük, hogy december 9.-től, vasárnaponként, ádventi vásár lesz templomainkban, a Bicebóca klub szervezésében.

9. Kalendárium, falinaptár és karácsonyi képeslap már kapható templomainkban.

november 18. ÉVKÖZI 33. VASARNAP

november 18. - november 25.

1. Hétfőn reggel fél 9-kor megyéspüspök atya szentmisét mutat be a plébániatemplomban Szent Erzsébet tiszteletére.

2. Kedden este a Kapucinus templomban kivételesen 5 órakor kezdődik a szentmise. Ugyanitt, 6 órakor Pitti Katalin és Tóka Szabolcs hangversenye kezdődik. Belépőjegy a helyszínen, és a Szent Erzsébet iskola gazdasági irodájában váltható. A jegyek árából befolyt, koncert költségét meghaladó bevétellel a Szent Erzsébet iskolát támogatjuk. A plakát a templom bejáratánál megtekinthető.

3. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepét ünnepeljük. A perselygyűjtéssel a katolikus karitász helyi és országos céljait segítjük.

4. Kérjük jelentkezzenek a plébánián azok a jegyesek, akik a következő naptári év első felében kívánnak házasságot kötni, hogy a fölkészülést megbeszélhessük.

november 11. ÉVKÖZI 32. VASARNAP

november 11. - november 18.

1. Kedden, november 13.-án, fatimai áhítat lesz Bodajkon. Az autóbusz 16 órakor indul a Kapucinus térről.

2. Pénteken este 6 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián. A Kapucinus templomban fél 9 órakor kezdődik a ferences imaest.

3. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Vendel kápolnában is lesz szentmise.

4. Szombaton 10 órakor a Székesfehérvári Bazilikában kerül sor, ünnepi szentmise keretében a Szent Imre év bezárására. Püspök atya szeretettel várja a móriakat is a közös ünneplésre.

5. Jövő vasárnap a 9 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

6. Előre jelezzük, hogy jövő hétfőn ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébetet. A reggeli szentmise a plébániatemplomban kivételesen fél 9-kor kezdődik, a Szent Erzsébet iskola tanulóinak részvételével. A szentmisét Püspök atya fogja bemutatni.

7. Előre jelezzük, hogy a Szent Erzsébet iskola szervezésében jövő kedden, este 6 órakor kerül sor Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekesnő és Tóka Szabolcs orgonaművész közös, Szent Erzsébet évi koncertjére a Kapucinus templomban. A műsor elején iskolánk énekkara is énekel. Jegyek a Szent Erzsébet iskola gazdasági irodájában, valamint az előadás előtt, a helyszínen válthatók. A koncert költségeit meghaladó összeg a Szent Erzsébet Iskola tanulóit támogatja. A plakát az előtérben megtekinthető.

8. A héten már megtekinthető a "Liliom és rózsa" vándorkiállítás a Szent Erzsébet iskola kápolna-termében. A fotókiállításon egyházmegyénk Szent Imrével és Szent Erzsébettel kapcsolatos művészi alkotásainak bemutatását láthatjuk. A kiállítás november 21-ig tart nyitva, és hétköznaponként fél 8 és fél 5 óra között látogatható, a belépés ingyenes. A plakát az előtérben megtekinthető.

9. Nem lehettünk jelen mindannyian a plébániatemplom múlt vasárnapi megáldásának ünnepén. Az akkor távollevőknek ezúton szeretnénk megköszönni az egész közösség nevében minden anyagi támogatást és segítséget, mellyel hozzájárultak plébániatemplomunk megújulásához.

A miseszándékok itt olvashatóak

november 4. ÉVKÖZI 31. VASARNAP

november 4. - november 11.

1. Első vasárnapi szentségimádási órát és titokcserét tartunk, ma délután 3 órakor a Kapucinus templomban.

2. Hétfőn este 6 órakor a Gazdasági bizottság tart megbeszélést a plébánián.

3. Az Egyházközségi Karitász és a Szociális bizottság szeretettel hívja és várja minden kedves idősödő testvérünket, az énekléssel és beszélgetéssel egybekötött szeretetvendégségre, mely szombaton, 14 órakor kezdődik a Szt. Erzsébet Róm. Kat. Ált. Isk. tornatermében. Személyszállítási igényt a sekrestyében, a plébánia irodájában, vagy az Öregek Napközi Otthonában szíveskedjenek jelezni!

4. Hétfőtől péntekig már a plébániatemplomban tartjuk a reggeli szentmiséket. Szombat reggel 8 órakor a szentmisék ezen túl nem a plébániatemplomban, hanem a Kapucinus templomban lesznek. Vasárnapokon a plébániatemplomban 9-kor, és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A családok és gyermekek szentmiséje a 9 órai szentmise lesz. A hétfő reggeli szentmise a héten negyed 9-kor kezdődik.

5. Stefano testvér újmiséje jövő vasárnap negyed 12-kor kezdődik a Kapucinus templomban. Az ünnepi alkalomra mindenkit szeretettel vár a kapucinus közösség.

6. Kalendáriumok, fali-naptárak és karácsonyi képeslapok jövő vasárnaptól kaphatók mindkét templomban.

7. Megjelent a SZEM egyházmegyei magazin őszi száma. Családonként egy példány ingyen elvihető. Önkéntes adományokat köszönettel fogadunk.

A miseszándékok itt olvashatóak

október 29. ÉVKÖZI 30. VASARNAP

október 29. - november 4.

1. Hétfőn az esti szentmise után a Női kör tart gyűlést a Szent Imre közösségi házban.

2. Csütörtökön, Mindenszentek ünnepén 3/4 8-kor, 1/4 12-kor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék, a 9 órai szentmise elmarad. Az este 6 órai szentmisét egyházközségünk összes halottjáért mutatjuk be.

3. Pénteken, Halottak napján köznapi miserend lesz.

4. A temetőkben Halottak napján délután 3 órakor tartunk közös imát az elhunytakért, majd megáldjuk az új sírköveket. Az igényt a helyszínen kérjük jelezni!

5. Halottak napjának nyolcadában minden nap lehet teljes búcsú nyerhető elhunytjaink számára, Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy elimádkozásával a Szentatya szándékára, valamint szentgyónással és szentáldozással.

6. Pénteken első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Rókus kápolnában.

7. Vasárnap délelőtt 10 órakor, ünnepi szentmise keretében áldja meg a megújult Szent Kereszt templomot a megyéspüspök atya. Ebből adódóan délelőtt csak 3/4 8-kor lesz szentmise a Kapucinus templomban, és 9 órakor sem tartunk szentmisét.

8. Jövő hétfőn este 6 órakor a Gazdasági bizottság tart megbeszélést a plébánián.

9. Az Egyházközségi Karitász és a Szociális bizottság szeretettel várja minden kedves idősödő testvérünket, az énekléssel és beszélgetéssel egybekötött szeretet-vendégségre, mely november 10-én, szombaton, 14 órakor kezdődik a Szt. Erzsébet Iskola tornatermében. Személyszállítási igényt a sekrestyében, a plébánia irodájában vagy az Öregek Napközi Otthonában szíveskedjenek jelezni!

10. Stefano testvér pappá szentelése tegnap délután történt az olaszországi Rovigóban. Móri újmiséjének idejét, visszaérkezését követően hirdetni fogjuk. Imádkozzunk az újmisésért!

11. A rendőrség a móri televízióban közzé tette, hogy a plébánosi lakásból eltűnt bankkártyákkal ismeretlen tettes visszaéléseket követett el. Hirdetjük testvéreinknek, hogy a visszaélések nem érintették a móri egyházközség vagyonát, a bankkártyák ugyanis, melyeket a plébános őrzött, a lelkipásztori körzethez tartozó többi egyházközség tulajdonai voltak. A móri egyházközség pénzvagyonát, s annak bankszámláit eddig is, és ezután is a gazdasági bizottság és a hivatalosan megbízott egyházközségi pénztáros kezeli.

A miseszándékok itt olvashatóak

október 21. ÉVKÖZI 29. VASARNAP

október 21. - október 28.

1. Missziós vasárnap van. A perselygyűjtéssel a missziók javát segítjük.

2. E héten kivételesen szerdán lesz a hét első tanítási napja, ezért nem hétfőn, hanem szerdán kezdődik 1/4 9-kor a reggeli szentmise.

3. Csütörtökön délután 5 órakor, a Szent Erzsébet iskola tornatermében, Dr. Kiszely István antropológus lesz vendége az "Esti beszélgetések" sorozatnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A plakát az előtérben megtekinthető.

4. Szombaton lesz az olaszországi Rovigóban, Stefano testvér pappá szentelése. Imádkozzunk érte!

5. Jövő vasárnapra virradóra állítjuk át az órákat, a téli időszámítás szerint.

6. Jövő vasárnap a 9 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

7. Kérjük jelentkezzenek a plébánián azok a jegyesek, akik a következő naptári év első felében kívánnak házasságot kötni, hogy a fölkészülést megbeszélhessük.

8. Előre hirdetjük, hogy két hét múlva, november első vasárnapján, délelőtt 10 órakor, ünnepi szentmise keretében áldja meg a megújult Szent Kereszt templomot a megyéspüspök atya. Ezen a vasárnapon, tehát november 4-én, délelőtt csak 3/4 8-kor lesz szentmise a Kapucinus templomban.

A miseszándékok itt olvashatóak

október 14. ÉVKÖZI 28. VASARNAP

október 14. - október 21.

1. A teljes képviselőtestület gyűlését hétfőn este 7 órakor tartjuk a Szent Imre közösségi házban.

2. Pénteken este 6 órakor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

3. A Szent Vendel kápolnában szombaton reggel 7 órakor, szentmisével ünnepeljük a kápolna búcsúját.

4. Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz, a perselygyűjtéssel a missziók ügyét fogjuk támogatni.

5. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián azok a jegyesek, akik a következő naptári év első felében kívánnak házasságot kötni, hogy a fölkészülést megbeszélhessük.

6. Jövő hétfőn, 22-én, mely munkaszüneti nap lesz, helyreállítás utáni nagytakarítást hirdetünk a plébániatemplomban. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy nagy összefogással tudjunk rendet tenni a templomban, előkészítve a november első vasárnapján sorra kerülő templom-megáldást. Kérjük, hogy a takarításban résztvevők takarítóeszközöket is hozzanak magukkal. Takarítószerekről a plébánia gondoskodik.

A miseszándékok itt olvashatóak

október 7. ÉVKÖZI 27. VASARNAP

október 7. - október 14.

1. Ezen a vasárnapon, délelőtt 3/4 10-kor, német nyelvű szentmise lesz a Kapucinus templomban.

2. A rózsafüzér-társulati szentórát, a bornapokra való tekintettel, jövő vasárnap délután 3 órakor tartjuk.

3. Október hónapban a rózsafüzér ájtatosságok hétköznaponként, fél 6 előtt 10 perccel, az esti szentmisék előtt kezdődnek a Kapucinus templomban.

4. Hétfőn Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. A szentmisék a köznapi miserend szerint kezdődnek.

5. A lelkipásztori munkacsoport gyűlése, kedden este, negyed 8-kor kezdődik a plébánián

6. Szeretettel várjuk a plébánián, pénteken este 7-kor azokat, akik ebben az évadban szívesen járnának felnőtt bibliaórára, hogy az összejövetelek időpontját és tartalmát egyeztessük.

7. Péntekenként este nyitva tartjuk a Kapucinus templomot, fél 9-től fél 11-ig. Szeretettel várunk mindenkit, aki személyes imádságban szeretne elidőzni az Úr jelenlétében. Ugyancsak, minden szombaton, délelőtt 9-től 12-ig szentgyónásra, imádságra nyílik lehetőség a Kapucinus templomban.

8. A bodajki-fatimai áhítatra szombaton 4 órakor indul az autóbusz, a Kapucinus térről.

9. A teljes képviselőtestület gyűlését jövő hétfőn este 7 órakor tartjuk a Szent Imre közösségi házban.

A miseszándékok itt olvashatóak

ÉVKÖZI 23. VASARNAP

szeptember 2. - szeptember 16.

1. Jövő vasárnap lesz a bodajki nagybúcsú. A program a faliújságon Megtalálható. A vasárnapi, püspöki szentmise Bodajkon 10 órakor kezdődik.

2. A bodajki fatimai áhítatra csütörtökön délután 5 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

4. Szombaton ünnepeljük a bérmálás szentségének kiszolgáltatását a Kapucinus templomban. Aki csak tud, jöjjön el a szombaton 16 órakor kezdődő bérmálási szentmisére, hiszen a bérmálás az egész közösség számára nagy ünnep, és a fiatalok imádságos részvételünkből is bátorítást kapnak. Kérjük a képviselőtestület tagjait, a szentmise után vegyek át bérmálásra szóló meghívójukat a sekrestyében.

5. A plébániatemplom fölújításának első szakasza lassan befejeződik, s néhány heten belül ismét birtokba vehetjük megújuló templomunkat. Ehhez azonban szükséges, hogy a templom rendbetételében és takarításában, nagy számban összefogjunk. E hét szombatján reggel 9 órától férfiak segítségét kérjük a padok és berendezési tárgyak helyreállításához, asszonyokét pedig a takarítás megkezdéséhez. A takarítást jövő szombaton szeretnénk, hasonló segítséggel befejezni. A hónap végére a plébániatemplomban így olyan helyzetet teremthetünk, hogy ott szentmisére összejöhessünk. A templom megáldása november első vasárnapján lesz.

ÉVKÖZI 21. VASARNAP

augusztus 26. - szeptember 2.

1. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

2. Vasárnap délután 3 órakor szentóra és rózsafüzér titokcsere kezdődik a Kapucinus templomban.

3. Előre jelezzük, hogy szeptember 3-an hétfőn este 7-kor a gazdasági munkacsoport szamara megbeszélés lesz a plébánián.

4. Szívből köszönjük mindazok szolgálatát, akik a sörédi tábor szervezésében, lebonyolításában étkeztetésében segítettek.

ÉVKÖZI 20. VASARNAP

augusztus 19. - augusztus 26.

1. Szívből köszönjük a péntek és szombat délelőtti takarításban és templomrendezésben való segítséget minden résztvevőnek. Ennek kapcsán tájékoztatjuk testvéreinket, hogy plébániatemplomunk részleges felújítása jó ütemben halad, s terveink szerint, a templom búcsújától, szeptember 14-től ismét tarthatunk ott szentmiséket. Elkészült a templom teljes villamos-rendszerének felújítása. Jelenleg a szentély festése folyik, ezzel - reményeink szerint - ebben a hónapban teljessé válik a főhajó megújulása. Mire a szeptember beköszönt, a színes üvegablakok restaurálása és pótlása is megtörténik. Ezek után kezdődhet el a restaurált orgona visszaépítése és behangolása, mely még néhány havi munkát igényel. A már elkészült munkálatok értéke eléri a 22 millió forintot, mely összeget az egyházközség saját forrásaiból, az önkormányzat rendes, évi támogatásából, és a hívek nagylelkű adományaiból fedeztünk. Anyagi háttér híján ebben az évben meg nem készülhet el a szentélyben levő freskók, az oltár és a szószék restaurálása, valamint az oldalhajók karzatának kifestése, ill. tetőszerkezetének cseréje. Ezekre a munkákra meg nincs pénzünk, s mivel pályázati lehetőség sincs, újból a kedves hívek támogatását kérjük. Az 5000 Ft-ot meghaladó támogatásokról adóigazolást tudunk adni. A támogatást személyesen a plébánián, vagy a kapucinus templomban kitett csekkeken fizethetjük be. Szíves segítségüket előre is köszönjük.

2. Szent István király ünnepén délelőtt 3/4 8-kor és 1/4 12kor, valamint este 6 órakor kezdődnek szentmisék.

3. A szeptember 9-en tartandó csatkai búcsúra zarándoklat indul, melyre Flatsker Ferencnénél lehet jelentkezni.

ÉVKÖZI 19. VASARNAP

augusztus 12. - augusztus 19.

1. Holnap este fatimai áhítatot tartanak Bodajkon. Az autóbusz a Kapucinus térről délután 5 órakor indul.

2. Szerdán ünnepeljük Nagyboldogasszony ünnepet. A szentmisén való részvétel az egyház parancsa szerint kötelező. Ünnepi miserendet tartunk, előesti szentmisével. A 1/4 12 órai szentmise elmarad.

3. Csütörtökön lesz a Szent Rókus kápolna búcsúnapja. A kápolnában reggel 7 órakor kezdődik a szentmise.

4. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Vendel kápolnában szentmisét tartunk.

5. Szombaton este fel 6-kor Szent Imre születésének 1000. évfordulóját ünneplő koszorúzás lesz a püspökség előtti téren elhelyezett emléktáblánál, majd szentmise kezdődik a Székesfehérvári bazilikában a Püspöki Kar részvételével. A koszorúzásra és a szentmisére Püspök atya mindenkit szeretettel var.

6. Pénteken reggel 9-től segítséget kérünk a templomtakarítóktól és más asszonyoktól a plébániatemplom részleges takarításában, szombaton reggel 9-tol pedig a férfiakat és fiatalokat varjuk ugyanoda, a padok helyretételéhez és más munkálatokhoz. A segítséget előre is köszönjük.

7. Püspök atya augusztus 1.-től, társ-plébániaként Mórhoz csatolta Pusztavámot, Bokodot és Dadot. A móri miserendet ez annyiban változtatja, hogy jövő vasárnaptól fel 10 helyett 9 órakor kezdődik a diákmise.

8. Jövő vasárnap Szent István király ünnepének előestéje lesz. A városi kenyérmegáldáshoz igazodva, fél órával korábban, fel 6-kor kezdődik az esti szentmise, majd fel 7-kor, a Lamberg-kastely udvarán kerül sor az ökumenikus kenyérmegáldásra. Templomainkban az ünnep kapcsán külön kenyérmegáldást nem tartunk.

ÚRNAPJA

június 10. - június 17.

1. Június 13-an, szerdán délután 5 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről a bodajki, fatimai áhítatra.

2. Pénteken, Jézus szíve ünnepen a szentmisék köznapi rend szerint kezdődnek. A reggeli szentmise után elimádkozzuk a Jézus szíve litániát.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

4. Házaspárok számára lesz lelkigyakorlatos hétvége a MÉCS közösség szervezésében június 22-e, péntek estétől szombat délutánig. Szórólapokat a hátsó padokon találhatunk, jelentkezni a plébánosnál lehet.

5. A meghirdetett ifjúsági és gyermektáborokba korlátozott számban még lehet jelentkezni. Jelentkezési lap a plébánosnál kapható.

SZENTHÁROMSAG VASÁRNAPJA

június 3. - június 10.

1. Ma, Szentháromság vasárnapján, a Kapucinus templom búcsúnapját ünnepeljük. A szokásos feltételek mellett teljes búcsú nyerhető. A mai napon meg el lehet végezni az Egyház törvénye által előírt, húsvéti szentáldozást.

2. Hétfőn este 7 órakor a képviselőtestület tagjait várjuk a Szent Imre közösségi házban tájékoztatásra, és az Úrnapi körmenet megbeszélésére. Ugyancsak hétfőn, az esti mise után, a Szent Imre közösségi ház másik termében lesz a Katolikus Nők Körének megbeszélése.

3. Szombaton délután 4 órakor ministránsgyűlés lesz a Kapucinus templom sekrestyéjében, ahol az úrnapi körmenetet fogjuk elpróbálni.

4. Jövő vasárnap, Úrnapján a ? 8 órai szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet a szokott útvonalon. Az összegyűjtött virágszirmokat kérjük előző nap, azaz szombaton a Kapucinus templom folyosójára hozni. Úrnapján délelőtt a fél 10 órakor kezdődő szentmise elmarad

5. ,Kincskereső" címmel ifjúsági tábort szervezünk a 14 éven felüliek számára július 8-14-ig. A jelentkezést mielőbb Virág Péternek, vagy Tényiné Helgának lehet leadni. A felsősök számára is lesz hittanos tábor,,Napfivér Holdnővér" címmel, augusztus 13-19-ig. A jelentkezést mielőbb Orsi néninek, vagy a plébánián lehet leadni. A jelentkezési lapok mindkét táborra a plébánosnál vagy a plébánián szerezhetők be.

6. Házaspárok számára lesz lelkigyakorlatos hétvége a MÉCS közösség szervezésében június 22-e, péntek estétől szombat délutánig. Szórólapokat a hátsó padokon találhatunk, jelentkezni a plébánosnál lehet.

7. A Székesfehérvári egyházmegye várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik papi hivatást ereznek, és szeretnének a szemináriumba jelentkezni. Kérjük, hogy a plebánosnál jelezzek szándékukat.

8. Az egyházmegye fiataljai aláírásgyűjtést kezdeményeztek Kaszap István boldoggá avatásának előmozdítására. Az íveket a szentmise után az előtérben írhatják alá mindazok, akik a kezdeményezéssel egyetértenek.

PÜNKÖSD VASÁRNAPJA

május 27. - június 3.

1. Pénteken elsőpéntek lesz. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét tartunk a Szent Rókus kápolnában

2. Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján, a Kapucinus templom búcsúnapját ünnepeljük. Délután 3 órakor szentórát és rózsafüzér titokcserét tartunk.

3. "Kincskereső" címmel ifjúsági tábort szervezünk a 14 éven felüliek számára július 8-14-ig. A jelentkezést mielőbb Virág Péternek, vagy Tényiné Helgának lehet leadni. A felsősök számára is lesz hittanos tábor, Napfivér Holdnővér" címmel, augusztus 13-19-ig. A jelentkezesd mielőbb Orsi néninek, vagy a plébánián lehet leadni. A jelentkezési lapok mindkét táborra a plébánosnál vagy a plébánián szerezhetők be.

4. Jövő hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban, melyre minden testületi tagot szeretettel várunk.

5. Házaspárok számára lesz lelkigyakorlatos hétvége a MÉCS közösség szervezésében június 22-e, péntek estétől szombat délutánig. Szórólapokat a hatsó padokon találhatunk, jelentkezni a plébánosnál lehet.

6. A Székesfehérvári egyházmegye várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik papi hivatást éreznek, és szeretnének a szemináriumba jelentkezni. Kérjük, hogy a plébánosnál jelezzék szándékukat.

URUNK MENNYBEMENETELE

május 19. - május 26.

1. Orbán napi szentmisét mutatunk be a Kecske-hegyi Szt. Orbán kápolnában pénteken reggel 7 órakor.

2. Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapját ünnepeljük. Szombaton este fel 9tol Szentlélekváró virrasztásra hívjuk testvéreinket a Kapucinus templomba.

3. A Pünkösd vasárnapi szentmisék a már meghirdetett ideiglenes miserend szerint kezdődnek a Kapucinus templomban: délelőtt 3/4 8kor, fél 10-kor és 1/412-kor, este pedig 6 órakor. A plébániatemplomban nem lest szentmise.

4. A Pünkösd vasárnapi szentmisék után a fiatalok saját készítésű süteményt kínálnak megvételre, melynek árával a nyári ifjúsági programokat segítjük.

5. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a Bodajk Balinkai Tölgyes táborban. Püspök atya szeretettel varja a móriakat is. A program délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart, és minden korosztályt érint. Plakát a hirdetőtáblán található. 9-kor különbusz indul a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide a program után.

6. A református egyházközség Pünkösdhétfő estejen szeretettel var minket is a hagyományos pünkösdhétfői ökumenikus együttlétre. A program 5 órakor kezdődik.

7. ,Kincskereső" címmel ifjúsági tábort szervezünk a 14 éven felüliek számára július 8-14-ig. A jelentkezési lap a plébánosnál vagy a plébánián kapható. A jelentkezést mielőbb Virág Péternek, vagy Tényiné Helgának lehet leadni.

8. A felsősök számára is lesz hittanos tábor ,Napfivér Holdnővér" címmel, augusztus 13-19-ig. A jelentkezési lap a plébánosnál vagy a plébánián kapható. A jelentkezést mielőbb Orsi néninek, vagy a plébánián lehet leadni.

MÁJUS 13. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

május 13. - május 19.

1. Hétfőtől a plébániatemplom felújítási munkáinak befejezéséig a hétköznapi és a vasárnapi szentmisék egyaránt a Kapucinus templomban lesznek. A vasárnapi szentmisék jövő vasárnaptól kezdve delelott ? 8-kor, fél 10-kor es 1/4 12-kor, este pedig 6 órakor kezdődnek.

2. Hétfőn este 7 órakor a gazdasági munkacsoport gyűlését tartjuk a plébánián.

3. A rózsafüzér titokcsere kedden, az esti szentmise után lesz a Kapucinus templomban.

4. Csütörtökön az egész egyházmegyében eukarisztikus ünneplést tartunk délután 5 órától este 7 óráig. Móron a Kapucinus templomban varjuk a litániára és a szentmisére testvéreinket. 5 órától szentségimádás, fél 6-tól litánia, 6 órától szentmise lesz. 5 órától a szentgyónás elvégzésére is lesz lehetőség.

5. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

6. Jövő vasárnap fogadalmi zarándoklatra megyünk Celldömölkre. Celldömölkön az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Az autóbusz 7 órakor indul a Kapucinus térről.

7. Felhívjuk azok figyelmet, akik személyi jövedelemadó bevallásukat még nem küldték el, hogy az adó egy százalékával egyházunkat, második egy százalékával a Katolikus Iskola alapítványt, vagy a Bicebóca klubot támogathatjuk. Tájékoztató plakát és rendelkező nyilatkozat a templom bejáratánál található.

MÁJUS 6. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

május 6. - május 13.

1. Ma este fel 6-kor a Plébániatemplomban, hétköznaponként ugyancsak fel 6-kor a Kapucinus templomban lesznek a májusi litániák.

2. A Karutász-csoport megbeszélést tart kedden este 7-kor a Szent Imre közösségi házban.

3. A szerda esti szentmisét a móri tragédia áldozataiért mutatjuk be, majd a fel 7-kor, a tragédia 5 éves évfordulójáról megemlékezve ökumenikus istentisztelet tartunk. Ezt követően a város szervezésében gyertyás felvonulás lesz a tragédia színhelyére.

4. Pénteken este fel 9-kor ferences imaestre várjuk testvéreinket a Kapucinus templomban "Megáldalak!"- címmel.

5. PÉNTEKIG a reggeli szentmiséket a Kapucinus templomban mutatjuk be. Pénteken délután 5 órától a plébániatemplomban ismetelten nagytakarítást szervezünk. Kérjük a fiatalok és a férfiak segítséget is. Szombaton reggel a szentmisét már a Plébániatemplomban mutatjuk be, ennek keretében lesz az elsőáldozás előtti keresztelések kiszolgáltatása, majd pedig az elsoáldoz6k gyóntatása és próbája a megbeszélt rend szerint.

6. Az Egyházközségi Karitász szervezésében e hét szombatján du. 2-kor tartjuk az idősek délutánját. Minden idős testvérünket szeretettel várjuk a Szent Erzsébet iskola tornatermében. A szállítási igényt az Öregek napközi otthonában, vagy a plébánián jelezzük.

7. Jövő vasárnap lesz az elsőáldozás. A plébániatemplomban kivételesen nem lesz 9 órai szentmise, hanem egy órával korábban, 8 órakor kezdődik az elsőáldozás szentmiséje.

8. Vasárnap, május 13-án, a bodajki Fatimai áhítatra 3 órakor indul az aut6busz a Kapucinus térről.

9. A Celldömölkre induló autóbuszon van meg néhány hely. Jelentkezni Buderer Ferencnénél lehet. A biciklis változat résztvevői ma meg jelentkezhetnek a plébánosnál. A biciklis zarándoklat résztvevőinek jövő hét pénteken az esti mise után megbeszélés lesz a Szent Imre Közösségi Házban.

április 29. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

április 29. - május 6.

1. A mai perselygyűjtés egyházmegyei célra történik: adományainkkal a Szigetszentmiklós templomának építését segítjük

2. Május 1-én katolikus karizmatikus találkozó lesz a fehérvári Szent István művelődési házban. A részletes programot tartalmazó plakát az előtérben található.

3. A májusi litániák az esti szentmisék előtt fel 6-kor kezdődnek, vasárnaponként a Plébániatemplomban, hétköznaponként a Kapucinus templomban.

4. Pénteken első péntek. A betegeket a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Rókus kápolnában.

5. Pénteken este fél 8-kor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

6. A most következő héten a plébániatemplom villamos-vezetékeinek felújítása miatt a reggeli szentmisék meg a Kapucinus templomban lesznek, változatlan időpontban. Szombaton a reggeli szentmise után a plébániatemplomban ismételten nagytakarítást tartunk. Kérjük a férfiak segítséget is.

7. Jövő vasárnap, május első vasárnapján, a délelőtt 1/4 11 órai szentmisén az édesanyákat köszöntjük. A szentmise végen virágmegáldás lesz, hogy a megáldott virággal köszönthessük az édesanyákat. Kérjük, hogy az e célra szánt virágot 10 órára hozzuk a sekrestyével szemközti helyiségbe. Anyák napja miatt az első vasárnapi szentségimádás és a rózsafüzér titokcsere, későbbi időpontban kerül megtartásra.

8. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 20-an, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napokon lesz. Az autóbuszos változatra Buderer Ferencnénél jelentkezhetünk.

április 22. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

április 22. - április 29.

1. A most következő héten a plébániatemplom villamosvezetékeinek felújítása miatt a reggeli szentmisék meg a Kapucinus templomban lesznek, változatlan időpontban. Szombaton a reggeli szentmise után a plébániatemplomban ismetelten nagytakarítást tartunk. Kérjük a férfiak segítséget is.

2. Pénteken este fel 9 órakor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban. Az imaest címe: "Győz az élet!"

3. Jövő vasárnap a 2008 tavaszán bérmálkozó fiatalok bemutatásán vehetünk reszt a 1/411 órai szentmisén.

4. Jövő vasárnap általános egyházmegyei perselygyűjtés lesz, amellyel a szigetszentmiklósi templom építését támogatjuk.

5. Ugyancsak jövő vasárnap, a 9 órai szentmise után búzaszentelést tartunk a plébániatemplomban.

6. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepen, azaz május 20-án, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz. Az autóbuszos változatra Buderer Ferencnénél jelentkezhetünk.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részvettek és támogattak a 2007.04.14.-én megrendezett Szent Erzsébet Romai Katolikus Általános Iskola bálját. A kedves támogatójegy vásárlókat tájékoztatjuk, hogy a nyertes támogatójegyek számait a bejáratnál lévő hirdetőtáblán nézhetik meg és Kovács Béla igazgató úrtól vehetik át az iskolában.

április 15. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

április 15. - április 22.

1. A most következő héten a plébániatemplom villamosvezetékeinek felújítása miatt a reggeli szentmisék a Kapucinus templomban lesznek, változatlan időpontban. Szombaton a reggeli szentmise után a plébániatemplomban ismetelten nagytakarítást tartunk. Kérjük a férfiak segítséget is.

2. A lelkipásztori munkacsoport megbeszélését csütörtökön este 7 órakor tartjuk a plébánián.

3. Pénteken este fel 8-kor felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián.

4. A ferences imaestet a meghirdetett időponttól eltérően, jövő pénteken fogjuk megtartani.

5. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Vendel kápolnában is lesz szentmise.

6. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepen, azaz május 20-án, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz. Az autóbuszos változatra Buderer Ferencnénél jelentkezhetünk.

7. A befizetett személyi jövedelemadó egy százalékával egyházunkat, második egy százalékával a Katolikus Iskola alapítványt, vagy a Bicebóca klubot támogathatjuk. Tájékoztató plakát és rendelkező nyilatkozat a templom bejáratánál található.

8. Jövő vasárnap, a papi hivatások világnapja kapcsán, Szemere János papnövendék fog prédikálni a délelőtti szentmiséken. A diákmisén felnőtt keresztelés lesz a Kiskórus közreműködésével.

április 1. HÚSVÉTVASÁRNAP

április 8. - április 15.

1. Holnap, húsvéthétfőn 1/4 11 órai szentmisét nem tartunk. A gyerekeket a többi szentmisére varjuk. A kórházi kápolnában húsvéthétfőn 11-kor lesz húsvéti szentmise.

2. Ebben az évben is megszervezzük a celldömölki zarándoklat kerékpáros változatát. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A zarándoklat Urunk Mennybemenetele ünnepén, azaz május 20-án, illetve az azt megelőző pénteki és szombati napon lesz. Aki a kerékpáros változatra jelentkezik, a plébánosnál, aki az autóbuszra, Buderer Ferencnénél jelentkezzék.

3. Kedden 7 órára szeretettel varjuk megbeszélésre a plébániára az egyházközségi munkatársakat.

4. Pénteken, április 13-án a bodajki fatimai áhítatra 17 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

5. Szombaton este a katolikus iskola szülői munkaközössége által rendezett bálra hívjuk testvéreinket. Információ az előtérben elhelyezett plakáton található. A részvétellel az iskolát támogatjuk.

április 1. VIRÁGVASÁRNAP

április 1. - április 8.

1. Hétfőn reggel fel 9-tol nagytakarítás lesz a Kapucinus templomban.

2. A betegeket, akik húsvét kapcsán szeretnének a szentségekhez járulni nagyhétfőn délelőtt látogatjuk. Kérjük jelentkezésüket holnap reggelig.

3. Kedden és szerdán délután 4-tot 6 óráig gyónási lehetőség lesz a Kapucinus templomban, ahol két gyóntató atya is rendelkezésre áll.

4. Szerdán a szentmise után a plébániatemplomban lesz nagytakarítás, melyhez férfiak segítséget is kérjük.

5. Nagycsütörtökön este 6 órakor a Kistemplomban lesz az utolsó vacsora szentmiséje. Ezt követi a "Jeremiás siralmai", Jézus búcsúbeszéde, majd közösségi és egyéni virrasztás 10 óráig. Nagvpénteken délután háromkor a Plébániatemplomban végzünk keresztutat, ezt követi a szentsír megnyitása, és szentsír-látogatás fél 6-ig. Este 6 órakor kezdődik a Kapucinus templomban a Passió-éneklés, kereszthódolat és áldoztatás. Ezután a Kapucinus templomban 8 óráig lehet a szentsírt látogatni. A keresztút a Kálvárián, nagypénteken este 8 órakor kezdődik. A Nagypéntek szigorú böjti nap. Nagyszombaton a Kapucinus templomban reggel 8-tól délig, a Plébániatemplomban reggel 8-tól este 6-ig lehet szentsír-látogatást végezni. Ugyanitt este 6kor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.

6. A Húsvét ünneplését vasárnap, a pirkadat előtt 5 órakor kezdjük a tűzszenteléssel, melyet a Plébániatemplom-kertben tartunk. Ezt követik a szertartások, majd az allelujás szentmise. Az ételszentelés majd a feltámadási körmenet reggel 7-kor kezdődik. A körmenet után közvetlenül ünnepi szentmisét, majd ételszentelést tartunk a Kapucinus templomban. Húsvétvasárnap ezen felül a Plébániatemplomban negyed 11 és 18 órakor, a Kapucinus templomban negyed 12 órakor lesznek szentmisék. A nagyhéti szertartások programját és a gyóntatás rendjét plakáton is megtalálhatják a templom bejáratánál.

7. Húsvétra készülő kézműves foglalkozást tartunk szombaton délelőtt 9 órától 11 óráig, a Szent Imre közösségi házban, a gyerekek és szüleik szamara.

március 25. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

március 25. - április 1.

1. A mai vasárnapon országos gyűjtést tartunk a szentföldi keresztények támogatására.

2. A szentmise után Bicebóca klub által készített húsvéti képeslapokból lehet vásárolni a bejáratnál.

3. A Katolikus Nők Köre hétfőn délután 2 órakor készíti a virágvasárnapi barkacsokrokat a közösségi házban. Mindenkit szeretettek varnak, aki ebben segíteni tud.

4. Az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait hétfőn este 7 órakor várjuk a húsvéti feladatok megbeszélésére a Szent Imre közösségi házba.

5. Péter Pál atya távolléte alatt a plébániatemplomban a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás. A szentmisék előtt és után, valamint meghirdetett időpontokban lehet a szentgyónást elvégezni. Előre jelezzük, hogy a nagykedden és nagyszerdán délután, valamint a húsvét előtti napokban külön gyónási alkalmak lesznek a húsvéti szentgyónás elvégzésére.

6. Jövő vasárnap Virágvasárnap. A Kapucinus templomban a 3/4 8 órai szentmise elején tartjuk a barkaszentelést. A Plébániatemplomban délelőtt csak egy szentmise lesz, fel 10 órai kezdettel. Ekkor tartjuk a barkaszentelési kormenetet és a passióéneklést.

7. Megjelent a SZEM egyházmegyei magazin nagyböjti száma. A hátsó padokról szabadon elvihető. Az önkéntes adományokat köszönettel fogadjuk.

8. A befizetett személyi jövedelemadó egy százalékával egyházunkat, második egy százalékával a Katolikus Iskola alapítványt, vagy a Bicebóca klubot támogathatjuk. Tájékoztató és rendelkező nyilatkozat a templom bejáratánál található.

9. A meghirdetett húsvéti nagytakarítás a Plébániatemplomban a felújítási munkálatok miatt ezen a heten elmarad.

március 18. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

március 18. - március 25.

1. A Kapucinus templomban a keresztút pénteken, negyed 6-kor kezdődik. Nagyböjt idején vasárnaponként a Plébániatemplomban szinten 1/4 6-kor tartunk keresztutat.

2. A nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédek szombaton délelőtt 9 órakor kezdődnek a Kapucinus templomban. Kis szünetekkel két lelkigyakorlatos elmélkedésen vehetünk reszt, a harmadik elmélkedés a fel 12-kor kezdődő szentmise keretében hangzik el. A lelkigyakorlatot Dr Kerényi Lajos piarista szerzetes atya fogja tartani. A szünetekben az általa írt könyvekből lehet vásárolni.

3. Ugyancsak szombaton 10 órai kezdettel tudományos konferencia lesz Szent Imre és Szent Erzsébet életéről jeles történészek előadásaival, a székesfehérvári Szent István művelődési házban. A program az egyházmegyei Szent Imre-év, és az országos Szent Erzsébet-év keretében kerül megrendezésre. Az érdeklődőket szeretettel várják.

4. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföldön elő, palesztin keresztény közösségek támogatására.

5. Jövő- vasárnap a Bicebóca klub által készített húsvéti képeslapokból lehet vásárolni a szentmisék után.

6. Jövő hétfőn a reggeli szentmise után tervezzük a plébániatemplom tavaszi nagytakarítását. Minden segítséget köszönettel veszünk, férfiak segítségére is számítunk.

7. Jövő hétfőn este 7 órára a teljes képviselőtestületet várjuk a közösségi házban a nagyheti szolgálatok megbeszélésére.

8. Értesítjük a kedves testvéreket, hogy Péter Pál testvér, a jövő héttől bibliai tanulmányok okából, mintegy három hónapra Jeruzsálembe utazik.

március 11. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

március 11. - március 18.

1. A Gazdasági munkacsoport megbeszélése hétfőn este 6 órakor kezdődik a plébánián.

2. A bodajki Fatimai áhítatra kedden délután 3-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. A Kapucinus templomban a keresztút pénteken, negyed 6-kor kezdődik. Nagyböjt idején vasárnaponként a Plébániatemplomban szinten 1/4 6-kor tartunk keresztutat.

4. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Vendel kápolnában is lesz szentmise.

5. Szombaton fel 10-től a Vértesi esperesi kerület lelki napját tartjuk a katolikus iskola tornatermében. Vendég előadónk Brückner Ákos ciszterci szerzetes atya. A lelki nap a Püspök atya által bemutatott, délután 3-kor kezdődő szentmisével ér véget. A lelki napra és a szentmisére mindenkit szeretettel varunk. A karitász csoport kéri azok segítséget, akik az alkalomra pogácsát, vagy száraz teasüteményt tudnának készíteni. Kérjük, szándékukat Szabó Margit karitász vezetőnél jelezzék.

6. Előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédek ebben az esztendőben egy napon, mégpedig szombathoz egy hétre, március 24-en délelőtt lesznek. A lelkigyakorlatot Dr. Kerényi Lajos, piarista atya fogja tartani. A részleteket jövő vasárnap hirdetjük.

7. Nemzeti ünnepünkön, 10 órakor kezdődik a városi megemlékezés, melynek keretében az új 48-as emlékmű ökumenikus megáldására is sor kerül. Jó lenne, ha a közös megemlékezésen minél teljesebb számban jelen lennénk.

március 4. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

március 4. - március 12.

1. Félix testvér szerdára virradó éjszaka, életének 79. évében, és szerzetesi fogadalmának 14. évében váratlanul elhunyt. Temetése itt Móron, szombaton délelőtt lesz. A részleteket a Kapucinus közösség később tudja közzé tenni.

2. A gazdasági munkacsoport megbeszélését kivételesen nem holnap, hanem jövő hétfőn tartjuk meg, este 6 órai kezdettel.

3. Péter Pál testvér e hét csütörtökjén és péntekjén fogja felkeresni az elsőpéntekes betegeket.

4. Pénteken az esti szentmise előtt, negyed 6-kor keresztutat imádkozunk a Kapucinus templomban. Ugyancsak pénteken, fel 9 órai kezdettel ferences imaest kezdődik, melynek címe: "A szegény és keresztrefeszített Krisztus"

5. Pénteken este fel 8-kor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián, ahonnan együtt megyünk föl a kapucinus templomba, reszt venni a ferences imaesten.

6. Esperes-kerületi lelki napot tartunk felnőttek szamara Móron, Szent Erzsébet évében, március 17-én szombaton 9 órától délután 4-ig a Katolikus Iskola épületében. A lelki nap témája: embertársaink szolgálata Jézus Krisztus és Szent Erzsébet szellemében. Kérjük a testvéreket, jelezzek a plébánián részvételi szándékukat, s azt is, ha segítőként tudnak résztvenni a találkozón.

7. A befizetett személyi jövedelemadó egy százalékával egyházunkat, második egy százalékával a Katolikus Iskola alapítványt, vagy a Bicebóca klubot támogathatjuk. Tájékoztató és rendelkező nyilatkozat a templom bejáratánál található.

február 18. ÉVKÖZI 7. VASARNAP

február 18. - február 25.

1. A teljes képviselőtestület számára hétfőn este 7 órakor a Szt. Imre közösségi házban tartunk gyűlést, melynek témája a zárszámadás és a költségvetés megtárgyalása.

2. Szerdán elkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise.

3. A nagyböjti időben keresztútjárást tartunk vasárnaponként negyed 6-kor a plébániatemplomban, és péntekenként negyed 6-kor a Kapucinus templomban.

4. Pénteken este 7 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

5. Szombaton 10-12-ig a Szent Erzsébet Kat. Iskolában a nagycsoportos óvodások szamara tartunk játszóházat, melyre a gyerekeket szüleikkel együtt szeretettel várjuk. A plakát az előtérben megtekinthető.

6. Előre hirdetjük, hogy a most kezdődő hetet követő héten, 26-a hétfőtől márc. 2-a péntekig a kapucinus templomban nem lesz Szentmise, és délelőttönként sem lest templomi nyitva tartás.

7. Jövő vasárnap a perselygyűjtés országos gyűjtés lesz, mellyel a magyarországi katolikus iskolák ügyét segítjük.

február 11. ÉVKÖZI 6. VASARNAP

február 11. - február 18.

1. A bodajki Fatimai áhítatra kedden délután 3-kor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

2. Pénteken este fel 9 órai kezdettel ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban, Együtt... a világban!"- címmel.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

4. Előre jelezzük, hogy hétfőhöz egy hétre, 7 órai kezdettel képviselőtestületi gyűlést tartunk.

5. A személyi jövedelemadó 1%-arol ez évben is lehet a katolikus egyház javára rendelkezni. Fölhívjuk azok figyelmet, akik számára a munkahelyükön készítik az adóbevallást, hogy a rendelkező nyilatkozatot a lezárt és aláirt borítékban, adják át a munkahelyi ügyintézőnek. Az 1 %-ról való rendelkezés a rendelkező számára semmibe se kerül, mégis sokat segíthetünk vele intézményeink fenntartásában, és a nyugdíjas egyházi személyek támogatásában.

6. A második 1%-ról is rendelkezhetünk, egy erre jogosult közcélú alapítvány javára. Ilyen alapítvány egyházközségünkben, a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bice - boca klub. A két alapítvány tájékoztatója és rendelkező nyilatkozatai a templom hátsó részében megtalálhatok. A rendelkező nyilatkozatot az első 1 % ról szóló nyilatkozattal együtt kell a borítékba helyezni.

február 4. ÉVKÖZI 5. VASARNAP

február 4. - február 11.

1. Ma a szentmisék után Balázs-áldást osztunk.

2. Hétfő este helyett kivételesen szerdán este 6 órakor kezdődik a Gazdasági munkacsoport megbeszélése a plébánián.

3. Csütörtökön a szentmise után TEAEST-et tartunk a Szent Imre közösségi házban, melynek keretében ,Szivárvány" címmel zenés irodalmi előadást hallhatunk, Kovácsné Babos Klára, a Gárdonyi Géza általános iskola igazgatója, és Tényi Helga közreműködésével.

4. Pénteken fel 8-kor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

5. A betegek kenetének közös kiszolgáltatása jövő vasárnap, a negyed 11 órai szentmise keretében, a plébániatemplomban lesz. Kérjük jelezzek azokat a betegeket, akik az alkalomra szállítást igényelnek, ill. azokat az autósokat, akik szállítást vállalnak. A gyerekeket jövő vasárnap kivételesen a 9 órai szentmisére várjuk.

6. Jövő vasárnap a negyed 12 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

7. A Katolikus Iskola Alapítvány várja a személyi jövedelemadó 1%-nak fölajánlását, ugyanígy a Bicebóca Klub is. A plakát az előtérben, a szórólapok használati tájékoztatással a hátsó padokon találhatok.

2007

január 28. ÉVKÖZI 4. VASARNAP

január 28. - február 4.

1. Pénteken, Urunk bemutatása, másnéven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepen, a Kapucinus templomban 9 órakor is lesz szentmise. Szentelt gyertyákat a Plébániatemplomban lehet majd vásárolni, mind saját használatra, mind pedig a templom javára. Urunk bemutatásának ünnepe az egész egyházban a szerzetesek világnapja, melyen szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

2. Pénteken első péntek lesz. A betegeket csütörtökön és pénteken a szokott rendben látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Rókus kápolnában is mutatunk be szentmisét.

3. Balázs-áldást osztunk szombaton, Szt. Balázs ünnepen, s jövő vasárnap, a szentmisék kapcsán.

4. A házassági jubileumokat jövő vasárnap a ?12 órai szentmisén ünnepeljük meg a Kapucinus templomban. Kérjük az egyházi házasságban élő, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnek a közösséget, szándékukat mielőbb jelezzek a plébánián. Az ezüst, arany és gyémántlakodalmas padokon kívül várjuk azok jelentkezését is, akik más kerek, pl. 5, 10, 15 eves évfordulójukat szeretnek közösségben megünnepelni.

5. A szentségimádást és a rózsafüzér titokcserét vasárnap délután 3 órakor tartjuk a Kapucinus templomban.

6. Előre hirdetjük, hogy a betegek kenetének közös kiszolgáltatása két hét múlva vasárnap, február 11-én, a 1/4 11 órai szentmise keretében, a plébániatemplomban lesz. Kérjük jelezzek azokat a betegeket, akik, szállítást igényelnek, ill. azokat az autósokat, akik szállítást vállalnak ezen a vasárnapi délelőttőn.

7. A Katolikus Iskola Alapítvány varja a személyi jövedelemadó 1%-nak fölajánlását, ugyanígy a Bicebóca Klub is. A plakát az előtérben, a felajánló cédulák használati tájékoztatással a hátsó padokon megtálalhatok.

január 21. ÉVKÖZI 3. VASARNAP

január 21. - január 28.

1. Ma este 6 órakor, a nyitó alkalommal kezdődik az imanyolcad a keresztények egységéért. A heten minden este 6 órakor kezdodnek az alkalmak a református templomban.

2. Az imanyolcad ideje alatt a következő eltérések lesznek a szentmisék rendjében: Hétfőtől péntekig a Kapucinus templomban 5 órakor lesznek az esti szentmisék. Szombaton rendes időben, este 6-kor tartjuk az előesti szentmisét. Ma és jövő vasárnap a Plébániatemplomban az esti szentmise elmarad.

3. Pénteken este fél 8-kor felnőtt bibliaóra kezdődik a plébánián.

4. Jövő vasárnap a diákmisén kerül sor az új ministránsok felavatására.

5. Február első vasárnapján, azaz két hét múlva, a Kapucinus templomban, a negyed 12 órai szentmisén ünnepeljük meg a házassági jubileumokat. Kérjük az egyházi házasságban elő, jubiláló házaspárokat, akik részvételükkel megtisztelnék a közösséget, szándékukat jelezzek a plébánián, lehetőleg jövő vasárnap estig. Az ezüst, arany és gyémántlakodalmas párokon kívül várjuk azok jelentkezését is, akik más kerek, pl. 10, 15 eves évfordulójukat szeretnék közösségben megünnepelni. Kérjük a testvéreket, hívják föl az érintett családtagok, barátok figyelmet erre a közös ünneplésre, s biztassak őket a részvételre.

január 14. ÉVKÖZI 2. VASARNAP

január 14. - január 21. -

1. Hétfőn az esti szentmise után a Női kör tart gyűlést a Szent Imre közösségi házban.

2. Csütörtöktökön este 7 órakor a képviselőtestület tagjait varjuk gyűlésre a Szent Imre közösségi házban, hogy a zárszámadásról és költségvetésről döntést hozzunk.

3. Pénteken este fel 9-kor ,Hallgatván" címmel kezdődik a ferences imaest a Kapucinus templomban, Szent Ferenc Isten igéjével való kapcsolatáról. Továbbiakban is minden heten lehetőség nyílik a Kapucinus templomban péntekenként este fel 9-tol 11-ig a csendes imádságra, magunkra eszmélésre.

4. A nagycsoportos óvodások szüleit szeretettel varja a Szent Erzsébet Katolikus Iskola, a jövő tanévben induló első osztállyal kapcsolatos tájékoztatóra, csütörtökön délután fel 5 kor. A bejáratnál kitett plakáton részletes ismertetőt is olvashatunk.

5. Szombaton reggel 7-kor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

6. Szombaton este 7 órakor kezdodik a farsangi jelmezbál a Noi kor szervezésében, az Erzsébet téri művelődési házban. A belépődíjjal a Plébániatemplom ablakainak felújítását segíthetjük. A plakát az előtérben megtekinthető.

7. Jövő vasárnap este 6 órakor, a nyitó alkalommal kezdődik meg az imanyolcad a keresztények egységéért a református templomban. A jövő vasárnapot követő héten minden este 6 órai kezdettel imádkozunk együtt református és evangélikus testvéreinkkel, ugyancsak a református templomban. A jövő vasárnapi esti szentmise ezért kivételesen elmarad, ugyanígy az azt követő vasárnapon is.

8. Február 4-én a negyed 12-kor kezdődő ünnepi szentmise keretében köszöntjük a házassági jubileumot ünneplő párokat. A 10, 25, 50, 60 évvel ezelőtt egyházi házasságot kötött testvéreink jelentkezését kérjük, akiket meghívhatunk a közös ünneplésre.

január 7. VÍZKERESZT VASÁRNAPJA

január 7. - január 14.

1. Holnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepét ünnepeljük. Munkanap réven a szentmisék a hétköznapi rend szerint kezdődnek.

2. A hétfő reggeli szentmise ezen túl ismét 1/4 9-kor kezdődik.

3. Holnap, hétfőn este 6 órai kezdettel a gazdasági munkacsoport tart megbeszélést a plébánián.

4. Pénteken este 7 órakor Pásztor Katalin fuvolista és Mihály Péter orgonista közreműködésével zenei áhítaton vehetünk részt a Kapucinus templomban. A plakát a műsorral az előtérben megtekinthető.

5. Pénteken fel 8-kor felnott bibliaóra kezdődik a plébánián.

6. Szombaton délután 3 órakor a ministránsok "haladó" csoportját várja Péter Pál testvér a Kapucinus templom sekrestyéjében.

7. Szombaton, 13-an a bodajki fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.


Itt olvashatók a 2006-os hirdetések.
Itt olvashatók a 2005-ös hirdetések.