2009

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

december 27. - január 3.

1. Csütörtökön, Szent Szilveszter napján reggeli szentmisét nem tartunk. A plébániatemplomban délután 4 órakor, a Kapucinus templomban este 6 órakor kezdődik az év végi hálaadás.

2. Szilveszter éjszakáján, éjfél előtt fél órával nyitjuk a Kapucinus templomot, ahol rövid szentségimádással, és szentségi áldással kezdhetjük az újesztendőt.

3. Péntek Újév napja, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep. Vasárnapi miserendet tartunk.

4. Mivel első péntek Újév napjára esik, az elsőpéntekes betegeket egy héttel később, január 8-án fogjuk meglátogatni.

5. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

6. Megjelent egyházmegyei magazinunk, a SZEM karácsonyi száma. A bejárattól egy példány családonként ingyen elvihető.

7. A Kapucinus templomban a Betlehem január 3-ig minden nap, délután fél 3 - 5 óráig megtekinthető.

8. A templomainkról készült képes fali naptárak megvételével, 500 Ft-tal támogathatjuk közösségünket. A naptárak teljes ára 1800 Ft, melyet a megrendeléskor fizethetünk be a sekrestyében. Mintapéldány és tájékoztató a faliújságnál található.

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

december 20. - december 27.

1. A karácsonyi szentgyónás elvégzésére hétfőn lesz lehetőségünk, bűnbánati liturgia keretében, délelőtt 9-12, valamint kedden délután 15-18 óráig a Kapucinus templomban.

2. Az egyházközségi képviselőtestületet, valamint a szolgálattevő közösségek tagjait, kedden este 7 órakor szeretettel várjuk karácsonyi köszöntésre a Katolikus Iskola tornatermébe.

3. Hétfőn, kedden és szerdán roráte szentmise lesz, reggel 6 órakor. Csütörtökön, Ádám Éva napján, már 8 órakor kezdődik a reggeli szentmise, a Plébániatemplomban.

4. Csütörtökön délután 4 órára, a Plébániatemplomba várjuk a gyerekeket és a családokat pásztorjátékra, melyet a Szent Erzsébet iskola 4-es diákjai fognak bemutatni.

5. Szenteste, 22 órakor a Kapucinus templomban, éjfélkor a plébániatemplomban lesznek szentmisék. Előtte fél órával mindkét helyszínen zenés áhítat kezdődik, a Kapucinus templomban Somlyai Zsombor kántor úr, a plébániatemplomban a Magnificat kórus közreműködésével. A Kapucinus templomban éjfélkor nem lesz szentmise. December 25-én, Karácsony napján vasárnapi miserendet tartunk. A negyed 10 órai szentmisén az egyházközségi fúvós-zenekar kíséri az énekeket. Karácsony másnapján a vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék, negyed 11 órai szentmisét és esti szentmisét nem tartunk. Bár Karácsony másnapja szombatra esik, előesti szentmisét nem mutatunk be!

6. Jövő vasárnap, Szent Család vasárnapján a diákmise gitáros szentmise lesz. Ez egyben Szent János ünnepe is. Este 6 órakor a református templomban kerül sor a Borrend által szervezett bor-megáldásra. Bormegáldást Szent János napján a fél 12 órai szentmisével kapcsolatban is tartunk.

7. December 29-én, kedden, az Öregek Napközi otthona és a Karitász szervezésében szeretetvendégség lesz rászoruló testvéreink számára, melynek keretében egy tál meleg ételt kínálnak a Bajcsy Zs. u. 6 szám alatti ÖNO épületében. A szeretetvendégségre hívjuk fel a környezetünkben élő rászorulók figyelmét.

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

december 13. - december 20.

1. Ma a bodajki fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz.

2. Ma délután bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban, kivételesen egy órával korábban, 15 órakor.

3. Hétfőtől péntekig a roráte szentmisék a plébániatemplomban hajnali 6 órakor kezdődnek. A szentmise után reggelire várjuk a résztvevőket.

4. Csütörtökön, December 17-én - Kaszap István halála napján - emlékmisét tartunk a Székesfehérvári Prohászka templomban, délután 5 órakor.

5. Pénteken negyed 9-kor Püspök atya mutat be szentmisét a Szent Erzsébet iskola névünnepe kapcsán a plébániatemplomban.

6. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

7. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Gárdonyi Géza iskolában. A negyedik ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

8. Szombaton este fél 8-kor ifjúsági teaest kezdődik a Szent Imre közösségi házban, melynek plakátja a faliújságon megtekinthető.

9. Ma a szentmisék előtt és után ádventi vásárt tartunk templomainkban. 2010 évi kalendárium és falinaptár kapható mindkét templomban.

10. A templomainkról készült képes fali naptárak megvételével, 500 Ft-tal támogathatjuk közösségünket. A naptárak teljes ára 1800 Ft, melyet a megrendeléskor fizethetünk be a sekrestyében. Mintapéldány és tájékoztató a faliújságnál található.

11. Előre jelezzük, hogy a karácsonyi szentgyónás elvégzésére dec. 21-én, hétfőn lesz lehetőségünk, bűnbánati liturgia keretében, délelőtt 9-12 óráig a Kapucinus templomban, majd kedden délután 16-18 óráig ugyanott. A Plébániatemplomban a roráték után is lehet szentgyónást végezni.

12. Püspök atya decemberi levele a Prohászka imaszövetség tagjaihoz a faliújságon megtekinthető.

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

december 6. - december 13.

1. Ádvent köznapjain, a roráte szentmisék a plébániatemplomban hajnali 6 órakor kezdődnek. A szentmise után a résztvevőket a plébánián várjuk szerény reggelire. Szombatonként nincs roráte szentmise, de 8 órakor a Kapucinus templomban reggeli szentmisén vehetünk részt.

2. Hétfőn este 6 órakor a Gazdasági munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián.

3. Kedden, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a Plébániatemplomban reggel negyed 9 órakor is lesz szentmise, a Katolikus iskola diákjainak részvételével.

4. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban, melynek címe: "Béke és türelem".

5. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Gárdonyi Géza iskolában.

6. A harmadik ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, egyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

7. Jövő vasárnap a szentmisék előtt és után ádventi vásár lesz templomainkban.

8. Jövő vasárnap, 13-án, a bodajki fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

9. 2010 évi kalendárium és falinaptár kapható templomainkban.

10. A templomainkról készült képes falinaptárak megvételével 500 Ft-tal támogathatjuk közösségünket. A naptárak teljes ára 1800 Ft, melyet a megrendeléskor fizethetünk be a sekrestyében. Mintapéldány és tájékoztató a faliújságnál található.

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

november 29. - december 6.

1. Az elmúlt vasárnapon a karitász gyűjtésből befolyt adomány összege 94.500. Ft. Volt. A karitász csoport köszöni a nagylelkű adakozást.

2. Ádvent köznapjain, a roráte szentmisék a plébániatemplomban hajnali 6 órakor kezdődnek. A szentmise után a résztvevőket a plébánián várjuk szerény reggelire. Szombatonként nincs roráte szentmise, de 8 órakor a Kapucinus templomban reggeli szentmisén vehetünk részt.

3. Csütörtökön az esti szentmise előtt szentórát és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban.

4. Pénteken első péntek lesz. A betegeket a szokott rend szerint látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmise kezdődik a Szt. Rókus kápolnában.

5. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Szent Imre közösségi házban.

6. A második ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

7. Jövő vasárnap a szentmisék előtt és után ádventi vásár lesz templomainkban. A negyed 11 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

8. 2010 évi kalendárium és falinaptár kapható templomainkban.

9. Örömmel tájékoztatjuk testvéreinket, hogy templomainkról képes falinaptár készült, melyeknek 1800 Ft teljes árából 500 Ft-tal templomainkat támogathatjuk. A faliújságnál található mintapéldányok alapján adhatjuk le rendelésünket a sekrestyében. A naptárak árának előzetes befizetését is a megrendeléskor kérjük.
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

november 22. - november 29.

1. A mai szentmise perselyadományaival az egyházmegyei és helyi karitász ügyét segítjük.

2. Spányi Antal püspök atya előadása a kereszténység és média kapcsolatáról kedden este 6 órakor kezdődik a pusztavámi Művelődési Házban. A plakát a faliújságon megtekinthető.

3. Ádventre készülő alkotóházat rendezünk a gyerekek és szüleik számára szombaton délelőtt 9-től 11 óráig a Szent Imre közösségi házban.

4. Az első ádventi gyertyagyújtás és zsolozsma szombaton, az előesti szentmise előtt, negyed 6-kor kezdődik a Kapucinus templomban.

5. A Katolikus Nők Köre szombaton ünnepli fennállásának 15 éves évfordulóját. Köszönjük templomainkban vállalt hűséges szolgálatukat. A szombat esti szentmisét értük fogjuk a Kapucinus templomban bemutatni.

6. Szombaton este fél 8-kor ifjúsági teaestet tartunk a Szent Imre közösségi házban. A plakát a faliújságon megtekinthető.

7. Felnőtt bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban, jövő vasárnap 16 órakor, melynek címe: "A teremtés titka a Bibliában".

8. Már most hirdetjük, hogy december 6.-től, vasárnaponként, ádventi vásár lesz templomainkban, a Bicebóca klub szervezésében.

9. Kalendárium, falinaptár és karácsonyi képeslap a plébánián, és mindkét templom sekrestyéjében kapható.

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

november 15. - november 22.

1. Ma 16 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban.

2. Hétfőn, az esti szentmise után a Katolikus Nők Köre rövid megbeszélést tart a Szent Imre közösségi házban.

3. A héten ünnepeljük Árpád házi Szent Erzsébetet, katolikus iskolánk védőszentjét. Este 6 órakor a plébániatemplomban Erzsébet napi hangversenyt tartunk, Marosvári Péter orgonaművész közreműködésével. Az előadó tiszteletdíját meghaladó, önkéntes anyagi hozzájárulásunkkal az iskola működését segítjük. Csütörtökön a hangverseny miatt az esti szentmise kivételesen 5 órakor kezdődik, a szentségimádás pedig elmarad.

4. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest kezdődik a Kapucinus templomban, melynek címe: "Szeretet, öröm".

5. Pénteken délután 6 órakor, a Lamberg kastélyban, a "Bibliai esték" keretében, Kapi Zoltán evangélikus lelkész előadására várjuk az érdeklődőket, mely az irodalmi alkotások tükrében mutatja be a Biblia üzenetét.

6. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

7. Szombaton este 7 órakor a Forró Cappuccino koncertje lesz a Katolikus iskola tornatermében, melyre a fiatalokat szeretettel várjuk.

8. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepét ünnepeljük. A perselygyűjtéssel jövő vasárnap a Magyar Katolikus Karitász, és a helyi karitász-csoport szolgálatát támogatjuk.

9. Keddhez egy hétre, november 24-én, 18 órai kezdettel, a Pusztavámi esték keretében, Spányi Antal megyéspüspök atya, mint a Magyar Katolikus Rádió igazgatója tart előadást a pusztavámi Művelődési Házban. Az előadás témája: a kereszténység és a média napjainkban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk Mórról is.

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

november 8. - november 15.

1. Hétfőn 18 órakor a Gazdasági munkacsoport megbeszélése kezdődik a plébánián.

2. A Lelkipásztori munkacsoport - ugyancsak a plébánián - szerdán 19 órakor tartja megbeszélését.

3. Pénteken, november 13-án, a fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz.

4. Az Egyházközségi Karitász szeretettel hívja és várja idősödő, szép-korú testvéreinket a beszélgetéssel egybekötött szeretetvendégségre, melyet szombaton 14 órakor tartunk a Szent Erzsébet Kat. Iskola tornatermében. A személyszállítási igényeket kérjük a sekrestyében, a plébániai irodában, vagy az Öregek Napközi-otthonában jelezni.

5. Jövő vasárnap 16 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban.

MINDENSZENTEK

november 1. - november 8.

1. Holnap, Halottak napján, délután 4 órakor kezdődik mindkét temetőben a halottakért való közös imádság. Ezt követi a sírmegáldás, melyre az igényt a helyszínen lehet jelezni. A Kálvária temetőben már 3 órától lehet sírmegáldást kérni.

2. A héten első péntek lesz, a betegeket a szokott rend szerint látogatjuk. Csütörtökön a Kapucinus templomban az esti szentmise előtt szentóra és rózsafüzér titokcsere lesz. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

3. Szombaton tartjuk a Prohászka imaszövetség őszi találkozóját. A Dadi egyházközség ad otthont a találkozónak, mely délután 3 órakor kezdődik. Az imaszövetség tagjait szeretettel várjuk, és minden érdeklődőt, aki a papi hivatásokért szívesen imádkozna. A kb. két órás együttlét programja: előadás, szentségimádás, szentmise. Kérjük azokat, akik az utazáshoz autós segítséget igényelnek, jelentkezzenek a plébánián!

4. Jövő vasárnap a negyed 11-es családi mise gitáros szentmise lesz.

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

október 25. - november 1.

1. Az októberi rózsafüzér imák hétköznaponként a Kapucinus templomban az esti szentmise előtt, negyed 6 kor kezdődnek.

2. Jövő vasárnap, rendes ünnepi miserend megtartásával ünnepeljük Mindenszentek ünnepét.

3. Előre jelezzük, hogy a Mindenszenteket követő hétfőn, Halottak napján, délután 4 órakor kezdődik majd a temetőkben a sírmegáldás, melyre az igényt a helyszínen lehet jelezni.

4. Szombathoz egy hétre, november 7-én tartjuk a Prohászka imaszövetség őszi találkozóját. A dadi egyházközség ad otthont a találkozónak, mely délután 3 órakor kezdődik. Az imaszövetség tagságát, és minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki a papi hivatásokért szívesen imádkozna. A kb. két órás együttlét programja: előadás, szentségimádás, szentmise. Kérjük azokat, akik az utazáshoz autós segítséget igényelnek, jelentkezzenek a plébánián!

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

október 18. - október 25.

1. A perselygyűjtés a mai napon a missziók céljait segíti.

2. Az októberi rózsafüzér imák hétköznaponként a Kapucinus templomban az esti szentmise előtt, ? 6 kor kezdődnek.

3. Október 23-án, pénteken este fél 8-kor a Szent Imre közösségi házban, ifjúsági teaestre hívjuk a 14 év fölöttieket, melynek a "Látni vagy pottyanni, - ez itt a kérdés…" címet adtuk. A plakát a faliújságon megtalálható.

4. Jövő vasárnap a ? 11-es családi mise gitáros szentmise lesz.

5. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének kereszt-ségre, elsőáldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

6. Püspök atya Prohászka imaszövetség tagjaihoz szóló hírlevele a faliújságon megtekinthető.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

október 11. - október 18.

1. Az októberi rózsafüzér imádságokat minden hétköznap este, negyed 6-kor imádkozzuk a Kapucinus templomban.

2. Szerdán a bodajki, fatimai áhítatra 16 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Pénteken este 6 órakor, a Bibliai esték keretében, "Csend a Bibliában" címmel előadás lesz a Lamberg kastélyban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

4. Pénteken este fél 9-kor a Kapucinus templomban ferences imaest kezdődik. Címe: A Szentlélek gyümölcse: Szent Ferenc. A plakát a faliújságon megtekinthető.

5. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének kereszt-ségre, elsőáldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

6. Az egyházközségi Karitász szívből köszöni a szolidaritás-kosárba tett nagylelkű adományokat, melyekből újabb 16 rászoruló családot tudtunk segíteni. Tisztelettel kérjük a további segítségnyújtást is.

7. Jövő vasárnap a perselygyűjtés a missziók céljait segíti.

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

október 4. - október 11.

1. Az októberi rózsafüzér imádságokat minden hétköznap este, negyed 6-kor imádkozzuk a Kapucinus templomban.

2. A gazdasági bizottság októberi megbeszélését hétfőn este 7 órakor tartja a plébánián.

3. A lelkipásztori bizottság őszi megbeszélését szerdán este 7 órakor tartjuk a plébánián.

4. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének keresztségre, első áldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

5. Felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy a szentgyónások elvégzésére a templomainkban kiírt, és a gyóntatószékeken is olvasható időpontokban van biztos lehetőség. Külön is figyelmükbe ajánljuk a péntek esti, és szombat délelőtti lehetőségeket a Kapucinus templomban.

6. A Prohászka imaszövetség tagjait, és a papi hivatásokért magukat felelősnek érző testvéreinket Püspök atya szeretettel várja a Prohászka misére, melyet a papi hivatásokért fog szombaton, 17 órai kezdettel bemutatni a székesfehérvári Prohászka templomban. Kérjük a plébánián azok jelentkezését, akiknek autójában van még szabad hely, s azokét, akik szeretnének eljutni a szentmisére, de odajutásuk megoldatlan.

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

szeptember 27. - október 4.

1. A Női kör hétfőn este gyűlést tart a szentmise után, a Szent Imre közösségi házban.

2. A héten első péntek lesz. Az első csütörtöki szentórát a szokott módon, az esti szentmise előtt tartjuk. A betegeket a szokott rend szerint látogatjuk. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

3. Az októberi rózsafüzér imádságokat okt. 2-a péntektől, minden hétköznap este, negyed 6-kor imádkozzuk a Kapucinus templomban.

4. A héten Assisi Szent Ferenc ünnepére készülünk. A Kapucinus templomban csütörtökön és pénteken, az esti szentmise kapcsán lelkigyakorlatos szentbeszédeket hallhatunk, szombaton este pedig a Tranzitust ünnepeljük. Ezen alkalmakra a Kapucinus rend és a Ferences világi rend közössége mindenkit szeretettel vár.

5. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének keresztségre, első áldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

6. Felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy a szentgyónások elvégzésére a templomainkban kiírt, és a gyóntatószékeken is olvasható időpontokban van biztos lehetőség. Külön is figyelmükbe ajánljuk a péntek esti, és szombat délelőtti lehetőségeket a Kapucinus templomban.

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

szeptember 20. - szeptember 27.

1. Egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz pénteken és szombaton, melyre a 16-35 éves ifjúságot várjuk. A zarándoklat programja pénteken este 5 órakor kezdődik Móron, és Bodajkon ér véget, a szombat délután 4 órakor kezdődő püspöki szentmisével. A zarándoklatra jelentkezni a szentmisék után és a plébánián lehet. A plakát a faliújságon megtekinthető.

2. Pénteken este 6 órakor a Lamberg kastélyban, a "Bibliai esték" keretében Veress Péter református lelkész tart előadást a Zsidó levélről.

3. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének keresztségre, első áldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

szeptember 13. - szeptember 20.

1. A bodajki búcsú miatt a 13-i, fatimai áhítat ma elmarad.

2. Hétfőn ünnepeljük Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét, mely templomunk névünnepe. A templombúcsút jövő vasárnap fogjuk megtartani. A templombúcsú napján a szokásos feltételek mellett - szentáldozás, Szentatya szándékára végzett imádság - teljes búcsú nyerhető. Negyed 10-kor ünnepi szentmisét mutatunk be, előtte háromnegyed 9-től gyónási lehetőség lesz.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét tartunk a Szt. Vendel kápolnában.

4. Előre hirdetjük, hogy egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz szeptember 25-én és 26-án, a hónap utolsó péntekjén és szombatján, melyre a 16-35 éves ifjúságot várjuk. A zarándoklat programja pénteken este 5 órakor kezdődik Móron, és Bodajkon ér véget, a szombat délután 4 órakor kezdődő püspöki szentmisével. A zarándoklatra jelentkezni a szentmisék után és a plébánián lehet. A plakát a faliújságon megtekinthető.

5. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének keresztségre, első áldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

szeptember 6. - szeptember 13.

1. Köszönjük mindazok segítségét, akik a Plébániatemplom szombati takarításában, rendbetételében részt vettek.

2. Ma este a Plébániatemplomban már nem tartunk esti szentmisét.

3. A gazdasági munkacsoport találkozója hétfőn este 7 órakor kezdődik a Plébániatemplomban, majd folytatódik a plébánián.

4. Kedden, Kisboldogasszonyt, Szűz Mária születését ünnepeljük. Köznapi miserendet tartunk.

5. Jövő vasárnap, s az azt megelőző szombaton lesz a bodajki búcsú. Szombaton este 7 órakor, vasárnap délelőtt fél 11-kor kezdődik az ünnepi szentmise. A részletes program a faliújságon megtekinthető. A búcsú miatt a 13-i fatimai áhítat elmarad.

6. Bódai József esperes atya októberre római zarándoklatot szervez. A tájékoztató a faliújságon megtalálható.

7. Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének keresztségre, első áldozásra, bérmálásra felkészülni. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

8. Az egyházközségi Karitász szívből köszöni a szolidaritás-kosárba tett nagylelkű adományokat, melyekből 23 rászoruló családot tudtunk segíteni. Tisztelettel kérjük a további segítségnyújtást is.

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

augusztus 30. - szeptember 6.

1. Ma este tartjuk ezen a nyáron az utolsó esti szentmisét. Jövő vasárnaptól kezdve, délelőtt negyed 11-kor a családok szentmiséjét fogjuk ünnepelni. Az első vasárnapi családi mise egyben Szentlélek-hívó, tanévnyitó szentmise is lesz, melyre a gyerekeket szeretettel várjuk.

2. A Szent Erzsébet iskola Szentlélek-hívó szentmiséjét és ünnepségét e hét keddjén, 17 órakor tartjuk a Plébánia-templomban.

3. A héten elsőpéntek lesz. Csütörtökön este a szentmise előtt tartjuk a Kapucinus templomban az első csütörtöki szentórát, és a rózsafüzér titokcserét. Elsőpénteken a reggeli szentmise előtti fél órában szentgyónásra lesz lehetőség. Szombaton reggel 7-kor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

4. Marco testvér a betegeket e hét csütörtök helyett jövő héten fogja meglátogatni.

5. Bódai József esperes atya októberre római zarándoklatot szervez. A tájékoztató a faliújságon megtalálható.

6. Szombaton délelőtt 9-12 óráig segítséget kérünk a Plébániatemplom felújítás utáni takarításában, rendbetételében. Férfiak segítségére is számítunk.

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

augusztus 23. - augusztus 30.

1. Ezen a héten a hétköznapi szentmisék a plébániatemplomban már reggel 8-kor kezdődnek.

2. Kedden, szerdán, és csütörtökön imaestet tartunk a medjugorjei zarándokokért, és az itthon maradottakért, este 6 órakor a plébániatemplomban.

3. Előre jelezzük, hogy jövő vasárnap, 30-án tartjuk ezen a nyáron az utolsó esti szentmisét.

4. Karitász csoportunk fontos feladata a bajba jutott, rászoruló embertársaink segítése. A közelmúltban több konkrét segítségkérést is kaptunk. Pénzbeli segítség nyújtását nem vállalhatjuk föl, ezért tartós élelmiszert gyűjtünk vasárnaponként templomainkban. Mindkét templom bejáratánál elhelyeztük a "szolidaritás és szeretet kosarát", ide kérjük elhelyezni az éppen kézenfekvő adományt: lisztet, cukrot, olajat, konzervet. Az adományokkal rászoruló családokat támogathatunk. A bővebb tájékoztató a faliújságon olvasható.

5. A Szent Erzsébet iskola tanévkezdéssel kapcsolatos hirdetése a faliújságon megtekinthető.

6. Bódai József esperes atya októberre római zarándoklatot szervez. A tájékoztató a faliujságon megtalálható.

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

augusztus 9. - augusztus 16.

1. A most következő hétköznapokon csak hétfőn és pénteken lesz reggeli szentmise a plébániatemplomban, változatlanul fél 8 órakor.

2. Csütörtökön, 13-án, a bodajki, fatimai áhítatra az autóbusz 16 órakor indul a Kapucinus térről.

3. Augusztus 15-én, szombaton, Szűz Mária Mennybevitelét ünnepeljük. Nagyboldogasszony parancsolt ünnep. Az ünnep szentmiséi a vasárnapi miserend szerint kezdődnek, az esti szentmisét is a plébániatemplomban mutatjuk be. A szombati előesti szentmise a Kapucinus templomban elmarad.

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

július 26. - augusztus 2.

1. A most következő héten minden reggel mutatunk be szentmisét, de a hétfőtől péntekig a plébániatemplomban a templomfelújítás miatt a szentmisék fél 8-kor kezdődnek. Ezen szentmisékre, amennyiben nem temetési szentmisék, miseszándék az irodában íratható.

2. A szentmisét a Szent Rókus kápolnában nem most szombaton 7 órakor, hanem egy héttel később, első péntek utáni szombaton fogjuk bemutatni.

3. A most következő héten a plébános atyát Bolla Jenő atya helyettesíti. A betegek ellátását tőle lehet kérni. A plébániai ügyintézés a szokott, délelőtti órákban történik.

4. Jövő vasárnap este Dr. Szederkényi Károly, ezüstmisés atya lesz a vendégünk, aki itteni ezüstmiséjével szeretné megköszönni a móriaknak a támogatást, melyet papságra készülésének éveiben számára nyújtottak. Ezüstmiséje este 6 órakor a plébániatemplomban kezdődik. Az ezüstmisére Kiss János nagyprépost atyát is meghívtuk, aki abban az időben Mór plébánosa volt.

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

július 19. - július 26.

1. A most következő két hét folyamán, minden reggel mutatunk be szentmisét, de hétfőtől péntekig a plébániatemplomban a templomfelújítás miatt a szentmisék fél 8-kor kezdődnek. Ezen szentmisékre, amennyiben nem temetési szentmisék, miseszándék az irodában íratható.

2. A most következő két hétben a plébános atyát Bolla Jenő atya helyettesíti. A betegek ellátását tőle lehet kérni. A plébániai ügyintézés a szokott, délelőtti órákban történik.

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

július 12. - július 19.

1. A most következő héten, a hétfői, pénteki és szombati reggeli szentmisén kívül reggeli szentmisét nem mutatunk be.

2. Holnap, hétfőn, július 13-án, 16 órakor indul a busz a Kapucinus térről Bodajkra, a fatimai áhítatra.

3. Hétfőn este fél 8-kor a Gazdasági bizottság gyűlése lesz a plébánián.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

júlus 5. - július 12.

1. Ma, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe kapcsán az egész világegyházban a Péter-fillérek gyűjtése történik, mely a katolikus egyház központi intézményeinek működését segíti.

2. A nyári időszakban a hétköznap reggeli szentmisék rendjében a következő változás lesz: Augusztus 15-ig heti rendszerességgel csak hétfőn, pénteken és szombaton mutatunk be reggeli szentmisét. A többi hétköznapon akkor lesz reggeli szentmise, ha azt az előző vasárnapon hirdetjük. Az esti szentmiséket a Kapucinus templomban megtartjuk. A nyári változás oka lelkipásztoraink más egyházközségekben szervezett lelkipásztori teendője, táborokban való elfoglaltsága, ill. szabadságon való távolléte. Előre is köszönjük testvéreink figyelmét és megértését.

3. A fentiek értelmében, a most következő héten, a hétfői, pénteki és szombati szentmisén kívül még csütörtökön lesz reggeli szentmise.

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

június 28. - júlus 5.

1. Szívből köszönjük mindazok szolgálatát, akik részt vettek a múlt szombati "Egyházközségek napja" szervezésében és lebonyolításában.

2. Holnap, Hétfőn, Szent Péter és Pál apostolok ünnepét ünnepeljük. Jövő vasárnap az ünnep kapcsán az egész világegyházban a Péter-fillérek gyűjtése történik, mely a katolikus egyház központi intézményeinek működését segíti.

3. A héten első péntek lesz. Csütörtökön az esti szentmise előtt szentségimádást és rózsafüzér titokcserét tartunk. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Rókus kápolnában.

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

június 21. - június 28. -

1. A nyári szünetben a miserend a következőkben változik: A hétfői reggeli szentmise ismét 8 órakor kezdődik. Vasárnap nem lesz ?11-kor szentmise. A családokat és gyerekeket a ?10 órai szentmisére várjuk. Vasárnap este 6-kor a nyári időszakban ismét tartunk szentmisét.

2. Holnap, hétfőn, az esti szentmise után, a Női kör összejövetele lesz a Szent Imre közösségi házban. Kedden ugyanott, a Karitász-csoport összejövetelét tartjuk.

3. A Prohászka imaszövetség tagjai közös programként vesznek részt a június 24-i, székesfehérvári papszentelési szentmisén a bazilikában. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián, akik autójukban szívesen segítenének másokat az alkalomra való eljutásban, ill. akik ilyen segítséget igényelnek. 25 évvel ezelőtt ezen a napon szentelték pappá plébánosunkat. Szeretettel vár bennünket a Székesegyházba, hogy osztozzunk örömében.

4. Június 27-én, szombaton, az "Egyházközségek Napján" mi, móriak látjuk vendégül a lelkipásztori körzethez tartozó plébániákat. Ez az egész napos program színes lehetőségeket nyújt családjainknak és minden korosztálynak az imádságra, ismerkedésre, játékra, vidámságra. A plakát a faliújságon megtalálható. Kérjük a testvéreket, akinek lehetősége van süteményt készíteni, járuljon hozzá a vendéglátáshoz. A süteményt kérjük 27-én a program előtt a Szent Erzsébet iskola konyhájába hozni.

5. Az "Egyházközségek Napja" keretében kerül sor fél 12 órai kezdettel plébánosunk móri ezüstmiséjére a Kapucinus templomban, aki a szentmise után ezüstmisés áldást ad.

ÚR NAPJA

június 14. - június 21.

1. Ma délután 16 órai kezdettel tartjuk az évad utolsó bibliaóráját. A közösségi házban találkozunk. Mivel meglepetést tervezünk, kérjük a pontosságot.

2. Pénteken, Jézus Szíve ünnepén lesz a Szentatya által meghirdetett Papság Évének megnyitója a Székesfehérvári Bazilikában, 10 órai kezdettel. Püspök atya mindenkit szeretettel vár.

3. Pénteken, 17 órakor kerül sor a Kapucinus templomban a Szent Erzsébet iskola évzáró, hálaadó szentmiséjére. Ezen a napon a Kapucinus templomban 18 órakor szentmise nem lesz.

4. A nyári szünetben a miserend a következőkben változik: A hétfői reggeli szentmise ismét 8 órakor kezdődik. Vasárnap nem lesz ?11-kor szentmise. A családokat és gyerekeket a ?10 órai szentmisére várjuk. Vasárnap este 6-kor a nyári időszakban ismét tartunk szentmisét.

5. A Prohászka imaszövetség tagjai közös programként vesznek részt a június 24-i, székesfehérvári papszentelési szentmisén a bazilikában. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián, akik autójukban szívesen segítenének másokat az alkalomra való eljutásban, ill. akik ilyen segítséget igényelnek.

6. Június 27-én, szombaton, az "Egyházközségek Napján" mi, móriak látjuk vendégül a lelkipásztori körzethez tartozó plébániákat. Ez az egész napos program színes lehetőségeket nyújt családjainknak és minden korosztálynak az imádságra, ismerkedésre, játékra, vidámságra. Írjuk be a családi naptárba, s hívjunk az alkalomra másokat is!

7. Július 1-4-ig egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlat lesz Alsószentivánon. Jelentkezni a lelkipásztoroknál lehet. Részvételi díj 2000 Ft. A meghívó a faliújságon megtekinthető.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

június 7. - június 14.

1. Ma a fiatalok süteményt árulnak a szentmisék után. A sütemény árával az ifjúsági lelkipásztorkodás költségeihez járulhatunk hozzá.

2. Holnap, hétfőn fél 7-kor a gazdasági munkacsoport megbeszélését tartjuk a plébánián.

3. Szombaton, június 13-án a bodajki, fatimai áhítatra 16 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

4. Jövő vasárnap, Úr napján, csak a Kapucinus templomban lesznek szentmisék. Az Úrnapi körmenetet a ? 8 órai szentmise után tartjuk. A szentmisén és a körmeneten az énekeket a fúvószenekar kíséri.

5. Az évad utolsó bibliaórája jövő vasárnap délután 4 órakor kezdődik a Szent Imre közösségi házban.

6. A bérmálásról készült fényképek megtekinthetők és megvehetők a Fotóházban.

7. Június 27-én, szombaton, az "Egyházközségek Napján" mi, móriak látjuk vendégül a lelkipásztori körzethez tartozó plébániákat. Ez az egész napos program színes lehetőségeket nyújt családjainknak és minden korosztálynak az imádságra, ismerkedésre, játékra, vidámságra. Írjuk be a családi naptárba, s hívjunk az alkalomra másokat is!

8. Július 1-4-ig egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlat lesz Alsószentivánon. Jelentkezni a lelkipásztoroknál lehet. Részvételi díj 2000 Ft. A meghívó a faliújságon megtekinthető.

PÜNKÖSD

május 31. - június 7.

1. Az utolsó májusi litániát ma este 6-kor a Plébániatemplomban tartjuk.

2. Holnap, Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a balinkai Tölgyes táborban. A program délelőtt 10 órától délután fél 5 óráig tart. Negyed 10-kor külön busz indul Balinkára a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide, a program után. Pünkösdhétfőn köznapi miserendet tartunk.

3. A Református közösség Pünkösdhétfő estéjén vár minket is a hagyományos ökumenikus együttlétre, mely 6 órakor kezdődik.

4. Pénteken első péntek lesz. Csütörtökön, az esti szentmise kapcsán szentségimádást és rózsafüzér titokcserét tartunk a Kapucinus templomban. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szent Rókus kápolnában.

5. A MÉCS közösség szombaton délután 3-tól kb. 6 óráig nyitott összejövetelt tart a Közösségi házban, melyre szeretettel várja az érdeklődő házaspárokat, akiknek 18 évesnél fiatalabb gyermekeik vannak, vagy még nincs gyermekük. Bővebb információ a plébánosnál kapható.

6. Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján ünnepeljük a Kapucinus templom búcsúját.

7. Jövő vasárnap, a negyed 11 órai szentmisén ünnepeljük jövő évi bérmálkozóink bemutatását. Ekkor lesz az év TAKI verseny eredményhirdetése is.

8. A bérmálásról készült fényképek megtekinthetők és megvehetők a Fotóházban. Az Oroszlányban megrendezett kerületi lelki napról készült DVD-k elkészültek, akik rendeltek belőle, átvehetik a plébánián.

URUNK MENNYBEMENETELE

május 24. - május 31.

1. A májusi litániák hétköznap fél 6-kor a Kapucinus templomban kezdődnek.

2. Holnap, hétfőn, reggel 7 órakor, a Szt. Orbán kápolnában mutatunk be szentmisét, megünnepelve a kápolna búcsúját.

3. Hétfőn este a Női Kör várja tagjait megbeszélésre a közösségi házban.

4. Pénteken 18 órakor a Városi Könyvtár olvasótermében, a "Bibliai esték" keretében Kapi Zoltán ev. lelkész tart előadást. A meghívó a faliújságon megtekinthető.

5. Jövő vasárnap a Szentlélek pünkösdi kiáradását ünnepeljük. A Kapucinus templomban Pünkösd előestéjén, 9-10 óráig pünkösdi virrasztást tartunk.

6. Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz a balinkai Tölgyes táborban. A program délelőtt 10 órától délután fél 5 óráig tart. Negyed 10-kor külön busz indul Balinkára a katolikus iskola előtti parkolóból, és érkezik ugyanide, a program után.

7. A Református egyházközség Pünkösdhétfő estéjén szeretettel vár minket is a hagyományos pünkösdhétfői ökumenikus együttlétre. A program 6 órakor kezdődik.

8. Az egyházmegye várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálatra. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

május 17. - május 24.

1. A májusi litániák hétköznap fél 6-kor a Kapucinus templomban, vasárnap 6 órakor a Plébániatemplomban kezdődnek. A bibliaóra miserend-változás miatt elmarad. Az évad utolsó bibliaóráját június 14-én, Úr napja délutánján fogjuk megtartani.

2. Csütörtökön egyházmegyei szentségimádás lesz minden egyházközségben 17 órától. Móron a Kapucinus templomban várjuk testvéreinket 17 órától szentségimádásra, májusi litániára, és szentmisére.

3. Szombaton, 9-12 óráig férfiak segítségét kérjük a plébániatemplom felújításának előkészítésére. Gyülekezés 9 órakor, a helyszínen.

4. Jövő vasárnap, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, zarándoklat lesz Celldömölkre. Szentmisék csak a Kapucinus templomban lesznek. Celldömölkön a szentmise 10 órakor kezdődik. Az autóbusszal-zarándoklók 3/4 7 órakor gyülekezzenek a Kapucinus téren, és a többi fölszállóhelyen.

5. Az egyházmegye várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálatra. Jelentkezni a plébánosnál lehet. A Prohászka imaszövetség májusi körlevele templomainkban a faliújságon megtalálható.

6. Az adóbevallás határidejének közeledtével újból jelezzük, hogy a személyi jövedelemadó 1%-áról lehet rendelkezni a Katolikus Egyház javára, másik 1%-áról egy közhasznú szervezet vagy alapítvány javára. Körünkben két ilyen alapítvány működik: a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca Egyesület. A kitölthető rendelkezési nyilatkozatok a bejárattól elvihetők. Használati utasítás a rendelkező nyilatkozatokon, ill. a Szőlőfürt egyházközségi értesítőben található.

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

május 10. - május 17.

1. A celli zarándoklat autóbuszos változatra jelentkezni a plébánián, vagy Buderer Ferencnénél lehet. A viteldíj: 1400 Ft.

2. A májusi litániák hétköznap fél 6-kor a Kapucinus templomban, vasárnap 6 órakor a Plébániatemplomban kezdődnek.

3. Hétfőn este 7 órakor a Gazdasági bizottság tart megbeszélést a plébánián.

4. Szerdán, 13-án, fatimai áhítat lesz Bodajkon. Az autóbusz a Kapucinus térről 16 órakor indul.

5. Pénteken, május 15-én, ferences imaest kezdődik este fél 9-kor a Kapucinus templomban a házasság szentségéről, melynek címe: "Te vagy a szerelem, a szeretet!"

6. Jövő vasárnap lesz az elsőáldozás. Az ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik a Plébániatemplomban. A negyed 10 órai szentmise elmarad. A Kapucinus templom miserendjében nem lesz változás.

7. Az egyházmegye várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálatra. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

8. A lelkipásztori körzet kiemelt programjaként közösen veszünk részt Bíró László püspök atya előadásán, Pusztavámon. Az előadás a keresztény családi életben fog bennünket segíteni, azért családosok, házaspárok részvételére különösen is számítunk. A novemberi, móri családi nap résztvevőit külön kérem, jöjjenek, és hívjanak, segítsenek eljutni az alkalomra más házaspárokat is. Az előadás a pusztavámi művelődési házban, szerdán este 6 órakor kezdődik. A plakát a faliújságon megtekinthető.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

május 3. - május 10.

1. A celli zarándoklat kerékpáros változatára, mely május 22-én, pénteken reggel indul, várjuk a jelentkezéseket a plébánián, vagy a lelkipásztoroknál. Az autóbuszos változatra jelentkezni a plébánián, vagy Buderer Ferencnénél lehet. A viteldíj: 1400 Ft.

2. A májusi litániák hétköznap fél 6-kor a kapucinus templomban, vasárnap 6 órakor a plébániatemplomban lesznek. A bibliaóra a mostani vasárnapon kivételesen elmarad.

3. Hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban. Kérjük a testület tagjait, a szentmise után vegyék át a sekrestyében a nekik szánt előkészítő anyagot, és aláírásukkal jelezzék, hogy a meghívást elfogadták.

4. Csütörtökön az esti szentmise előtt tartjuk az első-csütörtöki szentségimádást, és a titokcserét.

5. Szépkorúak délutánja lesz az Egyházközségi Karitász szervezésében, szombaton délután 14 órától, a Katolikus Iskola tornatermében, melyre szeretettel várjuk idős testvéreinket. A személyszállítás igényét kérjük jelezni a sekrestyében, a plébánián, vagy az Öregek Napközi Otthonában.

6. Vasárnap, május 10-én, a negyed 11 órai szentmisén tíz fiatal testvérünket bérmálja meg Spányi Antal püspök atya. Ezen a vasárnapon negyed 10-kor nem lesz szentmise. A bérmálási szentmisére mindenkit szeretettel várunk, különösen a fiatalokat.

7. A püspökség várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálatra. Jelentkezni június 15-ig a plébánosnál lehet.

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

április 26. - május 3.

1. Ebben az esztendőben is megszervezzük a celli zarándoklat kerékpáros változatát, mely május 22-én, pénteken reggel indul. Várjuk a jelentkezéseket a plébánián, vagy a lelkipásztoroknál. A celli zarándoklatra autóbusz is indul, melyre jelentkezni a plébánián, május 1-től pedig Buderer Ferencnénél lehet. A viteldíj: 1400 Ft.

2. Pénteken első péntek lesz. Este fél 6-kor kezdődik az első májusi litánia. A Kapucinus templomban nem most csütörtökön, hanem jövő csütörtökön este lesz a szentségimádás. Marco testvér sem ezen a héten, hanem jövő héten látogatja a betegeket.

3. Jövő vasárnap a negyed 11 órai szentmisén az édesanyákat köszöntjük. A szentmise gitáros szentmise lesz.

4. Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz az újonnan épülő pátyi templom javára.

5. Az oroszlányi esperes-kerületi lelki napról DVD rendelhető, 1500. Ft-os áron, melynek harmadával a mi egyházközségünket támogatjuk. A feliratkozási-ív a faliújságon található.

6. A püspökség várja azon érettségizett fiatalemberek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálatra. Jelentkezni június 15-ig a plébánosnál lehet.

7. Előre jelezzük, hogy május 4-én, hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Szent Imre közösségi házban. A gazdasági bizottság gyűlése ezért 11-én lesz.

8. A móri Német Önkormányzat autóbusz-utat szervez a június 6-i Budaörsi Passióra. A plakát a kijáratnál megtekinthető.

9. A Püspök atya felnőtt férfiak jelentkezését kéri rendezői szolgálatra, a június 1-én megrendezésre kerülő balinkai, egyházmegyei lelki napra. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

április 19. - április 26.

1. Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsú nyerhető minden templomban az előírt feltételek mellett: szentáldozás, ima a Szentatya szándékára, szükség esetén szentgyónás elvégzése.

2. Ma délután 4 órakor bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban, "Szent Márk húsvétja" címmel.

3. Hétfőn este fél 8-kor a lelkipásztori munkaközösség tart megbeszélést a plébánián.

4. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest lesz, melynek címe: "Te vagy védelmezőnk, őrállónk és oltalmazónk".

5. Jövő vasárnap, Szent Márk evangélista ünnepével kapcsolatban búzaszentelés lesz a plébániatemplomban, a reggeli szentmise keretében.

6. Ebben az esztendőben is megszervezzük a celli zarándoklat kerékpáros változatát, mely május 22-én, pénteken reggel indul. Várjuk a jelentkezéseket a plébánián, vagy a lelkipásztoroknál.

7. Az oroszlányi esperes-kerületi lelki napról DVD rendelhető, 1500. Ft-os áron, melynek harmadával a mi egyházközségünket támogatjuk. A rendelés feliratkozással történik. A feliratkozási-ív a faliújságon található.

8. Szentatyánk, XVI. Benedek pápa megválasztásának évfordulója van. Foglaljuk Őt imádságunkba.

HÚSVÉTVASÁRNAP

április 12. - április 19.

1. Holnap, Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk. A plébániatemplomban a negyed 11 órai szentmise elmarad.

2. Pénteken este 6 órakor Veres Péter ref. lelkész előadását hallathatjuk meg a Bibliai esték keretében, a városi könyvtár olvasótermében. A plakát a faliújságon megtalálható.

3. A Prohászka imaszövetség tagjainak első körzeti találkozóját Kömlődön tartjuk, szombat délután 4 órakor. Kérjük az imaszövetség tagjainak jelentkezését szerda estig a plébánián vagy a plébánosnál, hogy az odautazást megszervezhessük.

4. Szombaton reggel 7 órakor a Szent Vendel kápolnában szentmisét mutatunk be.

5. Szombaton ifjúsági teaestre hívjuk a fiatalokat, fél 8-ra, a Szent Imre közösségi házba. A téma: "Macska a zsákban". Plakát a faliújságon megtalálható.

6. Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Délután 4 órakor bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban, "Szent Márk húsvétja" címmel.

7. Ebben az esztendőben is megszervezzük a Celli zarándoklat kerékpáros változatát, mely május 22-én, pénteken reggel indul. Várjuk a jelentkezéseket a plébánián, vagy a lelkipásztoroknál.

8. Az oroszlányi esperes-kerületi lelki napról DVD rendelhető, 1500. Ft-os áron, melynek harmadával a mi egyházközségünket támogatjuk. A rendelés feliratkozással történik. A feliratkozási-ív a faliújságon található.

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP

március 27. - április 5.

1. A mai perselygyűjtés a Szentföldön élő katolikus közösségeket segíti.

2. Nagyböjt péntekjein, az esti szentmise előtt, ? 6-kor a Kapucinus templomban, vasárnaponként fél 5-kor a Plébániatemplomban keresztutat imádkozunk.

3. Ma a keresztút befejeztével bibliaóra kezdődik a plébánián, melynek témája: a Szt. Márk passió.

4. Hétfőn 14 órai kezdettel a Női kör szervezésében barkacsokor-készítés lesz a közösségi házban. Minden segítséget örömmel fogadunk.

5. Hétfőn, 19 órai kezdettel, képviselőtestületi megbeszélést tartunk, a nagyhét és a Húsvét ünneplése kapcsán, a közösségi házban.

6. A héten első péntek lesz. Csütörtökön, az esti szentmise előtt szentórát tartunk rózsafüzér titokcserével. Szombaton délelőtt 9-től délig szentgyónásra nyílik lehetőség a Kapucinus templomban. Több gyóntató is rendelkezésre áll.

7. Vasárnap Virágvasárnap lesz. A plébániatemplomban csak egy szentmisét fogunk bemutatni, 10 órai kezdettel. A szentmise barkaszenteléssel kezdődik, jó idő esetén a templomkertben. A Kapucinus templomban a reggeli szentmise kezdődik barkaszenteléssel.

8. Megjelent a SZEM magazin. Családonként egy példány ingyenesen elvihető.

9. Előre jelezzük, hogy szombathoz egy hétre, Nagyszombaton, Húsvétra készülő játszóház lesz a gyerekeknek és szüleiknek a Bicebóca klub szervezésében, délelőtt, a közösségi házban.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP

március 22. - március 27.

1. Nagyböjt péntekjein, az esti szentmise előtt, ? 6-kor a Kapucinus templomban, vasárnaponként fél 5-kor a Plébániatemplomban keresztutat imádkozunk.

2. A ferences imaestet pénteken este tartjuk meg a szokott időpontban, 20.30-tól. Címe: "Te vagy az erősség, Te vagy az enyhülés…"

3. Jövő vasárnap az egész katolikus egyházban perselygyűjtés lesz a Szentföldön élő katolikus közösségek megsegítésére.

4. Előre jelezzük, hogy jövő hétfőn, 19 órai kezdettel, képviselőtestületi megbeszélést tartunk, a nagyhét és a Húsvét ünneplése kapcsán a Szent Imre közösségi házban.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP

március 15. - március 22.

1. Nagyböjt péntekjein, az esti szentmise előtt, negyed 6-kor a Kapucinus templomban, vasárnaponként fél 5-kor a Plébániatemplomban keresztutat imádkozunk. Ma a keresztút után felnőtt bibliaórát tartunk a plébánián, melynek témája a Szent Márk passió.

2. A nagyböjti lelkigyakorlatos elmélkedéseket március 18-20-ig, szerdán, csütörtökön és pénteken, este 6 órakor fogjuk tartani a Kapucinus templomban, Ugrits Tamás atya vezetésével. Az esti szentmise ezeken az estéken, kivételesen negyed 6-kor kezdődik.

3. A nagyböjti lelkigyakorlat kapcsán, a negyed 6-kor kezdődő szentmisék miatt ezen a héten a Kapucinus templomban elmarad a csütörtöki szentségimádás és a pénteki keresztút.

4. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

5. A Ferences Imaest március 20-a helyett március 27-én este lesz megtartva a szokott időpontban 20.30-tól.

6. Az adóbevallás kapcsán a személyi jövedelemadó 1%-áról lehet rendelkezni a Katolikus Egyház javára, másik 1%-áról egy közhasznú szervezet vagy alapítvány javára. A Katolikus Egyház, valamint a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca Egyesület rendelkezési nyilatkozatai a bejárattól elvihetők. Használati utasítás a rendelkező nyilatkozatokon található.

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP

március 8. - március 15.

1. Nagyböjt péntekjein, az esti szentmise előtt, ? 6-kor a Kapuc. templomban, vasárnaponként fél 5-kor a Plébániatemplomban keresztutat imádkozunk.

2. Hétfőn 6 órakor Képviselőtestületi gyűlés lesz a Szent Imre közösségi házban, melyen a zárszámadást és költségvetést fogjuk megbeszélni.

3. Pénteken, 13-án, délután 3 órakor indul az autóbusz a bodajki, fatimai áhítatra a Kapucinus térről.

4. Szombaton, március 14-én, esperes-kerületi lelki napra jövünk össze az oroszlányi plébánián, mely délelőtt fél 10-től du. fél 4-ig tart. A lelki napra a családokat is szeretettel várják. Az óvodás és iskolás-korúak számára is lesz program. Autóbuszt indítunk, melyre jelentkezni lehet a szentmisék kapcsán, és a plébánián. Az autóbusz 8.30-kor indul a Kapucinus térről. A plakát az előtérben megtekinthető.

5. A Kapucinus templomban hétfőtől csütörtökig nem lesz esti szentmise.

6. Előre jelezzük, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatos elmélkedéseket március 18-20-ig este 6 órakor fogjuk tartani a Kapucinus templomban.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP

március 1. - március 8.

1. A mai szentmisék kapcsán hamvazkodás lesz. Nagyböjt péntekjein, az esti szentmise előtt, ? 6-kor a Kapuc. templomban keresztutat imádkozunk.

2. Ma délután fél 5-kor a plébániatemplomban tartunk keresztutat, majd ezt követően a plébánián lesz a felnőtt bibliaóra.

3. Hétfőn 6 órakor a Gazdasági munkacsoport megbeszélése lesz a plébánián.

4. A héten első péntek. Csütörtökön a szentmise előtt szentóra, és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

5. Szombathoz egy hétre, március 14-én, esperes-kerületi lelki napra jövünk össze az oroszlányi plébánián, mely délelőtt fél 10-től du. fél 4-ig tart. A lelki napra a családokat is szeretettel várják. Az óvodás és iskolás-korúak számára is lesz program. Autóbuszt indítunk, melyre jelentkezni a szentmisék kapcsán, és a plébánián lehet. A plakát az előtérben megtekinthető.

6. Ha a költségvetéshez szükséges adatok addig megérkeznek a püspökségről, jövő hétfőn testületi gyűlést tartunk. Ez esetben a testület tagjait írásbeli vagy telefonos meghívással fogjuk megkeresni.

7. Előre jelezzük, hogy a Kapucinus templomban március 9-12-ig nem lesz esti szentmise.

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

február 15. - február 22.

1. Kedden, délelőtt 10 órakor, a Székesfehérvári bazilikában, szentmise keretében ünnepli Dr. Takács Nándor püspök atya, püspökké szentelésének 20. évfordulóját, melyre szeretettel várja a híveket.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Vendel kápolnában.

3. A Betlehem a Kapucinus templomban február 22-e vasárnapig tekinthető meg.

4. Az adóbevallás kapcsán a személyi jövedelemadó 1%-áról lehet rendelkezni a Katolikus Egyház javára, másik 1%-áról egy közhasznú szervezet vagy alapítvány javára. Körünkben két ilyen alapítvány működik: a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca Egyesület. A kitölthető rendelkezési nyilatkozatok a bejárattól elvihetők. Használati utasítás a rendelkező nyilatkozatokon, ill. a Szőlőfürt egyházközségi értesítőben található.

5. Kérjük a jegyeseket, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni templomainkban, s ezt még nem jelezték, jelentkezzenek a plébánián.

6. Püspök atya Prohászka imaszövetség tagjaihoz írott levele a faliújságon megtekinthető.

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

február 8. - február 15.

1. Ma, a szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetünk.

2. A Gazdasági bizottság megbeszélését hétfőn, 18 órakor tartjuk a plébánián.

3. Pénteken, febr. 13-án, a bodajki, fatimai áhítatra 15 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

4. Az adóbevallás kapcsán a személyi jövedelemadó 1%-áról lehet rendelkezni a Katolikus Egyház javára, másik 1%-áról egy közhasznú szervezet vagy alapítvány javára. Körünkben két ilyen alapítvány működik: a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca Egyesület. A kitölthető rendelkezési nyilatkozatok a bejárattól elvihetők. Használati utasítás a rendelkező nyilatkozatokon, ill. a Szőlőfürt egyházközségi értesítőben található.

5. Jövő vasárnap, a fél 12 órai szentmisén ünnepeljük a HÁZASSÁGI JUBILEUMOKAT. Kérjük a 25, 50, és más kerek évfordulót ünneplő házaspárokat, szerdáig jelentkezzenek a plébánián.

6. Kérjük a jegyeseket, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni templomainkban, jelentkezzenek a plébánián.

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

február 1. - február 8.

1. Ma délután fél 5-kor bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban.

2. Holnap Urunk bemutatását, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét ünnepeljük. Hétköznapi miserendet tartunk. A misék kapcsán gyertyaszentelés lesz.

3. Kedden, Szent Balázs ünnepén a szentmisék után, ill. jövő vasárnap a szentmisék kapcsán Balázs-áldásban részesülhetünk.

4. A Gazdasági bizottság megbeszélését kivételesen egy héttel később, február 9-én 18 órakor fogjuk megtartani a plébánián.

5. A héten első péntek lesz. Csütörtökön a szentórát tartunk az esti szentmise előtt. Ennek kapcsán kerül sor a rózsafüzér titokcserére is. Szombaton 7 órakor szentmisét mutatunk be a Szt. Rókus kápolnában.

6. Az "Újember" és a "Keresztény élet" c. hetilap a plébánián és a Kapucinus templomban is előfizethető. A szentmisék ünneplésébe való bekapcsolódást segíti az "ADOREMUS" füzet felnőtt és gyermek változata, mely havonta jelenik meg. Ugyancsak havonta jelenik meg a "Teofil" c. ifjúsági kiadvány. Ezek előfizetésére is van lehetőség.

7. Az adóbevallás kapcsán a személyi jövedelemadó 1%-áról lehet rendelkezni a Katolikus Egyház javára, másik 1%-áról egy közhasznú szervezet vagy alapítvány javára. Körünkben két ilyen alapítvány működik: a Katolikus Iskola Alapítvány, és a Bicebóca Egyesület. A kitölthető rendelkezési nyilatkozatok a bejárattól elvihetők. Használati utasítás a rendelkező nyilatkozatokon, ill. a Szőlőfürt egyházközségi értesítőben található.

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

január 25. - február 1.

1. Ma este 6 órakor a katolikus iskola tornatermében ökumenikus imaórával fejeződik be a keresztény egység hete. A záró alkalom után szeretetvendégség is lesz. Az alkalomra hozott süteményt köszönettel fogadjuk, kérjük a terem végében lévő asztaloknál átadni a segítőknek.

2. Püspök atya Prohászka imaszövetség tagjaihoz írott hírlevelét a faliújságon olvashatjuk. A Prohászka imaszövetséghez lehet még csatlakozni. Jelentkezési lap a bejáratnál található.

3. Pénteken este fél 9-kor ferences imaest lesz a Kapucinus templomban, címe: "Te erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy!"

4. Szombaton ifjúsági teaestet tartunk 19 órakor a Szent Imre közösségi házban, melynek címe: "Erkölcsi csapdák". A plakát a faliújságon megtekinthető.

5. Jövő vasárnap délután fél 5-kor bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban.

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

január 18. - január 25.

1. Ma este 6 órakor ökumenikus imaórával kezdődik a Plébániatemplomban a keresztény egység hete, melynek ebben az esztendőben mi leszünk házigazdái. Esténként 6 órakor kezdődnek az imaórák, ugyancsak a Plébániatemplomban. Az utolsó, jövő vasárnapi alkalmat a katolikus iskola tornatermében fogjuk tartani. A záró alkalom után szeretetvendégség is lesz. A sütéshez értő háziasszonyoktól egy-egy tálca süteményt a helyszínen köszönettel fogadunk.

2. A héten az esti szentmiséket egy órával korában, 17 órakor tartjuk a Kapucinus templomban.

3. Püspök atya Prohászka imaszövetség tagjaihoz írott hírlevelét a faliújságon olvashatjuk. A Prohászka imaszövetséghez lehet még csatlakozni. Jelentkezési lap a bejáratnál található.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

január 11. - január 18.

1. Hétfőn a reggeli szentmise kivételesen fél 9-kor kezdődik.

2. Kedden, január 13-án, a bodajki, fatimai áhítatra du. 3 órakor indul az autóbusz a Kapucinus térről.

3. Szombaton reggel 7 órakor a Szt. Vendel kápolnában szentmisét mutatunk be.

4. Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel, püspöki szentmisével zárul le a székesfehérvári bazilikában a Biblia éve. Püspök atya szeretettel vár minket erre az alkalomra.

5. Szombaton este 7 órától jótékonysági bál lesz a Katolikus Nők Körének szervezésében, az Erzsébet téri művelődési házban, mely egyben a Biblia éve ökumenikus programsorozatának befejező rendezvénye. Jegyek a jótékonysági bálra a szikvízüzemben, Jakab Gyulánénál válthatók.

6. Jövő vasárnap este 6 órakor ökumenikus imaórával kezdődik a Plébániatemplomban a keresztények egységének hete, melynek ebben az esztendőben mi leszünk házigazdái.

7. Jövő vasárnap a délutáni bibliaóra kivételesen elmarad.

VÍZKERESZT VASÁRNAPJA

január 4. - január 11.

1. Ma délután 4 órakor bibliaórát tartunk a Szent Imre közösségi házban, melynek témája: "Szent Pál apostol üzenete a családról."

2. Az egyházközségi képviselőtestületet hétfőn este 7 órakor szeretettel várjuk testületi gyűlésre, a Szent Imre közösségi házba.

3. Csütörtökön szentórát és rózsafüzér titokcserét tartunk az esti szentmise előtt, a Kapucinus templomban.

4. Megjelent egyházmegyei magazinunk, a SZEM karácsonyi száma. A bejárattól egy példány családonként ingyen elvihető.


Itt olvashatók a 2006-os hirdetések.
Itt olvashatók a 2005-ös hirdetések.