2014

Tamás atya és a kapucinus atyák karácsonyi beosztása (excel)

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

december 21. - december 28.

1. Vasárnap (ma délután) fél 5-kor a városi gyertyagyújtáson a Szent Erzsébet Katolikus Iskola diákjai és a Magnificat kórus is szolgál.

2. Karácsonyi szentgyónási lehetőség a kapucinus templomban: hétfőn és kedden délután 3-6 óráig, 24-én délelőtt 9-től fél 12-ig. Hétfőn és kedden szentmise lesz este 6-kor a Kapucinus templomban.

3. Szerdán, 24-én reggel a plébánia templomban nem lesz szentmise.

Délután 4 órától a Szent Erzsébet katolikus iskola diákjainak pásztorjátékát tekinthetik meg a plébánia templomban. Mindenkit szeretettel várnunk!
Szenteste 22 órakor szentmise lesz a kapucinus templomban, előtte fél órával orgona muzsika hallható Somlyai Zsombor kántor úr előadásában.
A plébánia templomban 24 órakor lesz (éjféli) szentmise, előtte fél órával a Magnificat kórus közreműködésével zenés áhítat lesz.

4. 25-én, karácsony napján mindkét templomban vasárnapi miserend lesz.

5. Pénteken, 26-án karácsony másnapján a plébánia templomban mindkét szentmisét megtartjuk, a fél 10-es szentmisén az egyházközségi fúvós zenekar szolgál. Ezen a napon (tehát 26-án) a kapucinus templomban a 6 órai szentmise elmarad.

6. Szombaton szent János apostol és evangélista ünnepe, a kapucinus templomban a reggeli szentmise keretén belül bormegáldás lesz.

7. Szentestétől mindkét templomban megtekinthetőek a betlehemek!

8. Vasárnap a 11 órai szentmisén a gitáros kiskórus szolgál.

9. Január 2-án, pénteken csillagjárás lesz. Délután 3 órára várjuk a közösségi házba azokat a fiatalokat és felnőtteket, akik a Karácsony örömét szeretnék elvinni beteg, idős testvéreinkhez. Várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!


ADVENT III. VASÁRNAPJA

december 14. - december 21.

1. Tamás atya és a kapucinus testvérek szerdán 19 órára hálaadó szentmisére, majd azt követően közös ünneplésre hívják a képviselő testületet, az énekkarokat, és minden más szolgálatban résztvevő testvéreket a Szent Erzsébet iskola tornatermébe.

2. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

3. Ugyancsak szombaton a Bice-bóca 9-11 óráig adventi alkotóházat szervez a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában.

4. Szintén szombaton adventi zenés áhítat lesz a Plébánia templomban 15 órakor (a korábban hirdetett 16 órával szemben) Mórocz Tamás atya és Ambrózy Tamás atya szolgálatával. Mindenkit szeretettel várunk!

5. A negyedik adventi gyertyagyújtás a szombati előesti szentmise előtt lesz negyed 6-tól a Kapucinus templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit, főképpen a Mécs közösséget, a Katekumen csoportját és a Prohászka Imaszövetség tagjait.

6. Vasárnap du. fél 5-kor a városi gyertyagyújtáson a Szent Erzsébet Katolikus iskola diákjai és a Magnificat kórus is szolgál.

7. Karácsonyi szentgyónási lehetőségek:
A Plébánia templomban: vasárnaponként fél 10-től 11 óráig.
A kapucinus templomban:
20-án szombaton 9-12 óráig
22-én hétfőn és 23-án kedden délután 3-6 óráig
24-én délelőtt 9-12 óráig.

ADVENT II. VASÁRNAPJA

december 7. - december 14.

1. Ma (vasárnap) az esti 6-os szentmisén a kapucinus templomban Szent Borbála ünnepe alkalmából az egyházi fúvós zenekar szolgál.

2. A Bice-bócák a mai és a jövő vasárnapi szentmisék előtt és után adventi vásárt rendeznek mindkét templomban.

3. December 8-a, hétfő a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe, parancsolt ünnep. A Plébániatemplomban reggel 6 órakor, a kapucinus templomban este 6 órakor lesz szentmise, melyen egy ferences világi rendi, Adonyiné Horváth Ágnes, fogadalomtételét is ünnepeljük.

4. Hétköznaponként a roráté szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek a Plébánia-templomban.

5. Pénteken ferences imaóra lesz este fél 9-től a kapucinus kápolnában „Adj nekem igaz hitet” címmel.

6. Szombaton adventi alkotóházat szervez a Bice-bóca 9-11 óráig a Táncsics Mihály Gimnáziumban.

7. Szintén szombaton a bodajki fatimai engesztelő áhítatra a busz fél 5-kor indul a kapucinus térről.

8. A harmadik adventi gyertyagyújtás a szombati előesti szentmise előtt lesz, negyed 6-tól a kapucinus templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit, ezúttal főképpen a Rózsafüzértársulati tagokat, a Mária Rádióban dolgozókat és a Magnificat kórust!

9. Szombaton este 7 órától pedig Ifjúsági Klubba várunk minden fiatalt!

10. A Karitász hálásan köszöni az Erzsébet-napi pénzbeli adományt, a két templomban összesen 95.900 Ft gyűlt össze, amit a helyi Karitász használhat fel a rászorulók támogatására. A kihelyezett kosarakba 14-éig várják a tartós élelmiszer-adományt. Jövő vasárnap a Karitász is csatlakozik a „Jót tenni jó!” jótékonysági akcióhoz, a Városháza előtti téren 15-18 óráig várja a tartós élelmiszer adományokat.

11. Adventi zenés áhítat lesz a Plébániatemplomban Mórocz Tamás és Ambrózy Tamás szolgálatával december 20-án, szombaton 16.00-tól. Mindenkit szeretettel várunk!


ADVENT I. VASÁRNAPJA

november 30. - december 7.

1. Ma elkezdődik a Szentatya által meghirdetett Megszentelt Élet éve.

2. Elkezdődnek hétköznaponként a roráte szentmisék reggel 6 órakor a Plébánia-templomban!

3. A Karitász kedden este 5-kor tartja összejövetelét a közösségi házban. Kihelyeztük mindkét templomban a szeretet-kosarakat. Kérjük hozzanak tartós élelmiszer adományt a rászorulóknak!

4. Szombaton Mikulás-napi játszóházba várják a nagycsoportos óvodásokat a Szent Erzsébet iskolába egy játékos délelőttre 9-11 óráig!

5. A többi gyereket pedig adventi játszóházba várja szeretettel a Bice-bóca egyesület szombaton 9-11 óráig a Radnóti iskolába!

6. Szombaton az előesti szentmise előtt, negyed 6-tól lesz a második adventi gyertyagyújtás a kapucinus templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit, ezúttal főképpen a Karitász és Nők Köre tagjait!

7. Jövő vasárnap a családi misén a gitáros kiskórus szolgál, és szentmise végén Szent Miklós püspök is érkezik hozzánk!

8. Szent Borbála-nap kapcsán jövő vasárnap este a 6 órai szentmisén az egyházi fúvós zenekar szolgál.

9. Első csütörtökön 1 6-kor rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz a Kapucinus templomban.

10. Virrasztás lesz Magyarországért a péntek esti szentmise után január 5-én a másnap reggeli szentmiséig.

11. A decemberi Hírlevél megjelent, hátulról elvihetők.


KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

november 23. - november 30.

1. Szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyermekek szüleit a Szent Erzsébet Iskolába beiskolázási tájékoztatóra csütörtökön fél 5-re!

2. A Bibliai esték keretében a Lamberg-kastélyban szerdán este 6 órától várnak mindenkit szeretettel „Ökumenikus adventi készülődés”-re a felekezetek lelkipásztorai.

3. Adventi játszóházba vár szeretettel a Bice-bóca egyesület minden gyerekeket szombaton 9-11 óráig a közösségi házba!

4. Szombaton du. 3 órától a Prohászka Imaszövetség tagjait várjuk szeretettel a lelkipásztori körzetből szentségimádásra, tanításra és agapéra Pusztavámra!

5. Szombaton az előesti szentmise előtt, negyed 6-tól lesz az első adventi gyertyagyújtás a kapucinus templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit, ezen a szombaton főképpen a Képviselő Testület és a különböző bizottságok tagjait!!

6. Szombaton este 7 órától Ifjúsági Klubba várjuk szeretettel a fiatalokat a közösségi házba!

7. A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium várja azok jelentkezését, akik szeretnék ott folytatni tanulmányaikat. A tájékoztató a faliújságon olvasható!

8. Jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja, ezután elkezdődnek hétköznaponként a rorate szentmisék reggel 6 órakor a Plébánia-templomban!

9. Adventben a Karitász kihelyezi mindkét templomban a szeretet-kosarait, melybe kéri a hívek tartós élelmiszer adományait!

10. Jövő vasárnappal elkezdődik a Szentatya által meghirdetett Megszentelt Élet éve.

11. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését november végéig, akik a jövő évben szeretnének egyházi házasságot kötni!

12.Várjuk szeretettel a katekumen csoportba azokat a felnőtteket, akik szeretnének keresztségre, elsőáldozásra, bérmálkozásra felkészülni, vagy a keresztény hit mellett döntést hozni! Bátran lehet jelentkezni mindkét esetben Tamás atyánál!


ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

november 16. - november 23.

1. Szerda, 19-e Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, a Szent Erzsébet iskola 8.15-től, püspöki szentmisével ünnepel a Plébániatemplomban.

2. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódó országos karitász gyűjtés jövő vasárnap lesz. A befolyt összeg 60%-a a központi karitásznak megy, 40 %-a a plébániánál marad a helyi karitász tevékenységének támogatására.

3. A héten Agostino és Konrád testvér ideiglenesen Budapestreköltőznek, az ottani Kapucinus Rendházba. Agostino testvér egy ideig gondoskodni fog az olasz közösségről, legalább Karácsonyig. Kísérjük el őket közös imádságunkkal.

4. Szent Cecíliára az egyházi zene védőszentjére is emlékezünk 23-án, vasárnap a 11 órai szentmisében, ahol az egyházközség zenészei, énekesei, együttesei fognak szolgálni:

- a Szent Erzsébet Iskola Szélrózsa Énekkara.
- a Gitáros kiskórus
- az Egyházi Fúvós Zenekar
- és a Magnificat Énekkar

4. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, november végéig, akik a jövő évben szeretnének egyházi házasságot kötni!

5. Várjuk szeretettel a katekumen csoportba azokat a felnőtteket, akik szeretnének keresztségre, elsőáldozásra, bérmálkozásra felkészülni, vagy akeresztény hit mellettfelnőttként újra döntést hozni! Bátran lehet jelentkezni Tamás atyánál.


ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

november 09. - november 16.

1. Csütörtökön, 13-án,Bodajkra a fatimai áhítatra abusz du. fél 5-kor indul a Kapucinus térről.

2. Ugyanazon a napon St. Martin előadóművész koncertje lesz este 7-kor a Kapucinus templomban, a Városi Közművelődési Közalapítvány szervezésével és támogatásával.

3. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

4. Ifjúsági Klub lesz szombaton este 7órától a közösségi házban, 14 éves kortól mindenkit szeretettel várnak!

5. A Karitász 15-én szombaton, délután 2 órakor szeretettel várja szépkorútestvéreinket a Szent Erzsébet Iskola tornatermébe szeretet vendégségre. Személyszállítási igényt a sekrestyében vagy a plébánián jelezzék.

6. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy a Mária Rádió móri stúdiója szerdánként este 7 órai kezdettel új műsorral jelentkezik. Címe: „Tamás atya válaszol”. Kérjük, bátran kérdezzenek, Tamás atya szívesen válaszol minden kérdésre a műsor ideje alatt. Kérdéseiket a rádió elérhetőségeire, vagy a templomokban kihelyezett gyűjtődobozokba várjuk. A műsorral elsősorban a fiatalokat és a közép korosztályt kívánjuk megszólítani, de természetesenbárki felteheti kérdéseit.

7. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány naptára 1000 Ft-os áron megvásárolható. Ezzel Böjte Csaba testvér gyermekmentő szolgálatát támogathatjuk. A naptárak hátul vásárolhatók meg a kisasztalon.


ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

november 02. - november 09.

1. Ma délután (vasárnap) mindkét temetőben imádság lesz az elhunytakért. Sírkőmegáldás a helyszínen kérhető.

2. Hétfőn este 19 órakor képviselőtestületi ülés lesz a közösségi házban.

3. Kedden 17 órakor a karitász a közösségi házban tartja összejövetelét.

4. November 6-a első csütörtök, az esti szentmise előtt szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz a kapucinus templomban. Ezen a napon és pénteken a betegeket a szokott módon látogatjuk. Akinek családjában idős, beteg ember él, Leopoldo testvér szívesen látogatja őket. Jelentkezni a sekrestyékben lehet.

5. Ferences imaóra lesz pénteken este fél 9-től a kapucinus kápolnában „ragyogd be szívem sötétségét” címmel.

6. Pénteken virrasztás lesz Magyarországért az esti szentmise után a másnap reggeli szentmiséig a kapucinus kápolnában.

7. Szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Rókus kápolnában.

8. Szombaton elsőáldozási felkészítésre hívjuk a városi iskolás gyerekeket fél 9-től a közösségi házba.

9. Ugyancsak szombaton az első magyar Szent Család közbenjárásáért hálaadó szentmise lesz. A székesfehérvári bazilikában de. 10 órakor szentmisét mutat be Spányi Antal megyéspüspök atya. Minden családot szeretettel várnak a szentmisére.

10. 2015-ös naptárt lehet vásárolni 1000,- Ft-os áron, amellyel Böjte Csaba dévai Szent Ferenc Alapítványát támogatjuk. A naptár a hátsó padon került elhelyezésre, árát az álló perselyben kérjük elhelyezni.

11. Megvásárolható a 2015-ös Katolikus Kalendárium, 300,- Ft-os áron. A kalendárium árát a kihelyezett dobozba kell tenni.

12. A jövő vasárnapi 11 órai szentmisén a gitáros kiskórus szolgál.

13. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét gyónási lehetőségre a plébániatemplomban. Minden vasárnap fél 11-től 11-ig lehet szentgyónást végezni.

14. A karitász november 15-én, szombaton 2 órakor Idősek délutánjára hívja kedves szép korú testvéreinket a Szent Erzsébet Iskola tornatermébe, szeretetvendégségre. Személyszállítási igényt a sekrestyékben vagy a plébánián kérjük jelezni.


ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

október 26. - november 02.

1. November 1-én szombaton aSzent Rókus kápolnában reggel 7 órakor nem lesz szentmise, helyette november 8-án lesz a szentmise bemutatva.

2. November 1. szombaton Mindenszentek napja. Ünnepi miserendet tartunk. Péntek este 6-kor a Kapucinus templomban főünnepi előesti szentmise lesz. Szombaton a Plébániatemplomban a 11 órai szentmise elmarad. Este 6-kor a Kapucinus templomban a szentmise a főünnepi lesz és nem a vasárnapi előesti.

3. November 2. vasárnap Halottak napja. Halottak napján mindkét temetőben lesz az elhunytakért végzett imádság. A Homoki temetőben délután 4 órakor imádkozunk halottainkért , ezt követően lehet sírkő megáldást kérni. A Kálvária temetőben ugyancsak délután 4 órakor lesz ökumenikus imádság, sírkő megáldást a helyszínen lehet kérni.

4. Mától kezdve lehet vásárolni 2015-ös naptárt 1000Ft-os áron, amellyel a Böjte Csaba dévai Szent Ferenc Alapítványát támogatjuk. A naptár a hátsó padról elvihető, az árát a kihelyezett álló perselybe kérjük elhelyezni.

5. Múlt vasárnap összesen 170.000 forint gyűjtöttünk össze a missziók javára. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a bőkezűségét!!


ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

október 19. - október 26.

1. Ma missziós vasárnap van, ezért a perselypénzt a missziók javára küldjük el.

2. Szombaton Ifjúsági Klubba hívjuk szeretettel a fiatalokat este 7 órától a közösségi házba.

3. November 8-án, szombaton ünnepeljük egyházmegyénkben a Magyar Szent Család ünnepét, délelőtti püspöki szentmisével. Erre a szentmisére hívja a püspök atya a családokat. Akik szeretnének jelen lenni ezen az ünnepen, kérjük, jelezzék a plébánián!


ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

október 12. - október 19.

1. Vasárnap este a Kapucinus templomban az esti 6 órai szentmisén emlékezünk meg a Katolikus Nők Köre megalakulásának 20 éves jubileumáról. A szentmisét a Németországból érkező Konrád Dobmayer atya mutatja be német nyelven.

2. Hétfőn a bodajki engesztelő fatimai áhítatra a busz fél 5-kor indul a kapucinus térről.

3. A Szent Erzsébet Iskola papírgyűjtést szervez szerdától péntekig az iskolában.

4. Péntek este fél 9-től ferences imaóra lesz a kapucinus templomban „Fölséges és dicsőséges Isten…” címmel.

5. Szombaton reggel 7 órától szentmise lesz a Szent Vendel kápolnában.

6. Jövő vasárnap a missziós vasárnap van. Ezért országos gyűjtés lesz a missziók javára.

7. A püspöki szinódus közgyűlést tart ezekben a napokban, melynek témája a család. A Szentatya a hívek imáját kéri. Az általa megfogalmazott imádság szövege a hátsó padokról elvihető.


ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

október 5. - október 12.


ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

szeptember 21. - szeptember 28.

1. Szeptember 22-én hétfőn du. fél 5-kor megbeszélés lesz a 3. osztályos elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek a közösségi házban.

2. Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat lesz szeptember 26-27-én Mórról – Bodajkra. Egyházmegyénk 14 év feletti ifjúságát várjuk nagy szeretettel.

3. Vasárnap, 28-án a 11 órai szentmisén a gitáros kiskórus szolgál.


augusztus 17. - augusztus 24.


július 20. - július 27.


július 13. - július 20.


július 6. - július 13.


Szt.Péter és Szt.Pál ünnepe

június 29. - július 6.

1. Június 30-tól, hétfőtől július végéig a Plébánia Templomban nem lesz hétköznap reggeli szentmise.

2. Július 3-án első csütörtökön 17,15 órától szentségimádás lesz szerzetesi és papi hivatásokért és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus Templomban.

3. Első csütörtökön és pénteken látogatjuk a betegeket. Plébános csak első pénteken tud menni.

4. Első pénteken az esti szentmise után virrasztás lesz Magyarországért a másnap reggeli szentmiséig a Szent Leopoldo Kápolnában.

5. Július 5-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Rókus Kápolnában.

6. A július 21-25 közötti medjugorjei zarándoklat útiköltségét, 20.000 Ft-ot július 7-től lehet fizetni a plébánián. Kérjük, hogy az utazási okmány számát is szíveskedjenek bediktálni.Szentháromság vasárnapja

június 15. - június 22.

1. Június 15-ke Szentháromság vasárnapja - a Kapucinus templom búcsúja.

2. Június 15-én de. a korábban Móron szolgálatot teljesítő Kiss János püspöki helynök atya 9,30 órakor mutatja be gyémánt szentmiséjét a PlébániaTemplomban. Szertettel várja minden kedves régi barátját és ismerősét.

3. Június 17-én este 19 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a Közösségi Házban. A gyűlés témája az úrnapi kőrmenet feladatainak megbeszélése és kiosztása lesz.

4. Június 19-én csütörtökön 17 órától szentségimádás lesz szerzetesi és papi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

5. Június 21-én, szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Vendel Kápolnában.

6. Június 22. vasárnap Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe, Úr napja. Az úrnapi körmenetet a 3/4 8 órai szentmise befejezése után, a Kapucinus Templomtól indul. A Plébánia Templomban ezen a napon 1/2 10 órai szentmise nem lesz, itt csak 11 órakor lesz szentmise. Kérjük a kedves híveinket a virágszirom gyűjtésére, a szirmokat a Kapucinus Templom folyosóján szombat délelőttől lehet elhelyezni.

7. A Szent Erzsébet Iskola tanévzáró szentmiséje június 20-án, pénteken 17 órakor lesz.

8. Elkezdődött a nyári vakáció, a hétköznapi szentmisék a plébánia templomban hétfőként reggel 8 órakor kezdődnek.


Pünkösd vasárnapja

június 8. - június 15.

1. Június 9-én Pünkösdhétfőn a plébánia templomban reggel 8 órakor lesz szentmise.

2. Ugyancsak hétfőn Egyházmegyei nap lesz a Balinkai tölgyes táborban, a napi program a faliújságon olvasható. Külön buszt a programra nem indítunk.

3. Szintén Pünkösdhétfőn délután a református testvérek ökumenikus találkozóra hívnek bennünket.

4. Június 12-én csütörtökön 1/4 6 órakor Szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért a kapucinus templomban.

5. Június 13-án pénteken a Bodajki Fatimai engesztelő áhítatra a busz délután ? 5 órakor indul a kapucinus térről.

6. Június 15-ke Szentháromság vasárnapja - a Kapucinus templom búcsúja.

7. Június 15-én de. a korábban Móron szolgálatot teljesítő Kiss János püspöki helynök atya 9,30 órakor mutatja be gyémánt szentmiséjét a PlébániaTemplomban. Szertettel várja minden kedves régi barátját és ismerősét.

8. Június 22-én vasárnap Úrnapja lesz, már most kérjük a kedves híveinket a virágszirom gyűjtésére.

9. Megjelent a hírlevél, 1 példányban a szokott helyről elvihető.

10. Szentatyánk, Ferenc pápa szentföldi zarándoklata során, múlt vasárnap, május 25-én, meghívta a Vatikánba Simon Peresz és Mahmud Abbasz elnököket, egy békéért esdeklő imatalálkozóra. Erre a találkozóra június 8-án délután kerül sor, Pünkösd ünnepén, és részt vesz rajta Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka is. A Szentatya szeretné, ha "az imaalkalomba minden hívő bekapcsolódna, hogy az Istenhez szóló imádság minél buzgóbb legyen, és végre megadassék Jézus Földjének az a béke, amelyet születésekor az angyalok hirdettek meg." A Szentatya ezért hívja "a püspököket, szerzeteseket és világi híveket, hogy lélekben vegyenek részt ebben a könyörgésben, és imádkozzunk a Szentföld békéért.


HÚSVÉT 7. URUNK MENNYBEMENETE VASÁRNAPJA

június 1. - június 8.

1. Június 02-án kedden 17 órakor a Katolikus Nők Köre, összejövetelét tartja a közösségi házban.

2. A karitasz hálásan köszöni azok segítségét, akik a hétvégén papírhulladékkal járultak hozzá rászoruló családok segítéséhez. A hónap első keddi szokásos összejövetelünket egy későbbi időpontban tartjuk meg.

3. Június 05-én első csütörtökön 1/4 6-kor Szentségimádás és Rózsa- fűzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

4. A betegeket első csütörtökön és pénteken a szokott időben látogatjuk.

5. Június 06, első péntek az esti szentmise után virrasztás lesz Magyar országért a másnap reggeli szentmiséig a Szt. Leopold kápolnában.

6. Június 07-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Rókus kápolnában.

7. Ugyancsak szombaton, este 17 órakor tartjuk meg a múlt vasárnapi vihar miatt elmaradt szentmisét a Szt. Orbán kápolnánál.

8. Június 08. Pünkösd vasárnapja, a 11 órai szentmisén a gitáros kiskórus szolgál.

9. Június 09-ke Pünkösd hétfő, Egyházmegyei nap lesz a Balinkai Tölgyes táborban, a részletes program a faliújságon megtekinthető. A busz reggel 9 órakor indul az egyházi iskola előtti térről. Ezen a napon nem 1/2 9-kor, hanem reggel 8 órakor lesz a szentmise.

10. Ugyancsak Pünkösd hétfőn a hagyományoknak megfelelően délután, Ökumenikus találkozó lesz református testvéreinknél, szeretettel várnak bennünket.


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

május 25. - június 1.

2. Május 29-én áldozó csütörtök napja, egyházmegyei szentségimádás napja, minden plébánián szentségimádást tartunk. Egyházközségünkben a Kapucinus Templomban lesz szentségimádás 16 órai kezdettel.

3. Május 30-án pénteken a reggeli szentmise után indulnak a biciklis zarándokok Celldömölkre. Mindkét templomban elhelyezett imaszándékokat szívesen viszik magukkal és ők is imádkoznak ezekért a szándékokért.

4. Június 1-je Urunk mennybemenetelének ünnepe, a móriak fogadalmi zarándoklatának napja. Autóbuszos zarándoklatra jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet, 1300 Ft. az útiköltség. Az autóbusz reggel 8 órakor indul a Kapucinus térről. Celldömölki Kegytemplomban a móriak fogadalmi szentmiséje 11 órakor lesz. Ezen a napon a Plébániatemplomban nem lesz szentmise. A Kapucinusoknál 11 órakor lesz szentmise.

5. A Karitász által meghirdetett papírhulladék gyűjtése, május 31-én szombaton reggel 8-tól délután 3 óráig lesz a közösségi házzal szemben.


HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

május 18. - május 25.

1. Május 18-án vasárnap délután 4 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

2. Május 19-én, hétfőn este 6 órakor Frey Ferenc Jácint kapucinus atyára emlékezünk a Lamberg Kastély olvasótermében. Május 20-án kedden este 5 órakor megemlékezés lesz Jácint atya sírjánál, a Kálvária temetőben, 6 órakor hálaadó szentmise lesz a Kapucinus Templomban. Mindenkit szeretettel várunk!

3. Május 24-én szombaton egyházközségeink napja: Nyitott Plébánia lesz Bokodon. Meghívott vendég: Száraz László atya. Mórról is indítunk buszt reggel 9 órakor, a Kapucinus térről. A buszra jelentkezni lehet a plébánián.

4. Május 25-én vasárnap bérmálás lesz a Plébánia Templomban a 10 órai szentmise keretében. Ezen a napon több szentmise nem lesz a plébánia Templomban.

5. Május 25-én húsvét 6. vasárnapján Orbán napja van, a Szent Orbán kápolnában este 5 órakor tartunk szentmisét.

6. Június 1-je Urunk mennybemenetelének ünnepe, a móriak fogadalmi zarándoklatának napja. Autóbuszos zarándoklatra jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet, 1300 Ft. az útiköltség. Az autóbusz reggel 7 órakor indul a Kapucinus térről. Celldömölki Kegytemplomban a móriak fogadalmi szentmiséje 11 órakor lesz.

7. A Karitász által meghirdetett papírhulladék gyűjtése, május 31-én szombaton reggel 8-tól délután 3 óráig lesz a közösségi házzal szemben.


HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

május 11. - május 18.

1. A gyűjtést az Egyházmegyei Karitász keretében működő székesfehérvári Szent Kristóf Ház (Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye) bővítésére használhatjuk fel.

2. Május 13-án kedden, Bodajkra a Fatimai áhitatra a busz 16,30-kor indul a Kapucinus térről.

3. Május 15-én csütörtökön 17 órától szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért, majd utána májusi litániát imádkozunk a Kapucinus Templomban.

4. Május 16-án az esti szentmisét a bérmálkozókért ajánljuk fel.

5. Május 17-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Vendel kápolnában.

6. Ugyancsak szombaton a Szent Erzsébet Iskola családi napot tart, melyre szeretettel várja az érdeklődő családokat.

7. Május 18-án vasárnap 16 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

8. Június 1-je Urunk mennybemenetelének ünnepe. A móriak fogadalmi zarándoklatának napja. Autóbuszos zarándoklatra jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet. A kerékpáros zarándoklatra Virág Péternél lehet jelentkezni.

9. A Karitász által meghirdetett papírhulladék gyűjtése, május 31-én szombaton reggel 8-tól 15 óráig lesz a közösségi házzal szemben.

10. Május 19-én 18 órakor Frey Ferenc Jácint kapucinus atyára emlékezünk a Lamberg Kastély olvasótermében. Május 20-án kedden 17 órakor megemlékezés lesz Jácint atya sírjánál, a Kálvária temetőben, 18 órakor hálaadó szentmise lesz a Kapucinus Templomban.

11. Fogyatékosok napja lesz május 17-én 10-től du,16-ig. Jó időben a parkban, rossz idő esetén a Radnóti iskolában lesz megtartva!


HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

május 4. - május 11.

1. Ma tartjuk az édesanyák napját, minden szentmise keretében megáldjuk őket.

2. Hétfőn délután 2 órakor elsőáldozási gyertyák díszítésére a Katolikus Nők Köre asszonyok segítségét kéri a közösségi házba. Ugyancsak ezen a délutánon 4-6 óráig a plébániára várják az elsőáldozók szüleit ruha elvitelre.

3. Május 8-án csütörtökön este 5 órától szentségimádás lesz szerzetesi és papi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

4. Május 9-én pénteken az esti szentmisét az ERSTE bankban meggyilkoltak lelki üdvéért mutatjuk be a Kapucinus Templomban. Ugyancsak ezen az estén, 1/2 9-kor ferences imaóra lesz a Kapucinus templomban.

5. Május 10-én szombaton délután 2 órakor idősek délutánja lesz. A Karitász szeretettel várja idős testvéreinket a Szent Erzsébet Iskola torna termébe egy agapéra és beszélgetésre. Szállítási igényt a sekrestyében, vagy plébánián kérjük jelezni.

6. Május 10-én szombaton délután 2-3 óra között az elsőáldozók részére közös próba lesz a Plébánia Templomban.

7. Szentgyónási lehetőség lesz a Plébánia Templomban délután 1 órától az egyházi iskolások részére, 3 órától a városi iskolások részére.

8. Május 11-én vasárnap elsőáldozás lesz a Plébánia Templomban, a 1/2 10 óra szentmisén. Ezen a vasárnapon 11 órai szentmise nem lesz.

9. Egyházmegyénk hagyományos gyűjtése Húsvét 4. vasárnapján (május 11.) lesz. A gyűjtést az Egyházmegyei Karitász keretében működő székesfehérvári Szent Kristóf Ház (Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye) bővítésére használhatjuk fel.

10. Megjelent a május havi hírlevél, 1 példányban elvihető.

11. Ebben a hónapban a májusi litániák a Kapucinus Templomban este fél 6 órai kezdettel, lesznek. A Plébánia Templomban a reggeli szentmisék előtt rózsafűzért imádkozunk.

12. A Celldömölki Fogadalmi Zarándoklat június 1-én lesz. Biciklivel május 30-án indulnak, pénteki napon. Erre plébánián lehet jelentkezni, illetve Virág Péternél.


HÚSVÉT 2. IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

április 27. - május 4.

1. Április 27-én, Irgalmasság Vasárnapján XXIII. János és II. János Pál pápák szentté avatását ünnepeljük, valamint imádkozunk a jó termésért.

2. Ezen a vasárnapon a 11 órás családi misén a gitáros Kiskórus szolgál.

3. Április 27-én vasárnap délután 16 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

4. A Szent Erzsébet Iskolába április 28, 29 és 30-án iratkozhatnak be a leendő elsős gyermekek.

5. Május 1-én csütörtökön megkezdődnek a májusi litániák a Kapucinus Templomban 3/4 6 órai kezdettel, utána rózsafüzér titokcsere lesz. A Plébánia Templomban a reggeli szentmisék előtt rózsafűzért imádkozunk.

6. Május 2-án, csütörtökön az esti szentmise után virrasztás lesz Magyarországért a másnap reggeli szentmiséig a Szt. Leopoldo Kápolnában.

7. Május 3-án, szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Azt. Rókus Kápolnában.

8. Május 4-én tartjuk az édesanyák napját, minden szentmise keretében megáldjuk őket.

9. A héten első csütörtökön és pénteken látogatjuk a betegeket.

10. Május 10-én szombaton délután 14 órakor idősek délutánja lesz. A Karitász szeretettel várja idős testvéreinket a Szent Erzsébet Iskola torna termébe egy agapéra és beszélgetésre. Szállítási igényt a sekrestyében, vagy plébánián kérjük jelezni.

11. A Karitász köszöni a tartós élelmiszer és pénzbeni adományokat, egyben kéri a papírhulladékok gyűjtését is.

12. Felhívjuk az adófizetők figyelmét, a Szent Erzsébet Iskola 1%-al való támogatásának lehetőségére, valamint a Bice-Bocák támogatásának lehetőségére.


HÚSVÉT VASÁRNAP

április 20. - április 27.

1. Április 21-én húsvét hétfőn, a Plébánia Templomban csak egy szentmise lesz, 1/2 10 órai kezdettel.

2. Április 24-én csütörtökön este 3/4 6 órai kezdettel szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

3. Április 26-án szombaton anyák napi játszóház lesz 9-11 óráig a közösségi házban. Szeretettel várnak minden gyermeket a Bice Bócák.

4. Április 27-én, Irgalmasság Vasárnapján XXIII. János és II. János Pál pápák szentté avatását ünnepeljük, valamint imádkozunk a jó termésért.

5. Ezen a vasárnapon a 11 órás családi misén a gitáros Kiskórus szolgál.

6. Április 27-én vasárnap délután 16 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

7. A Szent Erzsébet Iskolába április 28, 29 és 30-án iratkozhatnak be a leendő elsős gyermekek.

8. Május 10-én szombaton délután 14 órakor idősek délutánja lesz. A Karitász szeretettel várja idős testvéreinket a Szent Erzsébet Iskola torna termébe egy agapéra és beszélgetésre. Szállítási igényt a sekrestyében, vagy plébánián kérjük jelezni.

9. A Karitász köszöni a tartós élelmiszer és pénzbeni adományokat, egyben kéri a papírhulladékok gyűjtését is.

10. Felhívjuk az adófizetők figyelmét, a Szent Erzsébet Iskola 1%-al való támogatásának lehetőségére, valamint a Bice-Bocák támogatásának lehetőségére.


VIRÁGVASÁRNAP

április 13. - április 20.

1. Virágvasárnap délután 3-5 óráig családok részére egyéni keresztútjárás lesz a Plébánia Templomban.

2. Április 14-én és 15-én, hétfőn és kedden a plébániatemplom húsvét előtti takarítása lesz. Kérünk szépen önzetlen segítőket, akik szívesen vállalják templomunk húsvéti előkészítését. Hétfőn reggel a szentmise után a férfiakat, kedden az asszonyokat várjuk. Továbbá szerdán reggel a szentmise után a szentsír díszítése lenne, ahová szintén kérünk szépen segítséget.

3. A Nagyhéten kedden április 15-én és szerdán 16-án, délután 3-tól 6-ig lesz gyónási lehetőség, mindig a Kapucinus templomban.

4. Április 17-én NAGYCSÜTÖRTÖK:
Plébánia Templomban az Utolsó Vacsora szentmiséje este 7 órakor kezdődik. A szentmise után virrasztás 23 óráig.

Április 18 NAGYPÉNTEK:
Plébánia Templomban: délután 3 órakor keresztút, szentsír nyitás, majd szentsír látogatás fél 6-ig lesz.
Kapucinus Templomban: este 6 órakor passió éneklés, kereszthódolat, áldoztatás.
Kálvária Temetőben: este 8 órakor keresztútjárás lesz.

NAGYSZOMBAT:
Plébánia Templomban: 8-18-ig szentsír látogatás. Szentsírőrzésre kérünk jelentkezőket. A faliújságon kihelyezett listán lehet jelentkezni.
Kapucinus Templomban 8-12-ig szentsírlátogatás és gyónási lehetőség.

HÚSVÉT VASÁRNAP:
Hajnali 5 órakor a Plébánia templomban tűzszentelés,igeliturgia és szentmise. A feltámadási körmenet után a Kapucinus Templomban, kb. 8 órakor lesz szentmise. Aztán a Plébánia Templomban 11 órakor és a Kapucinus templomban este 6-kor lesznek szentmisék.

5. A Szent Erzsébet Iskolába április 28, 29 és 30-án iratkozhatnak be a leendő elsős gyermekek.


NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP

április 6. - április 13.

1. A mai perselygyűjtés a Szentföldön élő keresztények javára van.

2. Megjelent a SZEM újság, és az április havi hírlevél, családonként egy példány elvihető.

3. A Karitász mindkét templomban kihelyezi a szeretet kosarát virágvasárnapig. Tartós élelmiszereket kér a rászorulók részére. Egyúttal kérjük, ha valaki rászoruló családot, vagy magányos embert ismer, akiken segíteni kellene, azok nevét és címét a kosárba tegyék be. Májusban szervez a Karitász papírgyűjtést is.

4. Április7-én hétfőn délután 2 órakor a Katolikus Nők Köre virágvasárnapi csokrot készít a Közösségi Házban. Kérik, hogy minél többen jöjjenek segíteni az elkészítésben.

5. Április 10-én első csütörtök, este 5-kor szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

6. Április 11-én, pénteken este negyed 6-kor keresztútjárás lesz a Kapucinus Templomban.

7. Pénteken ferences imaest lesz a Kapucinus templomban.

8. Szombaton gyónási lehetőség lesz a Kapucinus templomban, 9 órától 12-ig. A Nagyhéten kedden április 15-én és szerdán 16-án, délután 3-tól 6-ig lesz gyónási lehetőség, mindig a Kapucinus templomban.

9. A szombati előesti mise a Kapucinus templomban gitáros mise lesz. A mise keretében móri, kisbéri és fehérvári testvéreink előadásában elhangzik Sillye Jenő gitáros passiója, melyre sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

10. Április 13-án virágvasárnap, a Plébánia Templomban csak 10-kor lesz szentmise.

11. Április 13-án virágvasárnap délután a bodajki fatimai engesztelő áhítatra a busz 16 órakor indul a Kapucinus térről.

12. Felhívjuk az adófizetők figyelmét, a Szent Erzsébet Iskola 1%-al való támogatásának lehetőségére, valamint a Bice-Bocák támogatásának lehetőségére.

13. A Szent Erzsébet Iskolába április 28, 29 és 30-án iratkozhatnak be a leendő elsős gyermekek.


NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP

március 30. - április 6.

1. Április 3-án első csütörtök, 17,15-kor szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus Templomban.

2. Április 4-én 17,15-kor keresztútjárás lesz a Kapucinus Templomban.

3. Első pénteken az esti szentmise után virrasztás lesz Magyarországért a Szent Leopoldo Kápolnában.

4. Első csütörtökön és pénteken a betegeket a szokott időben látogatjuk.

5. Április 5-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Rókus Kápolnában.

6. Március 31-én hétfőn 17 órakor a Női Kör gyűlése lesz a Közösségi Házban.

7. Április 1-én, kedden 17 órakor karitász gyűlés lesz a Közösségi Házban.

8. A jövő vasárnap gyűjtést tartunk a szentföldi keresztények javára.

9. A Karitász mindkét templomban kihelyezi a szeretet kosarát. Tartós élelmiszereket kér a rászorulók részére. Egyúttal kérjük, ha valaki rászoruló családot, vagy magányos embert ismer, akiken segíteni kellene, azok nevét és címét a kosárba tegyék be. Májusban szervez a Karitász papírgyűjtést is.

10. Felhívjuk az adófizetők figyelmét, a Szent Erzsébet Iskola 1%-al való támogatásának lehetőségére, valamint a Bice-Bocák támogatásának lehetőségére.


NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP

március 23. - március 30.


NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP

március 16. - március 23.

1. Március 17-én hétfőn este 7 órakor lelkipásztori bizottság gyűlése lesz a Móri Plébánián.

2. A Lamberg Kastélynál folytatódik a Bibliai esték sorozat március 19-én, szerdán este 6-kor, Sándor atya, Ribárszki Ákos, evangélikus lelkész, Veres Péter, református lelkész közreműködésével.

3. Március 20-án csütörtökön este 5 órakor szentségimádás lesz papi és szerzetes hivatásokért a Kapucinus Templomban.

4. Március 21-én pénteken este negyed 6-kor keresztútjárás lesz a Kapucinus Templomban. Kedd és pénteki napok között reggel 1/2 8-tól keresztutat végzünk a Plébánia templomban.

5. Szintén pénteken este 1/2 9-től ferences imaóra lesz a Kapucinus Templomban.

6. Március 22-én szombaton a Szent Erzsébet Iskola mindenkit szeretettel vár 8-10 óráig bemutató tanításra, majd 10-11 óráig művészeti bemutatóra.

7. A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely kegyszobrát március 22-én szombaton Székesfehérváron fogadjuk. A Székesegyházban 10 órakor közös imádság, 11 órakor szentmise lesz, majd ezt követően imaórák. A záró szentmise este 5 órakor lesz. A kegyszobor ittléte alatt a Székesegyházban reggel 9-től este 6 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk. Püspök atya az egész egyházmegyéből várja a híveket.

8. Március 23-án, nagyböjt 3. vasárnapján minden szentmisén édesapák megáldása lesz.

9. A Karitász mindkét templomban kihelyezi a szeretet kosarát. Tartós élelmiszereket kér a rászorulók részére. Egyúttal kérjük, ha valaki rászoruló családot, vagy magányos embert ismer, akiken segíteni kellene, azok nevét és címét a kosárba tegyék be.

10. Március 23-án a 11 órás szentmisén a gitáros Kiskórus szolgál.


NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP

március 9. - március 16.

1. Március 10-én hétfőn este 7 órakor körzeti lelkipásztori gyűlés lesz a Móri Plébánián.

2. Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot Szilágyi Szabolcs atya tartja március 11-én, 12-én és 13-án a Kapucinus Templomban. 17 órakor szentmise, majd szentségimádás lesz és azt követően a lelkigyakorlatos szentbeszéd.

3. A nagyböjti lelkigyakorlat miatt március 13-án csütörtökön Bodajkra a busz nem megy.

4. Március 14-én pénteken negyed hat-kor keresztútjárás lesz a Kapucinus Templomban.

5. Március 15-én a szombaton Szent Vendel Kápolnában reggel 7 órakor lesz szentmise.

6. Március 15-én szombaton 9-11,30-ig elsőáldozási felkészítő lesz a városi hittanosok részére a Közösségi Házban.

7. A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely kegyszobrát március 22-én szombaton Székesfehérváron fogadjuk. A Székesegyházban 10 órakor közös imádság, 11 órakor szentmise lesz, majd ezt követően imaórák. A záró szentmise este 5 órakor lesz. A kegyszobor ittléte alatt a Székesegyházban reggel 9-től este 6 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk. Püspök atya az egész egyházmegyéből várja a híveket.


Évközi 8. vasárnap

március 2. - március 9.

1. Március 3-án hétfőn szülői megbeszélés lesz az elsőáldozásra készülők szüleinek 16,30-tól.

2. Március 3-án, hétfőn este a gazdasági Bizottság gyűlése lesz a plébánián.

3. Március 5. hamvazószerda, a nagyböjti szent időszak kezdete, szigorú böjti nap. A Szent Erzsébet Iskola diákjainak reggel 8 órakor lesz szentmise a Kapucinus Templomban. A Plébánia Templomban délelőtt 1/2 10-kor, a Kapucinus Templomban este 18 órakor.

4. A héten első csütörtökön és pénteken látogatjuk a betegeket.

5. Első csütörtökön és első pénteken 17,15-kor keresztútjárás lesz a Kapucinus Templomban.

6. Első pénteken este a szentmise után virrasztás lesz Magyarországért a szombat reggeli szentmiséig.

7. A nagyböjti szent időben keddtől péntekig a hétköznapi szentmisék előtt 1/2 8-tól keresztútjárás lesz.

8. Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot Szilágyi Szabolcs atya tartja március 11-én, 12-én és 13-án a Kapucinus Templomban. 17 órakor szentmise, majd keresztút vagy szentségimádás lesz és azt követően a lelkigyakorlatos szentbeszéd.

9. Március 1-én szombaton 9-11 óráig a Szent Erzsébet Iskola játszó házba várja a leendő első osztályos gyermekeket.

10. A Móri Mária Rádió által mindkét templomba kihelyezett dobozba imaszándékokat lehet elhelyezni. Ezekért a szándékokért pénteki napokon közösen imádkozunk.


Évközi 7. vasárnap

február 23. - március 2.


Évközi 6. vasárnap

február 16. - február 23.

1. Ma a fél 10-es szentmisén minden betegnek kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Szentmise előtt gyónási lehetőség lesz.

2. Ma délután 4 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

3. Február 20-án, csütörtökön 5 órakor szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

4. Ugyancsak február 20-án, csütörtökön 8-10 óráig a Szent Erzsébet Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodások szüleit bemutató tanításra, melyet a leendő első osztályos tanítók tartanak.

5. Február 21-én pénteken ferences imaóra lesz este 1/2 9-től a Kapucinus Kápolnában.

6. Február 22-én szombaton 3 órától a Prohászka Imaszövetség találkozója lesz a Plébánia templomban, szentségimádással, szentmisével, majd azt követően a plébánián agapé lesz.

7. Február 23-án a 11 órai családi szentmise keretében megáldjuk a jubiláló házaspárokat. Kérjük a jubiláló házaspárokat, hogy a plébánián jelezzék, ha részesedni akarnak ebből az áldásból.

8. Adózók figyelmébe ajánljuk a Szent Erzsébet Katolikus Iskola, és a Bice-Bóca támogatásának lehetőségét. Kérjük a jövedelemadó 1%-ával segítség valamelyik közösséget.


Évközi 5. vasárnap

február 9. - február 16.

1. Február 9-én a szentmisék után Balázs áldást adunk.

2. Február 13-án a fatimai áhitatra a busz délután fél 5-kor indul Bodajkra a Kapucinus térről.

3. Ugyancsak csütörtökön 5 órakor szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

4. Február 15-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Vendel Kápolnában.

5. Február 15-én szombaton elsőáldozási felkészítő lesz a városi hittanosok részére 9-11,30-ig a Közösségi Házban.

6. Ugyancsak szombaton ifjúsági teaest lesz fél 8-tól a Közösségi Házban.

7. Február 16-án a 1/2 10-es szentmise a betegeké. Minden betegnek kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Szentmise előtt gyónási lehetőség lesz. Személyszállítási igényt a sekrestyében, vagy a plébánián kérjük jelezni.

8. Február 16-án a 11 órás szentmisén a gitáros Kiskórus szolgál.

9. Február 16-án délután 4 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

10. Február 23-án a 11 órai családi szentmise keretében megáldjuk a jubiláló házaspárokat. Kérjük a jubiláló házaspárokat, hogy a plébánián jelezzék, ha részesedni akarnak ebből az áldásból.

11. Adózók figyelmébe ajánljuk a Szent Erzsébet Katolikus Iskola, és a Bice-Bóca támogatásának lehetőségét. Kérjük a jövedelemadó 1%-ával segítség valamelyik közösséget.


Évközi 4. vasárnap - Urunk bemutatása

február 2. - február 9.

1. Február 2. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Gyertyaszentelés lesz a 3/8 8-as és a 1/2 10-es szentmise keretében.

2. Ugyanezen a napon délután 15 órakor a Plébánia Templomban a Szeretetláng Ima és Engesztelő Mozgalom találkozója és szentmiséje lesz.

3. Február 16-án a 1/2 10-es szentmise a betegeké. Minden betegnek kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Szentmise előtt gyónási lehetőség lesz. Személyszállítási igényt a sekrestyében, vagy a plébánián kérjük jelezni.

4. Február 23-án a 11 órai családi szentmise keretében megáldjuk a jubiláló házaspárokat. Kérjük a jubiláló házaspárokat, hogy a plébánián jelezzék, ha részesedni akarnak ebből az áldásból.

5. Február 9-én vasárnap a 1/2 10 órai szentmisén a fúvós zenekar szolgál.

6. Február 9-én a szentmisék után Balázs áldást adunk.

7. Február 4. és 7. között, - keddtől péntekig - a Kapucinus Templomban nem lesznek esti szentmisék.


Évközi 3. vasárnap

január 26. - február 2.

1. Január 26-án este 18 órakor lesz a befejező ökumenikus imaóra az evangélikus imaházban.

2. Január 30-án csütörtökön 17 órakor szentségimádás lesz a Kapucinus Templomban papi és szerzetesi hivatásokért.

3. Január 31-én pénteken az esti szentmise után virrasztás lesz Magyarországért a másnap reggeli szentmiséig.

4. Február 1-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Rókus Kápolnában.

5. Február 2. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A gyertyaszentelés a 1/2 10-es szentmise keretében lesz.

6. Ugyanezen a napon délután 16 órakor a Plébánia Templomban a Szeretetláng Ima és Engesztelő Mozgalom találkozója és szentmiséje lesz.

7. Február 16-án a 1/2 10-es szentmise keretében megáldjuk a jubiláló házaspárokat. Kérjük a jubiláló házaspárokat, hogy a plébánián jelezzék, ha részesedni akarnak ebből az áldásból.

8. Január 27-én, hétfőn este a Nők Köre összejövetzelét tartja a Közösségi Házban.


Évközi 2. vasárnap

január 19. - január 26.

1. Január 19-én, vasárnap este 18 órakor megkezdődik az ökumenikus imahét az evangélikus imaházban. Azt követő héten minden este 18 órakor kezdődnek az ökumenikus találkozók. Az imahét befejezése január 26-án vasárnap este 18 órakor lesz.

2. Az ökumenikus imahéten keddtől péntekig nem lesznek esti szentmisék a Kapucinus Templomban.

3. Január 20-án, hétfőn délután 16 órakor kerül sor a Katolikus Nők Köre báljának bevételéből felújított Szent Sebestyén szobor felszentelésére.

4. A Szent Erzsébet Iskola január 23-án 16,30-kor iskolaválasztó, beiskolázási tájékoztató szülői értekezletet tart a nagycsoportos óvodás gyerekek szüleinek. Szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt.

5. Január 25-én szombaton az Ifjúsági Teaest résztvevői együtt vesznek részt az ökumenikus imaórán az evangélikus imaházban.

6. Január 26-án vasárnap a 11 órai szentmisén a gitáros Kiskórus szolgál.

7. Január 26-án este 18 órakor lesz a befejező ökumenikus imaóra az evangélikus imaházban.


Urunk megkeresztelkedése

január 12. - január 19.

1. Január 13-án hétfőn a Bodajki Fatimai engesztelő áhítatra a busz délután fél 5-kor indul a Kapucinus térről.

2. Csütörtökön este 5-kor csendes szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért a Kapucinus Templomban.

3. Január 17-én pénteken este fél 9-től ferences imaóra lesz a Kapucinus templomban.

4. Január 18-án szombat reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Vendel Kápolnában.

5. Ugyanezen a napon a városi hittanosok részére elsőáldozási felkészítő lesz 9-től 11,30-ig a Közösségi Házban.

6. Este 6-kor a szentmisén a Forró Cappuccino szolgál.

7. Január 19-én vasárnap este 6 órakor megkezdődik az ökumenikus imahét az evangélikus imaházban. Azt követő héten minden este 18 órakor kezdődnek az ökumenikus találkozók. Az imahét befejezése január 26-án vasárnap este 6 órakor lesz.

8. Megköszönjük a KARITASZ részére adott élelmiszer és pénzbeli adományokat. Részletes beszámolót a gyűjtésről a faliújságon olvashatják.


Karácsony II. vasárnapja

január 5. - január 12.

1. Vízkereszt ünnepét holnap, január 6-án, tartjuk. Ez főünnep és kötelező a részvétel a szentmisén. Ma este 6-kor a Kapucinus templomban előesti miséje lesz a főünnepnek.

2. A Katolikus Nők Köre jótékonysági bált rendez január 11-én este 7 órától a Művelődési Házban. A bál bevételét a helyi mentőszolgálatnak ajánlják fel. Támogatói jegyek elővételben 1500 Ft-os áron Jakab Gyulánénál, a Szikvíz Üzemben válthatók.

3. Január 12-én a családi szentmisén a Gitáros Kiskórus szolgál.


2013

Szent Család vasárnapja

december 29. - január 5.

1. December 31-én, kedden az év utolsó napján hálaadó szentmise lesz mindkét templomban. A Plébánia Templomban 16 órakor, a Kapucinus Templomban 18 órakor.

2. Fél órával éjfél előtt nyitva lesz a Kapucinus templom. Lehetőség lesz egy rövid csendes szentségimádásra és ünnepélyes áldással fogjuk kezdeni az új évet.

3. Január 1-én újév napján Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, ezen a napon vasárnapi miserend lesz mind a két templomban. Parancsolt ünnep.

4. Ugyanezen a napon, évkezdő szentségimádás lesz a Plébánia Templomban délután 16 órakor. Ez a szentségimádás egyúttal az Egyházközség fogadalmi szentségimádása is.

5. Január 2-án, első csütörtökön a Kapucinus Templomban este negyed 6-kor szintén szentségimádás lesz és rózsafüzér titok csere.

6. Első csütörtökön és pénteken látogatjuk a betegeket.

7. Ugyancsak január 3-án pénteken délután csillagjárás lesz. Gyülekező 15 órától a Közösségi Házban.

8. Január 3-án pénteken az esti szentmise után virrasztás lesz a másnap reggeli szentmiséig a Kapucinus templomban.

9. Január 4-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szent Rókus Kápolnában.

10. Január 5-én karácsony 2. vasárnapja lesz. Vízkereszt ünnepét viszont január 6-án hétfőn tartjuk. Ez főünnep és kötelező a részvétel a szentmisén. Kapucinusoknál a vasárnap esti szentmise már a Vízkereszt előesti miséje lesz. Hétfőn reggel 3/4 8-kor és este 18-kor lesz szentmise. A Plébánia Templomban délelőtt 1/2 10-kor.


Advent 4. vasárnapja

december 22. - december 29.

1. December 22-én a városi gyertyagyújtáson a Szent Erzsébet Iskola diákjai és a Magnificat Kórus szerepel.

2. Szentgyónási lehetőség a Kapucinus Templomban hétfőn 15-18 óráig és kedden 9-12 óráig.

3. December 23-án reggel 6 órakor tartom az utolsó rorate szentmisét.

4. December 24-én délután 16 órakor a Szent Erzsébet Iskola 3.osztályos tanulói pásztorjátékot adnak elő a Plébánia Templomban.

5. Szent Este 22 órakor a Kapucinus Templomban lesz szentmise, előtte fél órával orgona muzsika hallható Somlyai Zsombor kántor előadásában. 24 órakor a Plébánia Templomban lesz szentmise, előtte fél 12-től zenés áhitatot tart a Magnificat Kórus.

6. Karácsony napján, 25-én vasárnapi miserend lesz mindkét templomban.

7. Karácsony másnapján 26-án a Plébánia Templomban csak 9,30-kor lesz szentmise, ahol a Fúvós Zenekar szolgál.

8. A Karitász december 28-án szombaton egy tál meleg ételt és meleg teát oszt a Városháza előtt, 11 órától 14 óráig a rászorulók részére.


Advent 3. vasárnapja

december 15. - december 22.

1. A Karitász mindkét templomba kihelyezte a "szeretet kosarát". Tartós élelmiszereket várunk a rászorulók részére december 19-ig.

2. Ma még karácsonyi vásárt rendeznek a BiceBócák a szentmisék előtt és után. A BiceBócák, szüleik és segítőik által készített ajándékokkal kereskednek. Legyünk bőkezűek!!!

3. Ma délután 16 órakor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

4. A Kapucinus templomban minden csütörtök este csendes szentségimádás van papokért, szerzetesekért és hivatásokért. Mostantól fogva nem negyed 6-kor, hanem 5-kor fog kezdődni. Viszont első csütörtökön a szentségimádás meg a rózsafüzér titokcsere mindig negyed 6-tól lesz.

5. Szombaton este 1/4 6-kor lesz a negyedik adventi gyertyagyújtás a Kapucinus Templomban. Mindenkit szeretettel várunk. Erre az alkalomra különleges módon meghívjuk a MÉCS közösség, a Katekumen csoport, a kórusok és zenekarok tagjait.

6. Szombaton este a szentmisén a Forró Cappuccino szolgál.

7. Az egyházközségi munkatársak, és segítők karácsonyi találkozója december 21-én szombaton az esti szentmise után a Szent Erzsébet Iskola tornatermében lesz.

8. December 22-én a városi gyertyagyújtáson a Szent Erzsébet Iskola diákjai és a Magnificat Kórus szerepel.

Advent 2. vasárnapja

december 8. - december 15.

1. A Karitász mindkét templomba kihelyezte a "szeretet kosarát". Tartós élelmiszereket várunk a rászorulók részére.

2. Ma és jövő vasárnap karácsonyi vásárt rendeznek a BiceBócák a szentmisék előtt és után. A BiceBócák, szüleik és segítőik által készített ajándékokkal kereskednek. Legyünk bőkezűek!!!

3. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe holnap, december 9-én lesz. Reggel 6 órakor a Plébánia Templomban, és este 18 órakor a Kapucinus Templomban tartunk szentmisét.

4. December 13-án Bodajkra a fatimai áhítatra a busz délután fél 5-kor indul a Kapucinus térről.

5. Ugyanezen az estén 1/2 9-kor ferences imaóra lesz a Kapucinus Templomban.

6. December 14-én, szombaton 9-11-ig az óvodásoknak a Szent Erzsébet Iskolában játszóház lesz, szeretettel várunk minden nagycsoportost óvodás gyermeket.

7. Adventi alkotóház is lesz, 9 órától, szombaton a Közösségi Házban. A Bicebócák mindenkit szeretettel várnak.

8. Szombaton este 1/4 6-kor lesz a harmadik adventi gyertyagyújtás a Kapucinus Templomban. Mindenkit szeretettel várunk. Erre az alkalomra különleges módon meghívjuk a Női Kör és a Karitász csoport tagjait.

9. Szombaton este 19 órától ifjúsági teaest lesz a Közösségi Házban.

10. A Kapucinus templomban minden csütörtök este csendes szentségimádás van papokért, szerzetesekért és hivatásokért. Mostantól fogva nem negyed 6-kor, hanem 5-kor fog kezdődni. Viszont első csütörtökön a szentségimádás meg a rózsafüzér titokcsere mindig negyed 6-tól lesz.


Advent 1. vasárnapja

december 1. - december 8.

1. A Karitasz mindkét templomba kihelyezte a "szeretet kosarát". Tartós élelmiszereket várunk a rászorulók részére.

2. December 2-tól megkezdődnek a hajnali rorate szentmisék. Hétfőtől péntekig minden reggel 6 órakor lesz szentmise a Plébánia Templomban.

3. A Karitasz december 3-án este 5 órakor tartja összejövetelét a Közösségi Házban, minden munkatárs részvételére számítunk!

4. A héten első csütörtök és péntek, a betegeket látogatjuk. Csütörtökön este negyed 6-kor szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz a Kapucinus templomban.

5. December 6-án az esti szentmise után virrasztás lesz Magyarországért a Kapucinus templomban.

6. December 7-én szombaton reggel 7 órakor szentmise lesz a Szt. Rókus Kápolnában.

7. Az Adventi játszóház szombaton a Radnóti Iskolában lesz. Majd december 14-én 9-11-ig az óvodásoknak a Szent Erzsébet Iskolában.

8. Szombaton este 1/4 6-kor lesz a második adventi gyertyagyújtás a Kapucinus Templomban. Mindenkit szeretettel várunk. Erre az alkalomra különleges módon meghívjuk a Rózsafüzér társulat és a Prohászka imaszövetség tagjait.


KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

november 24.- december 1.

1. A mai vasárnap országos CARITAS gyűjtést tartunk.

2. Ma este 17 órától Szent Cecília napi hangverseny lesz a Kapucinus Templomban. Hangversenyt adnak az esperes kerület kántorai.

3. November 25-én hétfőn 17 órakor tartja összejövetelét a Katolikus Nők Köre a Közösségi Házban.

4. November 25-én hétfőn este 18 este a Székesfehérvári Bazilika felszentelésének évfordulóján Spányi Antal megyés püspök tart ünnepi szentmisét. Ezzel a szentmisével zárjuk egyházmegyénkben a Hit Évét. Erre az ünnepségre meghívást kapnak a Prohászka Imaszövetség tagjai is, hogy együtt imádkozzanak a lelkipásztori kisegítőkért és a lelkipásztorkodó papságért.

5. November 30-án szombaton adventi játszóház lesz a Gárdonyi Géza Iskolában a Bice Bócák szeretettel várnak mindenkit.

6. Ezen a napon, szombaton este 1/4 6-kor lesz az első adventi gyertyagyújtás a Kapucinus Templomban. Mindenkit szeretettel várunk, különleges módon erre az alkalomra meghívjuk a Képviselő Testület és a Bizottságok tagjait, illetve a hitoktatókat.

7. A Karitasz december 1-én mindkét templomba kihelyezi a szeretet kosarát. Tartós élelmiszereket várunk a rászorulók részére.

8. Gyűjtést hirdetünk mikulásra, a szegény gyerekek számára. Nem pénzt kérünk, hanem a - régi hagyományokhoz hasonlóan - egy doboz játékot, füzetet, mese könyvet, vagy bármit ami tizenéves gyermeknek örömet szerez.Itt olvashatók a 2010-14-es hirdetések.
Itt olvashatók a 2010-13-as hirdetések.
Itt olvashatók a 2009-es hirdetések.
Itt olvashatók a 2008-as hirdetések.
Itt olvashatók a 2006-os hirdetések.
Itt olvashatók a 2005-ös hirdetések.