2018.

Biblia kurzus Sergio atyával

Aki szeretne többet tudni a Szentírásról, egy kedves bibliatanár segítségével megismerkedni a Biblia világával és Isten igéjével, szeretettel várjuk a közösségi házba, két hetente, pénteken 19:00 órától.


2018.03.21-23.

Mórocz Tamás bodajki plébános lelkigyakorlata 2018.03.21-23.


2018. január

Havonta megjelenő misekalauz, a vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeivel, szentek életével, játékos feladatokkal. 64+4 oldal. Teljes terjedelmében színes, minden oldalon képpel. 6-14 éves gyermekeknek ajánlott.

Letölthető mintaoldalak


2018.

Hirdetjük a testvéreknek, hogy áldozni nyelvre, illetve kézre lehet. Ha kézbe szeretnénk áldozni, már ezt jelezve járuljunk az áldoztató elé: azaz jobb kezünket a bal alá téve, trónust készítsünk. Ne nyújtsuk ki a tenyerünket, mert kinyújtott tenyérnél nagyobb a veszélye, hogy a szentostya a földre essen. A ?Krisztus teste? szavakra ?Ámen?-nel felelünk, ami nagyon fontos hitvallásunk, és része a szentáldozásnak, ezért ne felejtsük el mondani! Aki nyelvre szeretne áldozni, ezután nyújtja ki kissé nyelvét, hogy az áldoztató rá tudja helyezni az Eukarisztiát. Aki pedig kézbe áldozik, amint kezébe kapta az Eukarisztiát, jobb kezével tisztelettel magához veszi azt, amíg az áldoztató előtt áll, és csak ezután megy vissza a helyére. Nem szabad tehát sem odébb állva, vagy a helyünkre menve magunkhoz venni az Eukarisztiát! Köszönjük!


A bicebócák szereplése 2010. decemberében
Dec. 4. 9.00 Radnóti M. Ált. Isk. Nagy játszóház, meglepetéssel
Dec. 11. 9.00 Szt.Imre Közösségi ház Angyalos játszóház
Dec. 18. 9.30 Szt.Erzsébet Isk. tornaterem Karácsonyi kis műsor
Dec. 19. 14.30 Pusztavám, kultúrház Gyertyagyújtást

Vendégünk lesz Jelenits István

2010. október 28-án, csütörtökön, Jelenits István piarista atya tart előadást az "Esti beszélgetések" keretében.

Helyszín: Szent Erzsébet iskola tornaterme.

Az előadás témája gyermekeink nevelése lesz. A plakát a faliújságon megtekinthető.


Elhunyt Gaszner Imre atya Életének 89. papságának 62. és rendbelépésének 68. évében 2006. május 28-án Székesfehérváron elhunyt Gaszner Imre atya.

1918.január25-én Móron született. Gimnáziumi tanulmányait Grazban és Leibnizben végezte. 1939. február 25-én az ausztriai Irdningben lépett be a bécsi kapucinus provinciába. A kapucinusok Scheibbsből való elűzésekor 1940-ben, mint magyar állampolgárnak vissza kellett térnie hazájába, ahol folytatta teológiai tanulmányait. 1944. július 30-án, Tatán pappá szentelték.

1958. és 1989. között Pálmonostorán látta el a plébánosi szolgálatot. A kommunista uralom megszünte után 1990-ben visszatérhetett a móri rendházba. Különösen gondját viselte a rendház újraindításának és a két móri templom felújításának. Munkásságának elismeréseként Pálmonostora és Mór városa díszpolgári címmel tüntették ki. A móri Kálvária temető kapucinus sírkertjében helyezték örök nyugalomra.

Czachesz Gábor

2006.március 12-én, pénteken, délután 5 árakor Olofsson Placid bencés szerzetes atya előadását hallgathatjuk meg a Móron, katolikus általános iskola tornatermében, az iskola által szervezett "Esti beszélgetések" keretében. Az előadás után dedikálja a helyszínen is megvásárolható "A hit pajzsa" c. életéről szóló könyvet.

Olofsson Placid bencés szerzetes, vagy ahogy sokan ismerik: Placid atya tíz évet töltött a kommunista rendszer politikai elítéltjeként a Gulágon. A harmincegyezer elítélt közül huszonhat és fél ezren nem tértek haza. Ő, aki tartotta a hitet és lelket a rabokban - kitartó hitének és Isten akaratának köszönhetően - életben maradt.


A Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola november 17-én ünnepelte újraindításának 15. évfordulóját. Az ünnepi szentmise keretében Spányi Antal püspök atya megáldotta a felújított, és négy újabb tanteremmel kibővített iskolát. Az iskola felújításáról bővebben szeretnénk hírt adni a 2006. februárban megjelenő különszámban.
Szőlőfürt - 2005. december


Közösségünk lelkipásztorai a vasárnapi miserend megváltoztatását fontolgatják. Az új vasárnapi miserend elsődleges célja a szentmisék sietség és késés nélküli, méltó megünneplése. Az új miserend a vasárnapi autóbuszjáratok figyelembevételével, a szentmisén való részvétel lehetőségeinek lehető legszélesebb körű mérlegelésével fog kialakulni. Bevezetése az új naptári év kezdetétől várható.
Szőlőfürt - 2005. december


A móri egyházközség képviselőtestülete novemberi tanácskozásán a gazdasági helyzetünk tüzetes megvizsgálása után döntött az egyházközségi hozzájárulás - más néven egyházadó - irányösszegéről: 2006 januárjától egyedülálló személyenként 250 Ft/hó, családonként 500 Ft/hó egyházközségi hozzájárulás megfizetését kérjük. Az összeg emelését feladataink anyagi szükségletei sürgetik. Az egyházközségi hozzájárulás fedezi ugyanis épületeink fenntartását, üzemeltetését, szolgálattevőink fizetését, annak járulékait, a plébániai iroda működtetését, s részben az így befolyt összegből kell fedeznünk az előttünk álló, nagy ráfordítást igénylő felújítási munkálatokat is. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, a plébániai irodában, vagy az egyházközségi munkatársaknál (egyházadó-szedők) kérjük befizetni. Minderről részletesen 2006. februári különszámunkban fogunk tájékoztatást adni.
Szőlőfürt - 2005. december


A Hordó 2005. decemberi számában jelent meg egy beszélgetés Kiss János atyával, akit idén Mór város díszpolgárává választottak.
Itt olvasható.


2005. november 8-án vendégünk volt Móron Böjte Csaba atya, a Déva környéki árvaházak alapítója. Az előadás rövid válatozatát itt lehett elolvasni.


Telefonhívással a katolikus iskolákért

(Adományvonal: 06 81 31 32 33)

Szeptember elsejétől napi 24 órán keresztül hívható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) adományvonala, amellyel az ellehetetlenített egyházi oktatási intézmények javára rendeznek gyújtést. A 06 81 31 32 33-as telefonszám tárcsázása alkalmanként 200 forintot tesz hozzá ahhoz az összeghez, amelyet az iskolák víz-, gáz-, villany- és egyéb fenntartási számláira fordítanak.

Amint arról Veres András püspölc, az MKPK titkára legutóbbi lapszámunkban beszámolt, a katolikus iskolák rendldvül nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt hónapokban. A felgyülemlett 4,5 milliárdos állami tartozás kiegyenlitéséig szükséges más módon, aktívan hozzájárulni az egy házi oktatási intézmények áldatlan állapotának kezeléséhez. A katolikus egyház vezetése ezért úgy határozott, hogy adományvonalat indít, amelyen a segítőkész, jóakaratú emberek hívását várja. Természetesen továbbra is keresik annak a lehetőségét, hogy a kormánnyal egyezségre jussanak, de addig is létfontosságú, hogy folyamatos támogatásban részesüljenek a katolikus óvodák és iskolák az induló tanévben. A püspöki konferencia minden kedves hívet és jó szándékú embert arra buzdít, hogy legalább egyszer, de ha tehetik, többször is hívják a 06 81 3132 33-as adományvonalat Sok kicsi ezúttal is - sokra megy...

Bővebben itt