Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola - Mór

Az iskola honlapja

KEDVES SZÜLŐK !

Iskolánk a katolikus oktatási intézmények rendszerébe illeszkedik, a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működik. A rendszerváltást követően egyházmegyénkben elsőként Móron indulhatott újra az általános iskolás korú diákok nevelése-oktatása. 2005-ben ünnepeltük iskolánk újraindításának 15. évfordulóját. Spányi Antal megyéspüspök atya az ünnepi szentmise keretében szentelte fel a bővítés után átadott, korszerű 4 új tantermet, valamint mutattuk be vendégeinknek a teljesen felújított, műemlék jellegű épületünket is.
Iskolánk nyíltan vállalja a keresztény hitet, ember és világképet, s az ebből adódó erkölcsi igényességet. Katolikus iskolánk gyermekközpontú, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a tudás átadására, az egyetemes emberi értékek elsajátítására. Diákjainkat hazaszeretetre és nemzeti kultúránk megbecsülésére neveljük, hiszen tudjuk, hogy ők lesznek a magyarság megmaradásának zálogai. Iskolánk nem egy befelé forduló, zárt világ. Mi is ebben a társadalomban élünk, nyitottak vagyunk a külvilág felé, bár az is igaz, hogy a tanulóinkra zúduló, sokszor káros hatások elé nagyon sok esetben igyekszünk szűrőt tartani. Hisszük, hogy a társadalomban megjelenő negatív hatásokkal szemben egyre inkább szükségük lesz az embereknek a keresztényi szellemben nevelő oktatási intézményekre.

Iskolánk az ide járó diákok részére az alábbiakat kínálja:

- Jól képzett, munkájukra igényes pedagógusok, stabil nevelőtestület.

- Az elmúlt nyáron teljesen felújított, és számítástechnika-teremmel, iskolaotthonos tanteremmel, biológia- és kémia szaktanteremmel, valamint kápolnával kibővített korszerű iskolaépület.

- Bejáró tanulóinknak - különjáratú iskolabusz.

- Családias osztály- és iskolai légkör, jó közösségek.

- Német nyelv oktatása nemzetiségi formában is (heti 5 óra), angol nyelv tanítása választható módon.

- Úszásoktatás, sportrendezvények, házi bajnokságok.

- Számítástechnikai oktatás kiscsoportba szervezve.

- Iskolai könyvtárunk látogatásának lehetősége.

- 1-2. osztályban iskolaotthonos forma.

- Logopédiai fejlesztésen való részvétel.

- Gyógytestnevelésen való részvétel.

- Független szakértők és szaktanácsadók felkérése a pedagógiai munka hatékonyságának mérésére.

- Tanulmányi vetélkedőkön és sportversenyeken való eredményes szereplés.

- Szakkörök választásának lehetősége: néptánc, természetjáró, biológia, földrajz, kosárlabda, kézilabda.

- Iskolánk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája.

- Felvételi előkészítő a 7. osztály II. félévétől.

- Közösségformáló rendezvények a szülők számára is: családi kirándulások, Esti beszélgetések c. előadássorozat.

- Városi szintű kulturális programok szervezése, előadások neves előadókkal, önkormányzattal közös rendezvények, Móri Diák Művészeti Fesztivál.

- Kirándulások testvériskolánkba, a felvidéki Gúta /KoIárovo/ magyar iskolájába.

Iskolánkban az első és a második osztályos tanulóink iskolaotthonos formában tanulnak.

Az iskolaotthon mellett szóló kedvező tapasztalataink:

- Átmenetet biztosít az óvoda és az iskola között.

- Az iskolába lépő kisgyermeknek érzelmi biztonságot kell nyújtanunk, amit az óvodában 3-4 év alatt megkapott. Ezt leginkább a játékon, a játékos helyzeteken keresztül érhetjük el. Ezért van játéksarok szőnyeggel mindegyik iskolaotthonos termünkben.

- A 6-7 éves kisgyermek számára a tanító nénikkel kialakított személyes kapcsolat is érzelmi biztonságot ad. Ezért van mindkét tanító délelőtt és délután is velük.

- Kötetlenebb az időkeret, figyelembe vesszük, mikor van pihenésre szükségük. A tágas termek, a játszószőnyeg lehetőséget adnak az órák egy részének más formában történő levezetésére (pl. körjáték, mese, beszélgetés a szőnyegen.)

- Délelőtt tartjuk a magyar, matematika, környezet, német órákat, amikor még nagyon magas a figyelmi- és érdeklődési szintjük. Ebéd után tanítjuk a készségtárgyakat, amikor a gyerekek igényeinek megfelelően hosszabb ideig barkácsolhatnak,ra_jzolhatnak.

- Lehetőség van arra, hogy a gyerekek a táskát és a tanszereket az iskolában hagyják hétközben. Külön polcon rendszerezzük a tankönyveket. Az Önök felelősségének egy részét így átvállaljuk, de azt kérjük, hogy hétvégére szíveskedjenek hazavinni a könyveket otthoni tájékozódás céljából.

- A hozzánk érkező gyerekeknek az iskolaotthonos formával szeretnénk testi-lelki biztonságot nyújtani.

Elérhetőségeink:

8060 Mór, Erzsébet tér 19.
Telefon: (22) 405-133, 407-004
Fax: 22/407-004
E-mail: igazgato@szenterzsebetiskola.sulinet.hu

A létszám változása 2009-re

2009. júniusában 20 tanulót ballagtattunk el. Jelenleg Pannonhalma, Győr, Székesfehérvár és Pápa egyházi fenntartású középiskoláiban is tanulnak volt diákjaink, és ezekben a neves gimnáziumokban is szépen megállják a helyüket. Elballagott diákjaink helyét 26 első osztályos tanulónk vette át, akik Mórról és a környező településekről érkeztek. tanítóink az iskolaotthonos osztályban nevelik őket, ezzel a foglalkozási formával a szülők dolgát is megkönnyítve. Az iskola tanulói létszáma 168 fő, az átlagos osztálylétszám 21 tanuló.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola:

A katolikus iskoláról szóló önkormányzati oldal >>>

A Székesfehérvári Egyházmegye katolikus oktatási-nevelési intézményei >>>