A móri katolikus egyházközségnek az Egyházmegyei Hivatalhoz felterjesztett, 2015-ben megújult képviselő testületet a püspök úr jóváhagyta.
A testület első ülése: 2015.06.17. 19.00.

A megújult egyházközségi képviselő testület 18 tagja betűrendben:
Beck Tibor, Bitter Tibor, Czachesz Gábor, Fendt János, Kaiser Tibor,
dr. Lendvai András, Leitner József, Pisch Éva, Rácz László,
ifj. Ruff Ferenc, Ruff Miklós, Ruff Péter, Steiner Róbert, Steiner Tamás,
Stolczenberger Róbert, Tényi Sándorné, Varró Miklós, Vértesaljai Antal

Az 5 póttag a szavazatok sorrendjében:
Mandl Tibor, Grüll Józsefné, ifj. Ruff Miklós, Pisch Józsefné, Geszler Anikó

Akik a testületnek hivatalból tagjai:
plébános, kapucinusok képviselője, Somlyai Zsombor kántor, Virág B. Orsolya hittantanár,
Kovács Béla iskolaigazgató, Szabó Margit karitászvezető