2016-ban is szeretettel várjuk közösségünk apraját és nagyját az alábbi közösségekbe, eseményekre.

Ferenc pápa üzenete a katolikus kisközösségekhez

IFJÚSÁGI BIBLIAEST
A korábbi sárgaesernyősök és az ifjúsági teaestből szerveződött ez a csoport. Az estek keretében egy-egy érdekes előadás meghallgatása után beszélgetésre, közös teázásra nyílik lehetőség. Meghirdetett alkalmainkat általában havonta, szombaton este 8 órakor tartjuk a Szent Imre közösségi házban. Teázás, rágcsa stb keretében Jézussal és egymással is jobban megismerkedünk. Részletes információt a templomi hirdetésben és a templomok bejáratánál kitett plakáton találhatunk. Ha szeretnél közénk tartozni, Istent és önamgadat jobban megismerni, keresd bátran Virág Orsit, Pisch Évit vagy Kovalik Istvánt.

A KATEKUMENEK CSOPORTJA
A szentségek fölvételét kérő, ill. hitükben elmélyülni kivánó felnőtteket várjuk, melynek összejövetelét kénthetenként tarjuk. A "Találkozás a kereszténységgel c. könyv alapján együtt járjuk a hittel való - felnőtt-igénnyel történő - megismerkedés és megtérés úját. A csoportba jelentkezni személyesen Gerendai Sándor plébánosnál lehet.
Bővebben a katekumenek csoportjáról.

BIBLIAÓRÁK
A családi élet és gyermeknevelés kihívásai között élő és más felnőtteket melyet havonta vasárnap 16.00 órai kezdettel tartunk a Szent Imre közösségi házban. Életünk különféle jelenségeire, kérdéseire vonatkozóan keressük Isten üzenetét a Szentírásban. Részletes információt a templomi hirdetésben találhatunk.

MAGNIFICAT KÓRUS - EGYHÁZKÖZSÉGI FÚVÓSZENEKAR
Várjuk azokat, akik szívesen részt vennének a szentmisék zenei szolgálatában. Jelentkezni lehet Steiner Lajosnénál és Kaiser Tibornál. A kórus próbái csütörtökönként, este 19-kor kezdődnek a Szent Imre közösségi házban.
Bővebben a kórusról.

ÚTKERESŐK
Együtt járunk a hittel való megismerkedés és megtérés felnőtt útját. Az összejveteleket kéthetente tartjuk, jelentkezni Gerendai Sándor atyánál lehet.

FERENCES IMAEST
A csöndes imát és elmélyülést kersőket havonta egy alkalommal várjuk, pénteken este fél 9-kor, a kapucinus közösség szervezésében a Kapucinus templomban. Részeltes információk a templomi hirdetésekben és a plakátokon.

RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT
Azokat várjuk akik Szűz Mária közbenjárást kérve, hűségese imádságukkal szeretnék szolgálni a közösséget. A társulat tagjai napi egy tized rózsafűzér-imádságot ajánlanak fel a közösségért, imádkoznak a papi, szerzetesi hivatásokért, betegekért, engesztelést végeznek a világban és az egyházban elkövetett bűnökért.

FORRÓ CAPPUCCINO ZENEKAR
Azokat a 13-33 éves fiatalokat várjuk, akik közös tanúságtételre éreznek indítást. A Forró Capuccino olyan fiatalok csoportja akik bátran vállalják hitüket akár az egész világ előtt, úgy, hogy énekelnek, zenélnek, táncolnak, dobolnak Istennek, Istenért és Istenről. Szolgálatukkal így akarnak tanúságot tenni arról, hogy "Isten jó minden időben"! Ha szeretnéd Te is Isten szeretetét kiáltani a világnak, és örömmel szolgálni Őt, akkor bátran keresd Virág Pétert, vagy Marco testvért.

GITÁROS KISKÓRUS
A szentmise gitáros-énekes ünneplésére és szolgálatára vágyókat várjuk. A próbák minden pénteken, este 5-től vannak a Szent Imre közösségi házban. A családi szentmisén és más alkalmakkor segíti a fiatalkoat és gyerekeket bekapcsolódni az egyház istendicsőítő imájába. Jelentkezni a helyszínen, Tényi Helgánál lehet.

MÉCS KÖZÖSSÉG
Várjuk azok a házaspárok akik együtt szeretnének mélyebb közösséget építeni egymással és Istennel. Jelentkezni lehet Gerendai Sándor atyánál.
Bővebben a közösségről.

AZ IFJÚSÁGI KLUBBA
az általános iskolából már kiballagott tizenéves ifjúságot. Összejöveteleinket minden második szombaton 7 órakor, a Szent Imre közösségi házban tarjuk. A klubélet (teázás, pingpong, zsiroskenyér) keretét a Szentírás üzenetével, és egymással is mélyebben megismerkedhetünk.

PROHÁSZKA IMASZÖVETSÉG
Várjuk azokat akik felelősséget éreznek a papi hivatásokért. Spányi Antal püspök atya a papi hivatások csökkenése miatt hozta létre a szövetséget, hogy tagjai állandóan imádkozzanak a papi és szerezetesi hivatásokért.
Bővebben az imaszövetségről.

KARITÁSZ CSOPORT
Akik szervezett formában szeretnénke segíteni az elesetteken, várjuk a Karitász csoportba, melynek egyeztető megbeszéléseit minden hónap első keddjén, télen 17, nyáron 19 órakor tartjuk a Szent Imre közösségi házban. A csoportba jelentkezni Szabó Margit karitász-vezetőnél lehet.
Bővebben a Karitászról.

KATOLIKUS NŐK KÖRE
A templomainkat, rendezvényeinket segíteni kívánó hölgyeket várjuk. A gyűléseket minden hónap utolsó hétfőjén, 19 órakor a Szent Imre közösségi házban tartjuk. Jelentkezni a helyszínen Ferencz Józsefné, Aninál lehet. Akik szívesen segítenek a templomok takarításában azok Tuza Istvánnénál, vagy a plébánián jelentkezzenek.
Bővebben a női körről.

BICE-BÓCA KLUB
A fogytékkal élő testvéreinket, családtagjaikat és akik barátaik szeretnének lenni, várjuk a Bice-bóca klubba, szombat délelőttönként a Szent Imre közösségi házba, ahol beszélgetéssel, játszóházzal, játékkal, énekléssel, ünnepléssel építjük kapcsolatainkat.
Bővebben a klubbról.
A bice-bócák saját honlapja.

HITTAN
Városunk minden óvodájában és iskolájában jelen van a katolikus hitoktatás. Óvodásoknak, alsósoknak helyben, felsősöknek a közösségi házban van a hittan. Bővebb tájékoztatás Virág Orsolyánál.

MINISTRÁNS SZOLGÁLAT
A ministráns a szentmiséken segíti az atyát, és az oltár mellett képviseli a hívők közsségét, jelenlétéve szebbé teszi az misét. Ministráns az lehet aki részt vesz a próbákon és vállalja a beosztás szerinti részvételt a miséken. A ministráns-próbák kéthetente, pénteken 16-17.30 között vannak. Bővebb tájékoztatás: Gerendai Sándor, Ruff Ferenc, Apolczer Norbert.

HÁZASPÁROK DÉLUTÁNJA
A pusztavi iskolában tartott összejöveteleken meghívott szakemberek a házaspárokat segítik tapasztalatokkal, információkkal, így segítve a házastársi kapcsolatokat megőrizni, mélyíteni.