2018-ban is szeretettel várjuk közösségünk apraját és nagyját az alábbi közösségekbe, eseményekre.

Ferenc pápa üzenete a katolikus kisközösségekhez

A KATEKUMENEK CSOPORTJA
A szentségek fölvételét kérő, ill. hitükben elmélyülni kivánó felnőtteket várjuk, melynek összejövetelét kénthetenként tarjuk. A "Találkozás a kereszténységgel c. könyv alapján együtt járjuk a hittel való - felnőtt-igénnyel történő - megismerkedés és megtérés úját.
Bővebben a katekumenek csoportjáról.

MAGNIFICAT KÓRUS - EGYHÁZKÖZSÉGI FÚVÓSZENEKAR
Várjuk azokat, akik szívesen részt vennének a szentmisék zenei szolgálatában. Jelentkezni lehet Steiner Lajosnénál és Kaiser Tibornál. A kórus próbái csütörtökönként, este 19-kor kezdődnek a Szent Imre közösségi házban.
Bővebben a kórusról.

RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT
Azokat várjuk akik Szűz Mária közbenjárást kérve, hűségese imádságukkal szeretnék szolgálni a közösséget. A társulat tagjai napi egy tized rózsafűzér-imádságot ajánlanak fel a közösségért, imádkoznak a papi, szerzetesi hivatásokért, betegekért, engesztelést végeznek a világban és az egyházban elkövetett bűnökért.

GITÁROS KISKÓRUS
A szentmise gitáros-énekes ünneplésére és szolgálatára vágyókat várjuk. A próbák minden pénteken, este 5-től vannak a Szent Imre közösségi házban. A családi szentmisén és más alkalmakkor segíti a fiatalkoat és gyerekeket bekapcsolódni az egyház istendicsőítő imájába. Jelentkezni a helyszínen, Tényi Helgánál lehet.

MÉCS KÖZÖSSÉG
Várjuk azok a házaspárok akik együtt szeretnének mélyebb közösséget építeni egymással és Istennel.
Bővebben a közösségről.

AZ IFJÚSÁGI KLUBBA
az általános iskolából már kiballagott tizenéves ifjúságot. Összejöveteleinket minden második szombaton 7 órakor, a Szent Imre közösségi házban tarjuk. A klubélet (teázás, pingpong, zsiroskenyér) keretét a Szentírás üzenetével, és egymással is mélyebben megismerkedhetünk.

PROHÁSZKA IMASZÖVETSÉG
Várjuk azokat akik felelősséget éreznek a papi hivatásokért. Spányi Antal püspök atya a papi hivatások csökkenése miatt hozta létre a szövetséget, hogy tagjai állandóan imádkozzanak a papi és szerezetesi hivatásokért.
Bővebben az imaszövetségről.

KARITÁSZ CSOPORT
Akik szervezett formában szeretnénke segíteni az elesetteken, várjuk a Karitász csoportba, melynek egyeztető megbeszéléseit minden hónap első keddjén, télen 17, nyáron 19 órakor tartjuk a Szent Imre közösségi házban. A csoportba jelentkezni Szabó Margit karitász-vezetőnél lehet.
Bővebben a Karitászról.

KATOLIKUS NŐK KÖRE
A templomainkat, rendezvényeinket segíteni kívánó hölgyeket várjuk. A gyűléseket minden hónap utolsó hétfőjén, 19 órakor a Szent Imre közösségi házban tartjuk. Jelentkezni a helyszínen Fendtné Annánál lehet. Akik szívesen segítenek a templomok takarításában azok Tuza Istvánnénál, vagy a plébánián jelentkezzenek.
Bővebben a női körről.

BICE-BÓCA KLUB
A fogytékkal élő testvéreinket, családtagjaikat és akik barátaik szeretnének lenni, várjuk a Bice-bóca klubba, szombat délelőttönként a Szent Imre közösségi házba, ahol beszélgetéssel, játszóházzal, játékkal, énekléssel, ünnepléssel építjük kapcsolatainkat.
Bővebben a klubbról.
A bice-bócák saját honlapja.

HITTAN
Városunk minden óvodájában és iskolájában jelen van a katolikus hitoktatás. Óvodásoknak, alsósoknak helyben, felsősöknek a közösségi házban van a hittan. Bővebb tájékoztatás Virág Orsolyánál.

MINISTRÁNS SZOLGÁLAT
A ministráns a szentmiséken segíti az atyát, és az oltár mellett képviseli a hívők közsségét, jelenlétéve szebbé teszi az misét. Ministráns az lehet aki részt vesz a próbákon és vállalja a beosztás szerinti részvételt a miséken. A ministráns-próbák kéthetente, pénteken 16-17.30 között vannak. Bővebb tájékoztatás: Ruff Ferenc, Apolczer Norbert.

FÉSZEKRAKÓ FIATAL CSALÁDOS KÖZÖSSÉG
Érdeklődni: Stolczenbergerné V. Eszter Tel: +36-30-294-5843