Gyónás

Minden szombaton 9.00-11:45. között a Kapucinus templomban.

Egyéb időpontok: gyónásra a templomban a misék előtt van lehetőség, vagy a plébánossal egyeztetve külön időpontban.

Keresztelés
Felnőtt esetében a felkészülést egyénenként beszéljük meg.

Kisgyermek esetében a keresztelés feltétele a szülők részéről a gyermek keresztény nevelésének vállalása, s a szülők részvétele a felkészítő beszélgetéseken. Amennyiben a szülők nem helybéliek, lakóhelyük plébánosának engedélye is szükséges. Ha a gyermek elmúlt már 5 éves, a keresztséget az elsőáldozás kapcsán szolgáltatjuk ki, előzetes hitoktatás után.

Keresztszülő lehet, aki a 16 éves kort betöltötte, a beavató szentségekben
(keresztség, bérmálás, elsőáldozás) részesült, és kész arra, hogy támogassa a
szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Amennyiben valaki ennek nem felel meg, keresztelési tanúként tudjuk bejegyezni az anyakönyvbe.
A keresztelés keresztszülő illetve keresztelési tanú nélkül islehetséges.

Jelentkezés és felkészítő megbeszélés: a keresztelésre jelentkezés a plébánosnál.

A megbeszélésen mindkét szülő részvételét kérjük.


Elsőáldozás, bérmálkozás

Elsőáldozó lehet, aki legalább a harmadik osztályt elvégezte, és két év felkészítő hitoktatásban vett részt.
Bérmálkozó lehet, aki részt vesz a két éves felkészítésben. Móron a felkészítés, a
megyéspüspök által jóváhagyott plébánosi döntés alapján, 7. osztályos korban kezdődik, így a bérmálás 8. osztályos korban történik. Más egyházközségekben, ahol a bérmálást kétévente tervezzük, azokat visszük bérmáláshoz, akik legalább 8. osztályosak.

 

Házasságkötés Jelentkezés házasságkötésre: a kitűzött időpont előtt legalább 6 hónappal, személyesen a plébánosnál.
Házasságkötés lehetséges, ha a felek eddig még nem kötöttek érvényes házasságot, és legalább egyikük megkeresztelt katolikus.
A jegyes-beszélgetések ütemezését a jelentkezéskor személyesen tisztázzuk.

A betegellátás

A bejelentett betegeket Móron, Felsődoboson és Nagyvelegen első pénteken, Pusztavámon és Árkipusztán második pénteken, Bokodon, Dadon és Kömlődön harmadik pénteken látogatjuk.
Súlyos betegeket a betegek kenetével soron kívül, azonnal ellátunk.
Beteglátogatást az irodában, vagy a plébánosnál, személyesen vagy telefonon
lehet kérni.