Szentségek felvétele

Gyónás

Minden szombaton 9.00-11:45. között, valamint a misék alatt a Kapucinus templomban, vasárnap a 11-es mise alatt a Plébániatemplomban.

Egyéb időpontok: gyónásra a templomban a misék előtt van lehetőség, vagy az atyákkal egyeztetve külön időpontban.

Keresztelés

Felnőtt esetében a felkészülést egyénenként beszéljük meg.

Kisgyermek esetében a keresztelés feltétele a szülők részéről a gyermek keresztény nevelésének vállalása, s a szülők részvétele a felkészítő beszélgetéseken. Amennyiben a szülők nem helybéliek, lakóhelyük plébánosának engedélye is szükséges. Ha a gyermek elmúlt már 7 éves, a keresztséget  előzetes hitoktatás után szolgáltatjuk ki.

Keresztszülő lehet, aki a 16 éves kort betöltötte, a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) részesült, és kész arra, hogy támogassa a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Amennyiben valaki ennek nem felel meg, keresztelési tanúként tudjuk bejegyezni az anyakönyvbe.

A keresztelés keresztszülő illetve keresztelési tanú nélkül is lehetséges.

Jelentkezés és felkészítő megbeszélés: a keresztelésre jelentkezés a plébánosnál.

A megbeszélésen mindkét szülő részvételét kérjük.

Elsőáldozás

Elsőáldozó lehet, aki legalább a harmadik osztályt elvégezte, és két év felkészítő hitoktatásban vett részt.

Bérmálkozás

Bérmálkozó lehet, aki részt vesz a két éves felkészítésben.

Móron a felkészítés, a megyéspüspök által jóváhagyott plébánosi döntés alapján, 7. osztályos korban kezdődik, így a bérmálás 8. osztályos korban történik. Más egyházközségekben, ahol a bérmálást kétévente tervezzük, azokat visszük bérmáláshoz, akik legalább 8. osztályosak.

Házasság-kötés

Jelentkezés házasságkötésre: a kitűzött időpont előtt legalább 6 hónappal, személyesen a plébánosnál.

A jegyes-beszélgetések ütemezését a jelentkezéskor személyesen tisztázzuk.

Betegek kenete

Súlyos betegeket a betegek kenetével soron kívül, azonnal ellátunk.

Beteglátogatást az irodában, vagy a plébánosnál, személyesen vagy telefonon lehet kérni.