Tudnivalók, információk

Lelkipásztori kisegítők

 • Apolczer Norbert (Tel: +36/70-416-0163)
 • Rácz László
 • Ruff Ferenc
 • Steiner Tamás
 • Virág Orsolya

Egyházközségi Képviselőtestület (2022-2027)

Hivatalból tagok:

 • Ambrózy Tamás plébános
 • Szpisják Péter Pál kapucinus atya
 • Kovács Béla iskolaigazgató
 • Virág Orsolya hitoktató
 • Varró Cecília sekrestyés

Tagok:

 • Virág Péter – világi elnök
 • Vargáné Stróbl Katalin – jegyző
 • Temesváriné Kornsee Rita – pénztáros
 • Jánni Katalin – gazdasági felügyelő
 • Rácz László – számvizsgáló
 • Szemeti József – számvizsgáló
 • Apolczer Norbert
 • Czachesz Gábor
 • Dr. Lendvai András
 • Geszler Anikó
 • id. Ruff Miklós
 • ifj. Ruff Miklós
 • ifj. Stolczenberger Róbert
 • Pisch Éva
 • Ruff Ferenc
 • Steiner Róbert
 • Steiner Tamás
 • Tényi Sándorné

Póttagok:

 • Takács János
 • Váczi Sándorné – számvizsgáló

Az egyházi hozzájárulás fizetése

Az egyházadót az otthonokba bekopogtató egyházközségi munkatársaknál vagy a plébániai irodában lehet befizetni, illetve amikor hirdetjük a templomban szentmisék előtt és után.

Az egyházközség számlaszáma:

Móri Plébánia
10702105-48436102-51100005

közlemény: egyázközségi hozzájárulás (évszám)

További információk

Temetők

A Temetők kezelését Mór Város Önkormányzata végzi, a tevékenységet a Mór Holding Kft végzi.

A sírhelymegváltás ügyben a Kálvária temető új ravatalozójában Müllner Tibort kell megkeresni a 30/621-48-90 számon.

Cím: 8060 Mór, Erzsébet tér 19.

Telefon: 22/405-133, 407-004

Fax: 22/407-004

Igazgató: Kovács Béla

E-mail: igazgato@szei.hu

Katolikus Iskola Alapítvány

számlaszáma: 11736044-20105877

kuratórium elnöke: Czachesz Gábor
22 / 407-385

Adóbevallás - SZJA 1+1%

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A másik 1%-ot egy közhasznú szervezet javára ajánlhatjuk fel. Környezetünkben két ilyen szervezetre szeretnénk felhívni a figyelmet:

Móri Katolikus Iskola Alapítvány, adószáma: 19095853-1-07

Bice-Bóca Egyesület, adószáma: 19018249-1-07

Mária Rádió, adószáma: 19385226-1-19

A két rendelkező nyilatkozatot (az egyházét + az egyik szervezetét) közös borítékba kell tenni, és ráírni: az Ön nevét, címét és adóazonosító jelét (ez utóbbi megtalálható az adókártyán). Ha nem Ön készíti az adóbevallását, akkor a borítékot a zárásnál még alá is kell írni.

Ezúton szeretnénk megköszönni Egyházunk, a katolikus iskola és a Bice-Bócák nevében a mindenkori felajánlásokat.

A weboldallal kapcsolatos észrevételeket erre a címre várjuk: moriplebania@gmail.com