VIRÁGVASÁRNAP

Urunk szenvedésének vasárnapja (március 24.)

Szentségimádásra a Plébániatemplomban kivételesen délig lesz csak lehetőség 27-én, szerdán.

Az utolsó vacsora szentmiséje a Plébániatemplomban lesz Nagycsütörtök este 6 órakor. A szentmise után virrasztás lesz gyónási lehetőséggel 22 óráig.

Az Úr szenvedésének ünneplése és kereszthódolat lesz a Kapucinus templomban Nagypénteken este 6 órakor.

Keresztút lesz a Kálvária temetőben Nagypénteken este 8 órakor.

Szentgyónásra lesznek lehetőségek: a Plébániatemplomban a Nagycsütörtöki virrasztás alatt; a Kapucinus templomban Nagypénteken és Nagyszombaton 9 és 11 óra között.

A Szentsír látogatható Nagyszombaton a Plébániatemplomban reggel 8-tól este 6-ig, este 5 órától rózsafüzér imádkozással, a Kapucinus templomban 9-től 12 óráig.

Húsvéti alkotóház lesz a Bice-Bócákkal a Közösségi Házban március 30-án szombaton 9-órától fél 12-ig. Mindenkit szeretettel hívnak.

Nagyszombaton Móron nem lesz sehol liturgikus szertartás.

A húsvétvasárnapi hajnali feltámadási szertartás a Plébániatemplomban 5 órakor kezdődik, melyet feltámadási körmenet követ. Szentmise aznap a Plébániatemplomban még 11 órakor is lesz.

Szentmise lesz a Kapucinus templomban Húsvétvasárnap reggel 8-kor.

Szentmisék lesznek Húsvéthétfőn a Kapucinus templomban reggel 8, a Plébániatemplomban pedig 11 órakor.

A Szentföld javára történt perselygyűjtés eredményeképpen 178.335 Ft gyűlt össze templomainkban. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait!

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a plébániatemplom udvarán és a Szent Rókus kápolna előtti keresztek várhatóan júniusban készülnek el. Ezek költsége 3 millió forint, melyhez várjuk a kedves hívek adományait. Adományt a templomokban kihelyezett perselyekbe és a plébániahivatalban lehet leadni. Részletesebb tájékoztatást a templomok hirdetőtábláin lehet olvasni.

Április hónaptól kezdve a plébániairoda pénteki nyitvatartása megszűnik. Ügyeket intézni hétfőn 4 és 6, kedden és csütörtökön pedig 10 és 12 óra között lehet.

Az adóbevallás kapcsán a személyi jövedelemadó 1%-áról lehet rendelkezni. Kérjük, hogy az első 1%-ot a Katolikus Egyház javára (technikai száma:0011) ajánlják fel. A második 1%-ot egy közhasznú szervezet vagy alapítvány javára van lehetőség felajánlani. Erre jó szívvel ajánljuk a Katolikus Karitászt vagy a Szent Erzsébet Iskolát, a Mária Rádiót vagy a Bice-bóca Egyesületet.